The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong Tiếng Anh, chúng ta được học rất nhiều từ dùng để miêu tả số lượng “nhiều, ít” như: few, little, many, much,... Trong đó, Few và A Few có cách dùng và cách viết gần giống nhau và dễ gây nhầm lẫn. Bài viết dưới đây, IDP sẽ hướng dẫn bạn phân biệt và sử dụng Few và A Few hiệu quả trong giao tiếp và văn viết.

1. Sự khác nhau giữa Few và A Few

Trong chương trình học, bạn được dạy, cả A Few và Few đều được sử dụng cho danh từ số nhiều dùng để diễn đạt tính chất “một ít”. Tuy nhiên, Few có cách dùng khác A Few khác nhau hoàn toàn và mỗi từ được áp dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Phân biệt rõ hai từ này sẽ giúp bạn hiểu ra cách dùng và không bao giờ nhầm lẫn nữa. 

Dưới đây là bảng so sánh cách sử dụng Few và A Few để bạn dễ dàng theo dõi:

Few

A few

Ý nghĩa

Few được dùng với nghĩa có rất ít, nhỏ (gần như không có hoặc có ít không đủ để dùng).


Ví dụ:


I have very few friends. (Tôi hầu như không có bạn.)


She had few gifts on her last birthday. (Cô nhận được rất ít quà - hầu như không có vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô ấy.)

A few được dùng với nghĩa một chút, một ít, một vài (vẫn đủ để dùng).


Ví dụ:


I have a few friends. (Tôi có một vài người bạn. )


She had a few gifts on her last birthday. (Cô nhận được rất một vài món quà vào ngày sinh nhật năm ngoái của cô ấy.)

Cách dùng

Few mang nghĩa “hầu như không có” và dùng trong câu khẳng định. Khi đó câu văn sẽ có nghĩa gần như phủ định, tiêu cực. 


Ví dụ:


I have very few friends. (Tôi hầu như không có bạn.)


Đây là câu khẳng định nhưng mang nghĩa gần như phủ định, hàm ý tiêu cực. 

Ngược lại, a few mang nghĩa khẳng định có “một vài, một ít” và cũng được dùng trong câu khẳng định. 


Ví dụ:


I have a few friends. (Tôi có vài người bạn tốt.)


Đây là câu khẳng định thể hiện rằng “tôi chỉ có một vài người bạn” nhưng vẫn đủ để chơi, chứ không phải là “tôi hầu như không có bạn”.

Mặc dù mang nghĩa và ngữ cảnh khác nhau, nhưng Few và A Few có cấu trúc sử dụng khá tương tự nhau. 3 số cấu trúc thường dùng của A Few và Few gồm có: 

(1) Few / A few + N số nhiều 

Ví dụ: 

 • We stayed a few days in VietNam and ate a lot of traditional food. (Chúng tôi đã ở lại vài ngày ở Việt Nam và ăn rất nhiều đồ ăn truyền thống ở đây.)

 • There are few children at school on winter vacation. (Hầu như có rất ít đứa trẻ ở trường vào kì nghỉ đông.)

(2) Few/ A few = Đại từ (không + Danh từ ở sau): Một số trường hợp, người ta dùng Few và A Few để thay thế cho một danh từ đã xác định ở trước, khi đó nó có vai trò như một đại từ. 

Ví dụ:

 • Don't bring all the apples. Just have a few. (Đừng mang hết táo đi. Chỉ còn một vài (quả táo).)

=> Vì apples đã được nhắc ở trước nên mọi người đều hiểu là a few ở đây là a few apples => có thể rút gọn được.

 • Few would support working longer than 8 hours a day. (Rất ít người - Hầu như không có người ủng hộ làm việc hơn 8 tiếng một ngày.)

=> Khi Few đứng đầu câu, mọi người sẽ hiểu theo nghĩa rộng là Few people làm chủ ngữ => Cách này thường hay dùng trong văn viết trang trọng. 

(3) Few/A few of + Từ hạn định + Danh từ số nhiều (s/es). 

Bên cạnh đó, Few và A Few còn có thể đi kèm với các từ hạn định và danh từ số nhiều. Các từ hạn định bao gồm: 

 • Đại từ (Tên riêng, địa danh, us, them, him, her)

 • Sở hữu cách (my, your, his, her, our, their,..)

 • Mạo từ (a,an,the,...)

 • Đại từ chỉ định (this, that, those, these) 

Ví dụ: 

 • A few of his pieces have received recognition. (Một vài tác phẩm của anh ấy đã nhận được sự công nhận)

 • Few of them can do that very well. (Rất ít người trong số họ có thể làm điều đó thật tốt.)

Article - Few vs A Few - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Ý nghĩa, cách dùng của Few và A Few khác gì nhau?

2. Little and a little là gì?

Little và A Little là hai lượng từ thường được sử dụng để làm rõ về mặt số lượng trong câu. Theo sau hai lượng từ này thường là các danh từ không đếm được. 

