The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Lợi ích của việc luyện thi IELTS

Lợi ích của việc luyện thi IELTS với các bài kiểm tra miễn phí của chúng tôi

  • Làm quen với các dạng bài thi IELTS

  • Kiểm tra năng lực bản thân và làm quen với thời gian làm bài thi thực tế

  • Trải nghiệm các dạng câu hỏi như đề thi thật

  • Đánh giá đáp án bằng việc so sánh với các đáp án mẫu

Tổng quan bài thi Đọc IELTS học thuật - IELTS Reading Academic

Bài thi đọc hiểu trong IELTS học thuật bao gồm ba bài đọc dài, với nội dung mang tính mô tả và thực tế cho đến đa chiều và phân tích. Các bài đọc có tính xác thực và được lấy từ sách, bài nghiên cứu, tạp chí và báo. Những bài đọc này được viết cho người đọc không chuyên nhưng phù hợp cho những người muốn học đại học hoặc có nhu cầu đăng ký thẩm định tay nghề. 

Tổng quan về bài thi Viết Học thuật

Thời lượng: 60 phút

Bài thi Viết Học thuật bao gồm hai phần. Đề bài thường xoay quanh các lĩnh vực được quan tâm chung và phù hợp với thí sinh có nhu cầu theo học bậc đại học, cao học, và đăng ký tay nghề. Cả hai phần của bài thi Viết cần theo văn phong trang trọng.

Phần 1  

Bạn sẽ được trình bày với một đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể được yêu cầu mô tả và trình bày dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quy trình, cách hoạt động của một cái gì đó hoặc mô tả một vật, kế hoạch hoặc thiết kế.  

Phần 2  

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để thể hiện một quan điểm, luận điểm hoặc vấn đề. Bạn sẽ hỗ trợ các ý kiến của mình bằng các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của chính bạn. 

Tổng quan bài thi viết IELTS Tổng quát

Thời lượng: 60 phút  

Bài thi viết IELTS Tổng quát bao gồm hai bài dựa trên các chủ đề được quan tâm chung.  

Phần 1  

Bạn sẽ được giao một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Thư này có thể mang phong cách cá nhân, có phần trang trọng hoặc hoàn toàn trang trọng.  

Phần 2  

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để thể hiện một quan điểm, luận điểm hoặc vấn đề. Bài luận có thể mang phong cách cá nhân hơn một chút so với bài viết IELTS học thuật. Bạn sẽ củng cố quan điểm của mình bằng các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của chính bạn. 

Tổng quan về Phần thi đọc hiểu IELTS Tổng quát

Phần thi Đọc hiểu IELTS Tổng quát yêu cầu thí sinh đọc hiểu các bài trích dẫn từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay hướng dẫn của công ty. Đây là những tài liệu bạn có thể gặp phải hàng ngày trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh. Có ba phần trong bài thi, trong Phần 1 có chứa hai đến ba đoạn ngắn, Phần 2 chứa hai đoạn và Phần 3 chứa một đoạn dài. 

Sơ nét về bài thi IELTS Listening

Thời lượng: 30 phút 

Phần thi IELTS Listening của Bài thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát tương tự nhau. Bạn sẽ cần đưa ra câu trả lời cho 40 câu hỏi để trả lời cho bốn bài nghe.

Những câu hỏi này kiểm tra khả năng nghe hiểu của bạn đối với: 

  • Các ý tưởng chính và thông tin chi tiết thực tế 

  • Ý kiến và thái độ của người nói 

  • Mục đích của một lời nói 

  • Khả năng theo dõi diễn biến các ý tưởng. 

Chi tiết phần nghe: 

Bài nghe 1   Một cuộc hội thoại giữa hai người về chủ đề xã hội hàng ngày.  

Bài nghe 2   Một bài độc thoại về chủ đề xã hội hàng ngày, ví dụ như một bài phát biểu về các nhà máy ở địa phương.  

Bài nghe 3   Một cuộc hội thoại giữa tối đa bốn người về chủ đề giáo dục hoặc đào tạo, ví dụ: một giảng viên đại học và một sinh viên thảo luận về một bài tập.  

Bài nghe 4   Một bài độc thoại về một môn học, ví dụ như một bài giảng đại học. 

Tổng quan bài thi nói- IELTS Speaking

Thời lượng: 11 đến 14 phút  

Bài thi Nói sẽ đánh giá khả năng nói tiếng Anh của bạn. Bài thi sẽ kéo dài từ 11 đến 14 phút, trong đó bạn sẽ thảo luận về nhiều đề tài với một giám khảo IELTS. Bài thi của bạn sẽ diễn ra trong một phòng thi yên tĩnh với một giám khảo, Giám khảo sẽ là người đưa ra các câu hỏi và khuyến khích bạn trả lời. Họ cũng có thể hiểu được giọng của bạn để đảm bảo bạn đạt điểm số tốt nhất có thể. Bài Thi nói gồm 3 phần.  

Phần 1

Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và nhiều chủ đề quen thuộc, chẳng hạn như về nhà, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút.  

Phần 2  

Bạn sẽ được phát một thẻ đề và giám khảo sẽ yêu cầu bạn nói về một đề tài. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị trước khi thực hiện bài nói trong vòng tối đa 2 phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi một hoặc hai câu hỏi về cùng một đề tài để hoàn thành phần này của bài thi.  

Phần 3

Bạn sẽ được hỏi thêm các câu hỏi liên quan đến đề tài trong Phần 2. Những câu hỏi này sẽ cho phép bạn thảo luận về những ý tưởng và vấn đề trừu tượng hơn. Phần này của bài thi kéo dài từ 4 đến 5 phút.