The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IDP là đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS uy tín tại các tỉnh thành và duy nhất cho phép bạn chọn ngày thi thực hiện phần thi kỹ năng Nói. Bạn có thể đăng ký lịch thi IELTS với hai hinh thức thi trên máy tính được tổ chức các ngày trong tuần hay thi trên giấy được tổ chức 3-4 lần/ tháng.

Hãy tham khảo lịch thi IELTS 2024 tại các tỉnh thành dưới đây và lựa chọn thời điểm thi phù hợp với bạn nhất.

Bạn có thể xem toàn bộ lịch thi IELTS chi tiết:

Lịch thi IELTS trên giấy tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác

Địa điểm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

TP.HCM

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 20, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Hà Nội

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 20, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Đà Nẵng

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 20, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Biên Hòa

6, 18

3*, 24

7, 16

6*, 27*

4, 18

1, 13

Bình Dương

13*, 27*

17*

9*, 23*

6*, 20

4, 25*

8*, 22*

Bình Thuận

6

9

13

1

Cần Thơ

13*, 27*

3*, 17*

9*, 23*

6*, 20

4, 25*

8*, 22*

Vũng Tàu

6, 18

3*, 17*

7, 16, 23*

6*, 20, 27*

4, 25*

8*, 13, 22*

Buông Ma Thuột

13*

24

16

27*

18

8*

Gia Lai

27*

16

13

1

Hạ Long

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

13, 18, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Hải Phòng

6, 13*, 18, 27*

3*, 17*, 24

7, 9*, 16, 23*

6*, 13, 18, 27*

4, 9*, 18, 25*

1, 8*, 13, 22*

Vinh

18

24

16

27*

9*

22*

Thanh Hoá

13*, 27*

24

9*, 23*

13

18

8*, 22*

Thái Bình

27*

17*

16

13

25*

22*

Lào Cai

6, 13*

9*

6*

1

Thái Nguyên

6

17*

23*

18

18

8*

Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General

Lịch thi IELTS trên máy tính tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác

Địa điểm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

TP.HCM

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

Hà Nội

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

7 ngày/ tuần

Đà Nẵng

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần

Biên Hòa

6, 18

3, 24

7, 16

6, 27

4, 18

1, 13

Bình Thuận

6

9

13

1

Cần Thơ

12, 26

2,16

9, 23

6, 20

4, 25

8, 22

Vũng Tàu

6, 18

3, 17

7, 16, 23

6, 20, 27

4, 25

8, 13, 22

Gia Lai

27

16

13

1

Hạ Long

6, 18, 27

3, 17

9, 23

6, 18

9, 25

1, 13

Hải Phòng

4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28

1, 3, 4, 8, 17, 18, 22, 24, 25, 29

2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31

4,6, 7, 11, 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28

2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30

1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30

Vinh

18

24

16

27

9

22

Thanh Hoá

13, 27

24

9, 23

13

18

8, 22

Ghi chú: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic & General training.

Đăng ký thi IELTS để giữ chỗ ngay !

Xem thêm:

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS Trên Giấy Online

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS Trên Máy Tính Online