 • Litle: vô cùng ít ỏi, không đủ để dùng. Từ này thường được sử dụng theo hướng hơi tiêu cực. Ví dụ: I have little cash, not enough to buy any bus ticket.

 • A little: ít những vẫn có một chút, đủ để làm gì đó. Ví dụ: My grandfather has little cash, not enough to buy any train ticket.

Lưu ý: 

Chúng ta có thể thêm Only vào trước a little nhằm nhấn mạnh số lượng. Tuy nhiên, câu sẽ mang nghĩa tiêu cực. 

Ví dụ: In him only a little of the primitive is left.

3. Lưu ý cách sử dụng Few và A few

Dưới đây là một số lưu ý về cách dùng của 2 từ Few và A Few: 

Few/A few không đứng sau tobe (am/is/are/was/were/be/been)

Câu đúng: His store had a few apples (Cửa hàng anh ấy còn một vài quả táo)

Câu sai: The apples of his store is a few => Không dùng tobe + few/a few.  

Một số cụm từ đi kèm few/a few như: 

 • Quite a few (số lượng đáng kể)

Ví dụ: We’ve got a few friends in the class (Chúng tôi có một vài người bạn trong lớp.)

=> We’ve got quite a few friends in the class (Chúng tôi có khá nhiều bạn trong lớp.)

 • Very few (Rất ít - càng gần với mức độ không có hơn, dùng để nhấn mạnh thêm mức độ.)

Ví dụ: There are few natural landscapes in the city. (Có rất ít cảnh quan tự nhiên trong thành phố.)

=> There are very few natural landscapes in the city. (Hầu như không có cảnh quan tự nhiên trong thành phố)

Article - Few vs A Few - Paragraph 2 - IMG 2 - Vietnam

Ghi nhớ ý nghĩa giúp bạn dùng đúng A Few và Few

Bài viết cùng chủ đề:

4. Phân biệt Few, A few và Little và A little

Để phân biệt và nắm rõ sự khác nhau giữa các lượng từ trên, bạn có thể tham khảo bảng phân tích dưới đây: 

A

Few

Đi kèm với danh từ đếm được số nhiều, thể hiện ý nghĩa tích cực: Đủ để dùng


Ví dụ: We'd had a few jars down the pub.

Đi kèm với danh từ đếm được số nhiều, thể hiện ý nghĩa tiêu cực: không đủ dùng


Ví dụ: Fat hens lay few eggs.

Little

Đi kèm với danh từ không đếm được. Thể hiện ý nghĩa tích cực trong câu: đủ để dùng cho việc gì đó. 


Ví dụ: Seeing him, she seemed to brighten a little.

Đi kèm với danh từ không đếm được. Thể hiện ý nghĩa tiêu cực trong câu: không đủ để dùng. 


Ví dụ: I bought little milk but not enough to feed my dogs.

5. Có nên sử dụng Few và A Few trong IELTS Writing?

Trong bài thi IELTS Writing hay IELTS Speaking, bạn có thể sử dụng Few hay A Few trong các câu văn để miêu tả số lượng của một vật. Khi sử dụng từ few/a few giám khảo vẫn sẽ hiểu ý nghĩa bạn muốn trình bày nhưng sẽ không đánh giá cao và band điểm về từ vựng sẽ chỉ ở mức khá, trung bình. 

Nếu mục tiêu của bạn là được band điểm IELTS tốt, từ 6.5 trở lên thì thay vì dùng Few hay A Few, bạn nên thay bằng cấu trúc:

 Few/A few + N số nhiều, cấu trúc này mang nghĩa là “ Có một số ít/ một ít” và tương đương với 2 cấu trúc: 

 • A small number of + N số nhiều đếm được (câu khẳng định)

 • Some + N số nhiều đếm được (câu phủ định và câu nghi vấn)

Ví dụ: A few customers have come into the Coffee House to discuss the work. (Một vài vị khách vào quán The Coffee House  để bàn về công việc.)

Tương đương với: A small number of customers have come into The Coffee House to discuss the work. 

Khác với: Some customers have come into the Coffee House not to discuss the work. (Một số vị khách vào quán cà phê không để bàn về công việc.)

Article - Few vs A Few - Paragraph 3 - IMG 3 - Vietnam

Bạn có thể sử dụng các cấu trúc đồng nghĩa với Few và A Few để bài thi được điểm cao hơn

Few + N số nhiều, cấu trúc này mang nghĩa là “ gần như không có, có không nhiều, rất ít” và tương đương với 2 cấu trúc:

 • Nearly no + N số nhiều

 • Not many + N số nhiều

Ví dụ: There are very few guests who visit my store. There has been silence. (Có rất ít vị khách ghé đến cửa hàng của tôi. Không khí ở đây thật yên tĩnh.)

Tương đương với: There are not many customers who come into my store. There has been silence.

