The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh hàng đầu Thế giới dành cho kế hoạch du học, làm việc và di cư. Bằng IELTS được hơn 12,500 tổ chức trên toàn cầu công nhận với nhiều địa điểm thi linh hoạt để bạn lựa chọn.

Bạn có thể chọn bài kiểm tra IELTS Học thuật nếu bạn muốn học ở bậc Đại học hoặc sau Đại học, hoặc đang ứng tuyển một công việc chuyên môn đòi hỏi bằng IELTS. Nếu bạn đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn tham gia khóa đào tạo dưới bậc Đại học, bạn có thể chọn thi IELTS Tổng quát.

Bạn cũng có thể lựa chọn các hình thức làm bài thi khác nhau để dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn không tìm thấy ngày thi phù hợp, hãy thử đăng ký thi ở một thành phố khác hoặc tìm kiếm ngày thi ở một địa điểm khác.

Showing 10 test sessions in Cantho

Showing 10 test sessions in Cantho

1
1