The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Mỗi thí sinh tham dự bài thi IELTS sẽ nhận được một bảng điểm IELTS. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ bản điểm gốc cho bản thân, và yêu cầu cấp thêm bảng điểm IELTS nếu bạn muốn sử dụng kết quả thi IELTS của bạn cho mục đích xin nhập học, làm việc hoặc di cư. Tuy nhiên, thí sinh sẽ không thể yêu cầu gửi thêm bảng điểm IELTS cho bản thân.

Trung tâm thi IELTS IDP sẽ gửi bảng điểm của bạn đến các cơ quan hoặc tổ chức mà bạn lựa chọn, ở định dạng điện tử hoặc giấy. Vui lòng kiểm tra xem các cơ quan hoặc tổ chức này có chấp nhận bảng điểm IELTS ở định dạng điện tử hay không, bằng cách sử dụng danh sách đính kèm phía cuối bài viết này.

Bạn có thể yêu cầu tối đa thêm năm (5) bảng điểm IELTS hoàn toàn miễn phí (hoặc có tính thêm phí bưu điện) trong thời hạn một tháng kể từ ngày Trung tâm thi thông báo kết quả thi IELTS của bạn. Bạn có thể yêu cầu một số lượng không giới hạn các bảng điểm IELTS bổ sung. Với các yêu cầu xuất thêm hơn 5 bảng điểm trong vòng tháng đầu tiên từ ngày có kết quả hoặc yêu cầu xuất bảng điểm sau thời hạn một tháng, mỗi bảng điểm xuất thêm sẽ có tính phí (200.000 đồng cho mỗi bảng điểm giấy và 100.000 đồng cho mỗi bảng điểm điện tử) cộng phí bưu điện nếu có (không áp dụng phí bưu điện cho bảng điểm điện tử).

Gửi yêu cầu xuất thêm bảng điểm IELTS theo liên kết bên dưới:

Yêu cầu cấp thêm bảng điểm IELTS

Sau khi điền vào mẫu đơn, thí sinh vui lòng tính phí và tiến hành thanh toán. IELTS IDP sẽ cấp thêm bảng điểm của bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký và thanh toán của thí sinh.

Phương thức chuyển phát và chi phí:

  • Chuyển phát trong nước: miễn phí

  • Chuyển phát quốc tế (dịch vụ DHL): 1.400.000 đồng (không bao gồm vùng sâu vùng xa). Không nhận chuyển đến địa chỉ hòm thư PO Box.

Sau khi bảng điểm của bạn được gửi, IELTS IDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc chuyển phát.