Tương đương với: There are nearly no guests who visit my store. There has been silence.

6. Bài tập về cách dùng Few và A Few

Bài tập 1: Điền Few hoặc A Few vào chỗ trống

Article - Few vs A Few - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

Bài tập 2: Chọn từ điền vào chỗ trống

Article - Few vs A Few - Paragraph 4 - IMG 5 - Vietnam

Đáp án bài tập 1

 1. Few (Hầu như không có khách du lịch đã đến thăm Bắc Ireland vào những năm 1980 vì khủng bố ở đó).

 2. Few (Anh ấy không thân thiện, vì vậy anh ấy có rất ít bạn bè).

 3. A few (Có một vài người tham gia sự kiện này, nó trông khá nhộn nhịp).

 4. A few (Chỉ có một vài bộ phim của anh ấy đã xuất hiện ở nước ngoài).

 5. Few (Người đưa thư không thường xuyên đến đây. Chúng tôi hầu như không nhận được thư).

 6. A few (Nam rất mệt mỏi. Anh ấy có một vài ngày nghỉ lễ vào tuần tới).

 7. A few (Bạn đã bao giờ nhìn thấy tháp Eiffel chưa? Vâng, tôi đã thấy nó một vài lần).

 8. A few (Tôi có thể nói được một chút tiếng Anh, nhưng tôi không thông thạo lắm đâu).

 9. Few (Có rất ít các cửa hàng ở đây, và hầu như không có gì giải trí).

 10. Few (Thị trấn này không phải là một nơi rất thú vị để ghé thăm, vì vậy hầu như không có khách du lịch đến đây).

Đáp án bài tập 2

 1. A. A few (Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi?)

 2. B. Only a few(Cửa hàng đang rất yên tĩnh. Chỉ có một vài khách hàng đã đến đây.)

 3. A. A few (Tôi đã chụp một vài bức ảnh nhưng không có tấm nào trong số đó đẹp.)

 4. B. Few (Nhìn kia! Chỉ còn lại rất ít ở đó.)

 5. B. Few (Loài bò sát biển là một trong số ít các sinh vật được biết đến là có tuổi thọ lớn hơn con người.)

 6. A. A few (Tôi không biết nhiều về máy vi tính, vì vậy tôi đã hỏi một vài người trợ lý.)

 7. B. Few (Bài kiểm tra rất khó, vì vậy có rất ít học sinh có thể làm được.)

 8. A. A few (Có một lượng đáng kể học sinh đã phàn nàn với cha mẹ của họ về khóa học.)

Xem thêm: 

7. Bài tập phân biệt Few, A few và Little và A little

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu

1. I feel sorry for her. She has (few/ a few) friends. 

2. There are (a few/ a little) elephants at the zoo.

3. I’ve got (a little/ little) money. I’m going to the cinema.

4. I’ve been able to save (a little/ little) money this month.

5. (A few/ A little) students passed the exam because it was very difficult.

6. We should try to save (a little/ a few) electricity this month. 

7. I have very (little/ a little) time for hanging out with my friends because of the final exam comes soon. 

Bài tập 2: Bài tập phân biệt Few và A few, Little và A little

1. There are…………..elephants at the zoo. (a few /a little)

2. I feel sorry for her. She has………..friends. (few/ a few)

3. I have very…………..time for going out with my club because the English mini-exam is coming soon. (little/ a little)

4. She has been able to save…………electricity this month. (a little/ a few)

5. …………students passed the competition although the question was very difficult. (A few/ A little)

Đáp án 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu

1. few

2. a few

3. a little

4. a little 

5. a few

6. a little 

7. little 

Bài tập 2: Bài tập phân biệt Few và A few, Little và A little

1. a few – 2. few – 3. little – 4. a little – 5. a few

Trên đây là những sự khác biệt giữa Few và A Few cũng như chi tiết về cách dùng của mỗi từ trong từng trường hợp. IDP IELTS hy vọng các kiến thức trong bài sẽ giúp bạn luyện tập, nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân và ôn luyện tốt hơn cho các kỳ thi sắp tới.

Nắm vững các chủ điểm ngữ pháp khi ôn tập cùng IDP!

Với những thông tin cơ bản về các lượng từ như Few, A few và Little và A little, hy vọng bạn có thể nắm được công thức cũng như cách áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào. Để ôn luyện thêm về kiến thức ngữ pháp, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ôn tập miễn phí của IDP được cá nhân hóa theo năng lực và mục đích học tập của từng cá nhân. 

Đối với bài thi IELTS tại IDP, bạn có thể lựa chọn bài thi IELTS Academic hoặc IELTS General Training , tùy thuộc vào mục đích của bản thân. Khi đã lựa chọn được bài thi phù hợp, tham khảo ngay các địa điểm thi IELTS của IDP và lịch thi IELTS với rất nhiều buổi thi linh hoạt được tổ chức hàng tuần. 

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay