The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Những tổ chức nào chấp nhận điểm IELTS?

Lựa chọn IELTS mang lại cho bạn nhiều cơ hội cho tương lai. IELTS được hơn 11.000 tổ chức tại hơn 145 quốc gia chấp nhận. Bao gồm:

 • Các trường đại học, trung học, cao đẳng đào tạo và học viện

 • Các sở và cơ quan chính phủ

 • Các cơ quan chuyên ngành

 • Các công ty và nhà tuyển dụng.

Bạn cần thang điểm IELTS nào?

Mỗi trường đại học, cao đẳng, nhà tuyển dụng và cơ quan di trú đều đặt ra yêu cầu về điểm IELTS khác nhau, tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh mà họ cần cho mục đích của họ.

Đó là lý do tại sao mức điểm IELTS mà bạn cần để nhập học vào trường trung học phổ thông khác với điểm IELTS để đăng ký thẩm định tay nghề.

Cách tốt nhất là trực tiếp xác nhận số điểm bạn cần đạt được với tổ chức bạn đã chọn.

Clear filters
close_iconFilterClear filters

Band scores

 • 9
 • 8.5
 • 8
 • 7.5
 • 7
 • 6.5
 • 6
 • 5.5
 • 5
 • 4.5
 • 4

Country or Territory

State or City

Show results

Uh oh!

We couldn’t find anything with these search filters. Try removing some of the filters