The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

1. Bài thi Nghe (học thuật & tổng quát)

Một số mẫu câu hỏi phần thi thử IELTS listening đã được chọn lọc dưới đây. Đáp án và bản chép lại của bản ghi âm cũng được cung cấp sẵn trong trường hợp bạn muốn kiểm tra kết quả thi thử IELTS của mình.

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

Trong mỗi ví dụ, bạn sẽ có một ít thời gian để nhìn qua các câu hỏi trước khi đoạn ghi âm được phát, và cả thời gian sau khi bài nghe kết thúc để kiểm tra lại đáp án của mình.

Nhấn vào "My details are correct" ở trang đầu tiên để tiếp tục

Tổng hợp đầy đủ tất cả mẫu câu bài thi nghe


Làm bài thi thử IELTS phần nghe

Các dạng mẫu câu trong bài thi thử nghe:

Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chỉ chọn một đáp án)


Làm bài thử


Tải đáp án


Tải bản chép lại của phần ghi âmMẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (được chọn nhiều hơn một đáp án)


Làm bài thử


Tải đáp án


Tải bản chép lại của phần ghi âmMẫu câu hỏi nối thông tin


Làm bài thử


Tải đáp án


Tải bản chép lại của phần ghi âm

Mẫu câu hỏi hoàn thành ghi chú


Làm bài thử


Tải đáp án


Tải bản chép lại của phần ghi âmMẫu câu hỏi với câu trả lời ngắn


Làm bài thử


Tải đáp án


Tải bản chép lại của phần ghi âmMẫu câu hỏi Xác định loại bản kế hoạch, bản đồ, biểu đồ


Làm bài thử


Tải đáp án


Tải bản chép lại của phần ghi âm

Video làm quen giao diện bài thi thử trên máy tính phần thi nghe IELTS

2. Bài thi Đọc & Viết (học thuật)

Một vài câu hỏi mẫu từ bài thi thử IELTS phần Đọc đã được chọn lọc dưới đây. Đáp án được cung cấp sẵn trong trường hợp bạn muốn kiểm tra kết quả thi thử IELTS của mình. 

Nhấn vào "My details are correct" ở trang đầu tiên để tiếp tục

Tổng hợp đầy đủ tất cả mẫu câu bài thi đọc


Làm bài thi thử IELTS phần đọc (học thuật) 

Các dạng mẫu câu trong bài thi đọc:

Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chỉ chọn một đáp án)


Làm bài thử


Tải đáp ánMẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chọn nhiều hơn một đáp án)


Làm bài thử


Tải đáp án


Mẫu câu hỏi Xác định thông tin (Đúng/Sai/Không được nhắc tới)


Làm bài thử  


Tải đáp án


Mẫu câu hỏi hoàn thành ghi chú


Làm bài thử


Tải đáp án


Mẫu câu hỏi nối tiêu đề


Làm bài thử  


Tải đáp án

Mẫu câu hỏi hoàn thành phần tóm tắt (chọn các từ trong đoạn văn)


Làm bài thử  –


Tải đáp ánMẫu câu hỏi hoàn thành phần tóm tắt (chọn từ danh sách các từ hoặc cụm từ)


Làm bài thử  


Tải đáp ánMẫu câu hỏi hoàn thành câu (1)


Làm bài thử


Tải đáp ánMẫu câu hỏi hoàn thành câu (2)


Làm bài thử  


Tải đáp ánMẫu câu hỏi hoàn thành lưu đồ (chọn các từ trong đoạn văn)


Làm bài thử  


Tải đáp ánMẫu câu hỏi nối câu


Làm bài thử  


Tải đáp án

Đề thi mẫu cho phần thi Viết (học thuật) đã được chọn lọc bên dưới. Ngoài ra, bạn cũng được tham khảo bài văn mẫu cùng với điểm và lời phê của Giám khảo chấm.

Làm thử đề thi mẫu

Tải về mẫu bài thi Viết của thí sinh & lời đánh giá của Giám khảo

Video làm quen giao diện bài thi thử trên máy tính phần thi đọc IELTS

3. Bài thi Đọc & Viết (tổng quát)

Một vài câu hỏi mẫu từ bài thi thử IELTS Đọc (tổng quát) đã được chọn lọc dưới đây. Đáp án được cung cấp sẵn trong trường hợp bạn muốn kiểm tra kết quả thi thử IELTS của mình.

Nhấn vào "My details are correct" ở trang đầu tiên để tiếp tục

Tổng hợp đầy đủ tất cả mẫu câu bài thi đọc
Làm bài thi thử IELTS phần đọc (tổng quát) 

Các dạng mẫu câu trong bài thi đọc:

Câu hỏi mẫu phần Đọc – Nối các thông tin


Làm bài thử  


Tải đáp ánCâu hỏi mẫu phần Đọc – Đúng/Sai/Không được nhắc tới


Làm bài thử  


Tải đáp ánCâu hỏi mẫu phần Đọc – Mẫu câu hỏi nối thông tin


Làm bài thử  


Tải đáp ánCâu hỏi mẫu phần Đọc – Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn


Làm bài thử  


Tải đáp án

Câu hỏi mẫu phần Đọc – Hoàn thành Note


Làm bài thử


Tải đáp ánCâu hỏi mẫu phần Đọc – Hoàn thành câu


Làm bài thử  


Tải đáp ánCâu hỏi mẫu phần Đọc – Hoàn thành tóm tắt


Làm bài thử  


Tải đáp án

Đề thi mẫu cho phần thi Viết (tổng quát) đã được chọn lọc bên dưới. Ngoài ra, bạn cũng được tham khảo bài văn mẫu cùng với điểm và lời phê của Giám khảo chấm.

Làm thử đề thi mẫu

Tải về mẫu bài thi Viết của thí sinh & lời đánh giá của Giám khảo

Được tổ chức đến 6 buổi trong tuần, thi IELTS trên máy tính  hoàn toàn giữ nguyên về cấu trúc bài thi, cách chấm điểm và phần thi Nói vẫn sẽ được thực hiện trực tiếp với giám khảo nước ngoài.

Video làm quen giao diện bài thi thử trên máy tính phần thi viết IELTS

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS Trên Máy Tính Online

>>>Xem thêm: Làm quen với hình thức thi IELTS trên máy tính