The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi IELTS Life Skills dành cho những người cần chứng minh kỹ năng nói và nghe tiếng Anh theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) Cấp độ A1, A2 hoặc B1. IELTS Life Skills được Cục Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh chấp nhận cho một số loại thị thực nhất định.

IELTS Life Skills A1, A2 và B1 chỉ kiểm tra kỹ năng nghe và nói của bạn. Bạn sẽ được kiểm tra khả năng thu thập thông tin, giao tiếp và tham gia thảo luận. Phần thi của thí sinh thứ hai sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn.

Kết quả bài thi IELTS Life Skills có chút khác biệt. Thay vì nhận được điểm theo thang, bạn sẽ nhận được kết quả đạt hoặc không đạt. Kết quả đạt có nghĩa là bạn có thể sử dụng kết quả đó để xin thị thực. Trong trường hợp thí sinh đăng ký ngày thi mới trong vòng 2 năm sau khi đã nhận kết quả "Đạt" cho kỳ thi IELTS Life Skill cùng cấp độ trước đó, thí sinh sẽ không được hoàn trả lệ phí thi.

Các bài kiểm tra kéo dài trong khoảng 16 đến 22 phút và được tiến hành với một giám khảo và một thí sinh thứ hai.

Tìm hiểu thêm: