The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Khám phá những tổ chức công nhận IELTS, chứng chỉ được tín nhiệm và chấp nhận bởi hơn 12.000 tổ chức trên 150 quốc gia.

 • Các trường trung học, đại học, cao đẳng, và học viện đào tạo sau phổ thông

 • Các cơ quan, ban ngành chính phủ

 • Hãy xem xét kỹ hơn các câu hỏi mẫu trong bài kiểm tra thực hành IELTS Academic của IDP để hiểu rõ hơn về các dạng câu hỏi bạn có thể gặp trong ngày thi.

 • Kết quả bài thi IELTS được trình bày dựa trên thang điểm (band) của từng kỹ năng, trong đó mỗi band điểm phản ánh trình độ thông thạo tiếng Anh khác nhau, từ 1 đến 9.

Đến bất cứ đâu cùng IELTS

Khám phá mạng lưới hơn 12.000 tổ chức trên hơn 150 quốc gia chấp nhận IELTS.

 • Education
  Education

  "Angel Kanchev" University of Ruse

  Ruse, Bulgaria

  Ielts accepted
 • Education
  Education

  "KROK" University

  Kyiv, Ukraine

  Ielts accepted
 • Education
  Education

  "Silk Road" International University of Tourism

  Samarkand, Uzbekistan

 • Employer
  Employer

  10MS Limited

  Dhaka, Bangladesh

  Ielts accepted
 • Employer
  Employer

  1st Choice Accountants Ltd

  Birmingham, United Kingdom

  Ielts accepted
 • Government
  Government

  2 Batalhao de Infantaria de Selva

  Belém, Brazil

  Ielts accepted
 • Employer
  Employer

  360Medicare Personnel Limited

  London, United Kingdom

  Ielts accepted
 • Employer
  Employer

  8Diverse Management Consultancy

  NCR Metro Manila, Philippines (the)

  Ielts accepted
 • Employer
  Employer

  A K Transport Co.

  Lahore, Pakistan

 • Education
  Education

  A+ Academy

  Toronto, Ontario, Canada

  Ielts accepted
1
2
3
4
5
6
7
8
...
1200