The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn muốn học tại Vương quốc Anh hoặc nộp hồ sơ đăng ký thẩm định tay nghề, bạn có thể cần thi IELTS Học thuật cho UKVI. Đây là bài thi tiếng Anh đảm bảo (SELT) được Bộ Nội vụ Anh phê duyệt để xin thị thực Vương quốc Anh.

Bài thi IELTS học thuật cho UKVI giống bài thi IELTS học thuậtexternal icon về nội dung, định dạng, cách tính điểm và độ khó. Tuy nhiên, bài thi UKVI chỉ có tại các trung tâm khảo thí đáp ứng các yêu cầu hành chính do Bộ Nội vụ Anh đưa ra. Bảng điểm Chính thức (TRF) của bạn cũng sẽ trông hơi khác nếu bạn thi IELTS UKVI.

Tìm hiểu thêm:

Hỏi đáp IELTS

Sự khác biệt giữa IELTS và IELTS UKVI là gì?

IELTS và IELTS UKVI giống nhau về hình thức, nội dung, cách tính điểm và mức độ khó. Sự khác biệt duy nhất là IELTS UKVI được Sở nội vụ Vương quốc Anh phê duyệt cho mục đích làm việc, nghiên cứu và di cư.


Nếu bạn thi IELTS UKVI, bảng điểm thi của bạn sẽ mang một số điểm khác biệt để cho thấy bạn đã tham dự bài thi IELTS UKVI tại một trung tâm khảo thí đã được phê duyệt.

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: và tìm hiểu xem bạn nên làm bài kiểm tra nào.

IELTS Học thuật hay IELTS Tổng quát: Bạn cần gì?

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: để bạn có thể chọn bài thi phù hợp nhất với mình.

Tìm hiểu thêm