The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Các chủ đề IELTS Speaking Part 3 thường gặp và bài mẫu

Chúng tôi đã chia sẻ một vài bí quyết và lời khuyên nhằm giúp bạn thể hiện tốt nhất trong thi IELTS speaking part 1 part 2 . Hãy tham khảo bài viết số 3 trong chuỗi bài này để học cách thể hiện part 3 tốt nhất, cũng là phần cuối cùng của bài thi Nói.

Trong IELTS speaking part 3, bạn có cơ hội thảo luận các khía cạnh của chủ đề liên quan đến part 2 nhưng sâu hơn. Phần này tập trung vào khả năng thể hiện và biện luận ý kiến, phân tích, thảo luận và suy đoán về các vấn đề. Giám khảo sẽ giúp bạn trả lời bằng cách đặt câu hỏi để bạn đào sâu các khía cạnh của chủ đề.

Trong bài viết về part 2, chúng ta đã tham khảo 3 lĩnh vực. Chủ đề của bài nói phần 2 luôn liên quan đến phần 3. Ví dụ như, nếu bạn trình bày về giáo viên của mình, phần 3 sẽ là thảo luận về chủ đề giáo dục.

Hãy tham khảo những chủ đề thảo luận có thể xuất hiện liên quan đến bài nói dài mà bạn đã luyện tập trong bài viết về phần 2.

Part 2 long turn

Possible part 3 topic area

Something you own that is important to you

Belongings, shopping, advertising, values

A holiday that you really enjoyed

Tourism, holiday destinations, leisure time, travel

An item you would like to buy

Shopping, advertising, online shopping, consumerism, manufacturing, clothing

Hãy chú ý cách câu hỏi chuyển từ chủ đề mang tính cá nhân sang các lĩnh vực chung và trừu tượng.

Sau đây là các chủ đề IELTS Speaking Part 3 thường gặp và bài mẫu bạn có thể tham khảo.

IELTS Speaking chủ đề Hometown

IELTS Speaking chủ đề Hobbies

IELTS Speaking chủ đề Study

IELTS Speaking chủ đề Food

IELTS Speaking chủ đề Education

IELTS Speaking chủ đề Weather

IELTS Speaking chủ đề Accommodation

IELTS Speaking chủ đề Travel & Holiday

IELTS Speaking chủ đề Sports & Exercise

IELTS Speaking chủ đề Technology

IELTS Speaking chủ đề Family & Friends

IELTS Speaking chủ đề Books

IELTS Speaking chủ đề Health

IELTS Speaking chủ đề Environment

IELTS Speaking chủ đề Media/ Social Network

IELTS Speaking chủ đề Music

IELTS Speaking chủ đề Shopping

IELTS Speaking chủ đề Leisure Time

IELTS Speaking chủ đề Transportation

IELTS Speaking chủ đề Job

IELTS Speaking chủ đề Art

IELTS Speaking chủ đề Language

IELTS Speaking chủ đề Famous People

IELTS Speaking chủ đề Advertisement

Bí quyết trả lời tốt phần thi IELTS Speaking Part 3

Ở phần 3, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận tất cả các chủ đề một cách khái quát. Nếu bạn cố nói về bản thân hay gia đình, giám khảo sẽ hướng bạn ra khỏi những chủ đề quen thuộc này và khuyến khích bạn nói bao quát hơn. Hãy nhớ là bạn vừa nói về các chủ đề quen thuộc ở phần 1 và 2.

Phần 3 là cơ hội để bạn cho giám khảo thấy khả năng thảo luận các vấn đề chung, đưa ý kiến và ý tưởng về những gì đang được thảo luận.

Thay vì nói về bản thân, bạn có thể dùng các cụm từ sau để mở rộng ý thảo luận bao quát hơn. In my country most people believe that...

 • If I compare my country to Australia, the way we [farm/travel/work/eat/celebrate] is quite different

 • The local communities in my country...

 • Thinking about this in general, the main reason why most people...

 • From my perspective, if I take my country as an example...

 • I have seen this happen in my city and it's a major issue. To deal with this problem, we should...

 • There are a lot of examples of this in my country.

1. Sử dụng từ hay cụm từ nối

Như đã đề cập trong bài viết về discourse markers (tín hiệu nối ý trong đàm thoại), chúng ta dùng các từ hay cụm từ để nối ý và thể hiện cảm xúc về những điều mình đang nói. Chúng ta cũng dùng chúng để sắp xếp và kiểm soát những gì đang nói và giúp chúng ta suy nghĩ trước về những điều sắp nói bằng cách dùng đúng cách các fillers ( từ lấp khoảng lặng) nhằm nghe tự nhiên hơn trong quá trình diễn đạt.

