The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Phần thi Nghe (IELTS listening) giống nhau cho cả IELTS Học thuậtTổng quát. Bài thi Nghe đánh giá khả năng nắm ý chính, thông tin chi tiết, ý kiến, mục đích và thái độ của người nói, cũng như khả năng theo dõi sự phát triển các ý tưởng của bạn.

Bạn sẽ nghe 4 bản ghi âm trong bài thi Nghe của mình và cần trả lời 40 câu hỏi dựa trên những bản ghi này. Hai bản ghi âm đầu tiên là về các tình huống bạn có thể gặp phải trong bối cảnh hàng ngày. Hai bản ghi âm cuối cùng tập trung vào các tình huống có thể xảy ra trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo.

Trong bản ghi âm 1 và 3, bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa hai hoặc nhiều người, tuy nhiên trong bản ghi âm 2 và 4 sẽ nghe một đoạn độc thoại. Bạn cần trả lời các câu hỏi liên quan đến các bản ghi âm, từ câu hỏi trắc nghiệm cho đến khớp thông tin phù hợp, tiêu đề, tính năng và kết thúc câu, cũng như hoàn thành câu, tóm tắt, ghi chú, bảng, sơ đồ hoặc biểu đồ.

undefined
play button

Tìm hiểu xem bốn phần của bài thi IELTS được chấm điểm như thế nào trong video ngắn này

Câu hỏi thường gặp về IELTS Listening