The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close
close button

Đã có chúng tôi hỗ trợ bạn

Cùng tìm hiểu lý do vì sao IELTS là Hệ thống Kiểm tra năng lực Anh ngữ được tin tưởng hàng đầu thế giới. Chuẩn bị đầy tự tin với trải nghiệm ứng dụng được cá nhân hóa dựa trên mức độ kỹ năng của bạn và nhận kết quả bài thi ngay khi được công bố. Ứng dụng IELTS by IDP sẽ giúp bạn bước gần đến thành công hơn.

Bạn đang mong chờ bắt đầu hành trình học tập, làm việc hay định cư tại một đất nước mới? Chúng tôi thấu hiểu bạn đang có nhiều mối lo cần giải quyết, và bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh không nên là một trong số đó. Đó là lý do chúng tôi mang đến IELTS by IDP - ứng dụng “tất cả trong một” giúp bạn đăng ký, chuẩn bị và nhận kết quả thi IELTS.

undefined
play button

Đăng ký, chuẩn bị và nhận kết quả thi IELTS chỉ trong một ứng dụng. Tải về ngay hôm nay.