Hãy cố tránh những fillers vô nghĩa như ‘um,er, ah. eh’ vì chúng cho thấy bạn không thể tìm ra từ hay ngôn ngữ cần thiết để thảo luận về vấn đề. Bạn cũng nên tránh sử dụng trùng lặp các fillers thường hay bị lạm dụng như ‘yeah, like, you know’.

Tùy vào câu hỏi, bạn có thể sử dụng các từ hay cụm từ nối sau đây:

 • Trình tự - sắp xếp thứ tự thông tin [to begin with, moving on to the next reason, secondly, thirdly, subsequently, on top of that, later, after this, finally]

 • Thêm thông tin [Another thing that comes to mind, also, and, besides, additionally, another good example of this is, another reason for this, and one more thing]

 • Chỉ ý kiến và thái độ [Unfortunately, however, actually, to be honest, definitely, essentially, frankly, basically, clearly, I'm afraid, if you ask me, sadly, thankfully, in fact, seriously, as a matter of fact]

 • So sánh giống nhau và khác nhau [Similarly, in the same way, equally, likewise, in a similar fashion, if I compare it to my country | However, although, instead of, despite, on one hand, on the other hand, in the opposite way, in contrast, whereas]

 • Đưa ra ví dụ [A great example of this is, for example, for instance, a personal example is, in other words, a striking example of this, a classic example is, a clear example of this can be seen, such as, illustrated by]

 • Trì hoãn - nghĩ về những gì sắp nói [Let me think about that..., that's a difficult/interesting question, I haven't thought of that before, well..., actually, basically]

 • Khái quát vấn đề [Generally, broadly speaking, as a rule, on the whole, it is often said that..., in most cases, the vast majority of, a small minority of]

 • Kết quả [As a result, because of this, therefore, consequently, so, then]

2. Sẵn sàng mở rộng ý trong câu trả lời

Trong IELTS speaking part 3, bạn có cơ hội thảo luận sâu về một chủ đề. Điều quan trọng là bạn phải cố gắng mở rộng câu trả lời càng nhiều càng tốt. Những chức năng ngôn ngữ sau có thể được sử dụng trong bài thi:

 • Thể hiện ý tưởng

 • Đồng ý hay phản đối một vấn đề

 • Xem xét thuận lợi hay bất lợi của một vấn đề

 • Đưa ra lý do cho ý kiến của bạn

 • Đưa ra ví dụ để chứng minh ý kiến của bạn

 • Miêu tả hoàn cảnh trong nước bạn

 • Nghĩ về tương lai

 • Đánh giá tầm quan trọng của một vấn đề

 • Yêu cầu giám khảo làm rõ hoặc giải thích một điều gì đó

 • Đưa ra giải pháp

 • So sánh sự giống và khác nhau

Quan trọng là phải thể hiện với giám khảo rằng bạn sẵn sàng thảo luận về chủ đề. Vì vậy, sẽ rất hữu ích khi bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn bằng cách học qua nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các chủ đề đều rất phổ thông và phù hợp với thí sinh ở mọi cấp độ. Giám khảo sẽ giải thích từ khó nếu bạn yêu cầu nên hãy chắc chắn bạn kiểm tra nghĩa của từ bạn không hiểu trong câu hỏi.

Không giống như các hình thức thi chấm bằng AI ( trí tuệ nhân tạo), lợi điểm của kỳ thi IELTS trực tiếp là bạn giao tiếp với con người. Giám khảo sẽ khuyến khích bạn tiếp tục nói và sẽ cố gắng đánh giá bạn có thể khai thác chủ đề ở mức độ nào.

IELTS CD Booklet banner

Click Download ngay

3. Sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp

Nếu bạn có thể tiếp tục nói về một chủ đề, điều này thể hiện rằng bạn có từ vựng đa dạng và các cấu trúc ngữ pháp cần thiết để diễn đạt ý tưởng.

