The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Quan trọng nhất cần mang theo vào ngày thi IELTS là giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân bản gốc, tùy thuộc vào loại giấy tờ mà bạn đã sử dụng để đăng ký thi IELTS. Bạn cũng sẽ cần chính loại giấy tờ tùy thân đó cho bài thi Nói IELTS của mình.

Nhân viên tại địa điểm thi sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi bạn vào phòng và giám khảo phần thi Nói IELTS của bạn cũng sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Bạn không phải mang theo ảnh hộ chiếu vào ngày thi, vì trung tâm khảo thí IELTS sẽ chụp ảnh của bạn khi bạn đăng ký.

Đối với bài thi IELTS trên giấy, bạn sẽ được trung tâm khảo thí cung cấp bút chì và tẩy. Đối với bài thi IELTS trên máy tính, bạn sẽ được cung cấp giấy và bút chì. Bạn có thể mang theo điện thoại di động, nhưng bạn phải tắt điện thoại và gửi cùng với các đồ dùng cá nhân khác trong khu vực đặc biệt do giám thị coi thi sắp xếp trước khi vào phòng thi.

Không nên mang theo bất kỳ vật dụng có giá trị nào vào ngày thi IELTS. Các đồ điện tử cũng không được phép để trong phòng thi.

Trẻ em hoặc các thành viên gia đình của thí sinh không được phép vào địa điểm thi IELTS. Nếu ai đó cần chờ bạn, vui lòng yêu cầu họ chờ bên ngoài địa điểm thi.