The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Khi ngày thi của bạn đang đến gần, điều quan trọng là phải biết những gì sẽ xảy ra trước, trong và sau khi bạn làm bài thi IELTS.

Hãy đến sớm và mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết vì thủ tục vào phòng thi tại các địa điểm thi có thể khác nhau. Trước khi làm thủ tục vào phòng thi, bạn sẽ được hướng dẫn cất đồ đạc cá nhân của mình tại quầy giữ tư trang hoặc tủ có khóa. Sau đó, bạn sẽ xếp hàng để chụp ảnh và lấy dấu vân tay trước khi được giám thị hướng dẫn đến chỗ ngồi. Sau khi vào phòng thi, bạn sẽ không thể trao đổi với những thí sinh khác.

Khi bắt đầu bài thi, hãy theo dõi đồng hồ đếm giờ trên màn hình để có đủ thời gian hoàn thành từng phần của bài thi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể giơ tay để giám thị biết. Sau khi bài thi kết thúc, bạn có thể rời khỏi phòng thi và lấy đồ đạc của mình.

Kết quả thi của bạn sẽ có trên trang trực tuyến từ 3 đến 5 ngày sau khi thi IELTS trên máy tính hoặc 13 ngày sau khi thi trên giấy. Bạn có thể lấy Bảng điểm Chính thức (TRF) tại điểm đăng ký thi, hoặc qua đường bưu điện nếu bạn đến từ địa phương khác.

Hỏi đáp IELTS

Tôi có thể làm tất cả các phần của bài thi trong cùng một ngày không?

Các phần Nghe, Đọc và Viết được tiến hành liên tiếp nhau trong cùng một ngày. Tại một số trung tâm khảo thí IELTS, bạn sẽ thực hiện bài thi Nói trong cùng ngày, hoặc tối đa 7 ngày trước hoặc sau ngày thi ba kỹ năng trên của bạn.


Nếu bạn thi IELTS trên máy tính, bài thi Nói sẽ được thực hiện vào cùng ngày, trước hoặc sau ba phần còn lại của bài thi.