Khi bạn phải sử dụng một vài trong số những chức năng ngôn ngữ nêu trên, quan trọng là bạn có thể ghép đúng chức năng với cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ:

 • khi tả một tình huống trong nước, bạn dùng thì hiện tại, hiện tại hoàn thành hay quá khứ

 • khi nghĩ về tương lai, bạn dùng câu điều kiện (if), thì tương lai (will/going to), động từ khiếm khuyết ( may, might, should, could)

 • khi đưa ra giải pháp, bạn dùng câu điều kiện hay động từ khiếm khuyết

 • khi so sánh , bạn dùng cấu trúc so sánh

Hãy xem phụ đề sau được trích ra từ Bài Thi Mẫu IELTS Speaking trong đó Anuradha, thí sinh Malaysia, trả lời câu hỏi về chủ đề ‘người nổi tiếng’. Hãy chú ý các thì cô ta sử dụng và vốn từ đa dạng dùng để chứng minh câu trả lời của cô ấy.


Examiner: Let’s consider first of all famous people in your country. In Malaysia, what kind of people become famous?

Anuradha: em.. in Malaysia, definitely the politicians and also some actors and actresses are very famous among…Malaysians.

Examiner: So, what about in the past, is that the same as in the past where politicians and actors always…?

Anuradha: I think definitely in the past if you’re talking about the fifties and sixties, um movies were the number one communication tool between villages or towns. So, the people definitely knew actors and actresses better than the politicians. Compared to now, you have TV and news where people follow politician’s personal life more than an actor or actress.


4. Sử dụng đa dạng từ vựng

Famous people a wider range of vocabulary

Có thể dùng hơn một hay hai từ cho một chủ đề là điều cần thiết cho một bài nói thành công. Ví dụ, Anuradha sử dụng vốn từ đa dạng mang tính thành ngữ như ‘number one | to follow someone’ và đúng cách các cụm từ kết hợp như ‘communication tool | politician's personal life’ để diễn giải ý tưởng rõ ràng hơn.

Hãy xem bản đồ tư duy trên, trong đó ghi lại những từ và cụm từ liên quan đến chủ đề Famous People. Không khó để lập bản đồ tư duy và chúng là công cụ tuyệt vời để chuẩn bị ý tưởng và từ vựng cho nhiều chủ đề khác nhau.

Bản đồ tư duy hoạt động theo cách của bộ não bạn, liên kết ý tưởng và ngôn ngữ có liên quan đến chủ đề nhằm giúp bạn mở rộng câu trả lời một cách tự nhiên. Ví dụ như khi Anuradha được hỏi về cách những người nổi tiếng gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, cô ta sử dụng những ý tưởng và từ vựng sau, thể hiện rằng cô ta có thể chọn ngôn ngữ chính xác để diễn đạt và mở rộng câu trả lời không quá vất vả.


Examiner: Now you’re talking about their influence on the consumer, what about on the young. Do celebrities, do you think, produce negative effects in our youth? Anuradha: Definitely, I think they do. As you can see, like, lifestyle and health, celebrities are becoming thinner, models and celebrities, and when you open a magazine, young girls would be exposed to thin models and they think that that’s normal for them to be thin and that could cause them to go into anorexia or bulimia or unhealthy practices because they think being thin is the norm. Whereas being healthy, being normal-bodied is actually the norm.


5. Tham khảo bài thi IELTS Speaking part 3 đạt 9.0

Hãy xem Phần 3 của bài thi trong đó Anuradha thảo luận về người nổi tiếng với giám khảo.

Before you watch it, think of how you would answer these questions: 

 • What are the different kinds of famous people in your country?

 • Are the same kinds of people famous now as in the past?

 • Will these people be famous in the future, or will it change?

 • Why are famous people used in advertising?

 • Does this have a positive or negative effect on young people?

 • Can celebrities be used to influence public opinion?

6. Luyện tập và thi thử

Bạn cảm thấy như thế nào? Hy vọng rằng những lời khuyên này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc chuẩn bị cho tất cả các phần thi của bài kiểm tra. Hãy tham khảo các câu hỏi khác nhau trong bài thi Nói mà bạn có thể được hỏi trong ngày thi và nếu bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng để luyện tập, tại sao không thử làm bài thi thử thực hành IELTS .

Các bài thi thử này dành cho người thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát có bao gồm cả bài thi Nói. Bài thi thử sẽ không kiểm tra bằng hình thức trực tiếp như trong bài thi IELTS thật; tuy nhiên, nó mô phỏng thực tế về câu hỏi, thời gian và yêu cầu của bài thi. Các câu hỏi của giám khảo được ghi lại trước và các câu trả lời được định thời gian, phần này được ghi lại và tải lên để đánh giá điểm số IELTS. Hãy làm bài kiểm tra ngay hôm nay để xem liệu bạn có thể nói được trọn vẹn 2 phút hay không.

Với cách luyện tập có mục tiêu như thế này, bạn sẽ trở nên trôi chảy hơn và có thể đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra.