The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Đâu là cách viết ngày tháng năm chính xác nhất trong tiếng Anh? Khi trình bày một bức thư hay nội dung trang trọng, bạn thường chọn cách thức nào, kiểu Anh hay Mỹ? Như các ví dụ bên dưới, có rất nhiều cách khác nhau để trình bày ngày tháng. Quy tắc chung ở đây là: kiểu cách viết càng phức tạp thì tính trang trọng trong cách viết đó càng cao.

Cách viết ngày tháng theo người Anh

Trong tiếng Anh của người Anh, là tiếng Anh được sử dụng chính ở Úc, ngày được viết trước, sau đó đến tháng rồi mới đến năm. Ngày thứ 6 của tháng Chín , năm 2019, có thể được viết đầy đủ (theo trình tự phức tạp tăng dần):

 • 6 Sept

 • 6 September 

 • 6 September 2019 

 • 6th September 2019 

 • the 6th of September 2019 

 • the 6th of September, 2019 

Hai cách thức viết ngày tháng cuối cùng được đánh giá trịnh trọng hơn. Bạn có thể tùy ý chọn từ “the” và từ “of ”, nhưng nếu bạn quyết định theo phong cách này, bạn phải đảm bảo trong câu có đủ cả “the” và “of”. Nếu chỉ nói “6th of September” hoặc “the 6th September” là chưa chính xác.

Còn trình bày về năm, không cần thiết phải sử dụng dấu phẩy để đúng theo kiểu Anh, nhưng nếu thích sử dụng cũng không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng quan.

Nếu bạn muốn thêm thứ vào, nên đặt trước ngày và nên tách chúng ra bằng dấu phẩy hoặc kết hợp cùng “the” và “of”. Cụ thể như:

 • Saturday, 13 April 2019 

 • Saturday the 13th of April, 2019

Làm cách nào viết ngày tháng dưới dạng chữ số?

Nếu bạn thích viết tắt ngày tháng, có thể sử dụng cách viết sau đây theo kiểu Anh. Một lần nữa, ngày trước, đến tháng và sau cùng là năm.

 • 6/9/19 or 6.9.19 or 6-9-19 

 • 06/09/2019 or 06.09.2019 or 06-09-2019 

 • 9Sept2019 or 6-Sept-19 

Các loại dấu phân cách câu được sử dụng thông dụng nhất trong trình bày ngày tháng toàn số là dấu gạch chéo (/). Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng dấu gạch nối (-) hoặc dấu chấm (.).

Cách viết ngày tháng kiểu Mỹ

Nếu thích viết ngày tháng theo kiểu Mỹ hơn, tháng được đặt trước, đến ngày rồi đến năm. Sử dụng cùng ví dụ đã cho trước đó: ngày thứ 6 của tháng Chín , năm 2019 thì theo kiểu Mỹ sẽ được viết là:

 • Sept 6 

 • September 6 

 • September 6, 2019 

 • Monday, September 6, 2019 

Cách viết April the 13th hoặc April 13th không sai, nhưng ít thông dụng hơn trong tiếng Anh của người Mỹ.

Làm cách nào viết ngày tháng dưới dạng chữ số?

Trong tiếng Anh kiểu Mỹ, nếu muốn viết ngày tháng toàn số, bạn sẽ cần sử dụng cách viết sau đây. Tương tự, tháng trước, ngày sau, và sau cùng là năm.

 • 04/13/19 or 04.13.19 or 04-13-19 

 • 04/13/2019 or 04.13.2019 or 04-13-2019 

 • Apr. 13, 2019

Các cách viết ngày tháng khác

Theo chuẩn quốc tế

Với nỗ lực tránh hiểu lầm trong giao tiếp giữa những người sử dụng tiếng Anh kiểu Anh và tiếng Anh kiểu Mỹ, một bộ Tiêu Chuẩn Quốc Tế đã được ban hành. Nếu một người Úc viết ngày 3 tháng 2 năm 2019 thành 03/02/2019, nhưng một người Mỹ lại viết cùng ngày thành 02/03/2019, vậy sẽ phân định đúng sai thế nào? Tiêu Chuẩn Quốc Tế đã khuyến nghị sử dụng cách viết năm trước, sau đó đến tháng, và ngày: YYYY-MM-DD. Vì vậy dù là người Úc và người Mỹ sử dụng tiêu chuẩn này, đáp án đúng sẽ là 2019-02-03.

Cách trình bày này sẽ giúp tránh được nhiều rủi ro nhầm lẫn bằng cách viết năm trước. Có nhiều nước châu Á áp dụng cách này khi viết ngày tháng. Ví dụ:

January 1, 2018 sẽ được viết thành 2018 January 1 (Bạn có để ý đã không cần sử dụng dấu phẩy chưa?)

Sử dụng cách viết ngày tháng chính xác trong bài thi IELTS

Dù với bất cứ cách nào, theo kiểu Anh với thứ tự ngày-tháng-năm hay kiểu Mỹ với thứ tự tháng-ngày-năm, trong bài thi IELTS, bạn có thể sử dụng cả hai cách đều chính xác.

Cách viết ngày tháng trong bài thi Viết IELTS

Trong bài thi IELTS, việc bạn sử dụng cách viết kiểu Mỹ hay Anh không quan trọng. Cả hai cách đều được chấp nhận. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến giọng văn trong bức thư của mình: viết email gửi cho một người bạn khác với viết một bức thư trịnh trọng gửi cho công ty. Việc sử dụng dạng thức viết ngày tháng phải phù hợp với giọng văn của bức thư. Ví dụ trong một bức thư trịnh trọng, bạn sẽ không được sử dụng từ rút gọn (bạn nên viết cannot thay vì can’t hoặc would not thay vì wouldn’t). Nếu đề bài thi Viết yêu cầu bạn bắt đầu bằng “Dear Sir or Madam” (để chỉ ra rằng đây là một bức thư trịnh trọng), bạn nên cố gắng sử dụng dạng thức viết ngày tháng theo lối trịnh trọng.

 • Mẹo cho bài thi Viết IELTS: Ngoại trừ tháng Năm và tháng Sáu, các tháng có thể viết rút gọn như sau: Jan, Feb, Mar, Apr, Jul, Aug, Sept/Sep, Oct, Nov, Dec.

Trong cách viết tiếng Anh trịnh trọng kiểu Mỹ và kiểu Anh, bạn không bao giờ nên bỏ năm ra (ví dụ 20 November or November 20). Bạn cũng nên tránh cách viết ngày tháng chỉ sử dụng toàn chữ số (ví dụ 20/11/2019 or 11/20/2019). Giả dụ như khi bạn viết một bức thư thương mại trịnh trọng, bạn sẽ viết toàn bộ ngày tháng bao gồm tháng viết đầy đủ. Trong tiếng Anh kiểu Anh, bạn có thể viết thành 6th September 2019. Trong tiếng Anh kiểu Mỹ, bạn có thể sử dụng September 6, 2019.

 • Mẹo thi Viết IELTS: Hãy nhớ rằng chữ cái đầu tiên của mỗi tháng luôn luôn được viết hoa.

Cách viết Ngày tháng trong văn viết thân mật

Nếu đề bài yêu cầu bài viết ở dạng ít trịnh trọng hơn (ví dụ một bức thư gửi cho một người bạn), bạn có thể sử dụng dạng thức viết ngày tháng ngắn gọn hơn. Cách này thông thường chỉ sử dụng chữ số ngăn cách bởi dấu chấm hoặc dấu gạch chéo chứ không viết tháng ở dạng chữ cái. Viết rút gọn cho Năm cũng được chấp nhận, ví dụ như:

 • 23.10.19 

 • 23/10/2019 

Bạn cũng có thể viết ngày tháng ở dạng chữ cái nhưng viết rút gọn tháng lại để tiết kiệm không gian:

 • 8 December 2019 → 8 Dec 2019 

 • 7 October → 7 Oct 

Nếu bạn vẫn chưa rõ cách trinh bày ngày tháng trong bài thi Viết IELTS, đừng ngần ngại tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi cũng như đăng ký khóa luyện thi để cải thiện điểm IELTS của mình nhé.

Cách thức viết ngày tháng trong bài thi Nghe IELTS

Mẹo đầu tiên cho bài thi Nghe: Hãy cẩn thận để ý đến giới hạn số từ. Nếu trong phần hướng dẫn làm bài có câu: “Viết tối đa hai từ”, viết nhiều hơn hai từ đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có điểm nào cho câu trả lời của mình, ngay cả khi một số từ là đáp án đúng.

Khi bạn đang viết ngày tháng để trả lời câu hỏi, hãy nhớ rằng có nhiều cách viết chính xác (ví dụ 24th April, April 24 and 24 April tất cả đều đúng)

Mẹo thứ nhì: Khi viết ngày tháng trong bài thi Nghe IELTS, bạn có thể viết ngày tháng dưới dạng chữ số như 19/02 hoặc 02/19 (cho ngày 19 tháng Hai). Cách viết này sẽ loại bỏ lỗi sai chính tả và phù hợp với câu hỏi với câu trả lời chỉ chứa một từ.

Cách thức viết ngày tháng trong bài thi Nói IELTS

Nói ngày tháng trong tiếng Anh đôi khi khác với việc viết ngày tháng ra. Trong văn nói tiếng Anh, chúng ta luôn sử dụng số thứ tự cho ngày tháng. Số thứ tự là những số chỉ thứ tự hoặc sự nối tiếp.Thông thường “th” xuất hiện ở cuối chữ số. Ví dụ four → fourth (hoặc 4 → 4th) và two → second (hoặc 2 → 2nd).

Như đã trình bày trước đó, trong văn viết tiếng Anh bạn có thể viết số (đếm) bình thường mà không có “th” hoặc “st” v.v. phía sau nó. Ngay cả khi nó không được sử dụng trong văn viết, số thứ tự vẫn được dùng trong văn nói tiếng Anh. Trong tiếng Anh kiểu Mỹ, đặt th sau chữ số trong văn viết không thông dụng.

 • Mẹo cho bài thi Nói: Thực hành phát âm các chữ số để chắc chắn rằng ý của bạn rõ ràng. Ví dụ nhiều số có thể rất giống âm khi nói, vì vậy hãy chắc chắn bạn nói chúng ra một cách rõ ràng, ví dụ ‘Thirty’ và ‘Thirteen’, ‘Forty’ và ‘Fourteen’, ‘Fifty’ và ‘Fifteen’,v.v.

Hãy điểm qua các cách đọc ngày tháng chính xác trong bài thi Nói IELTS bên dưới nhé:

 • 30 March 1993 

Tiếng Anh kiểu Mỹ: ‘March the thirtieth, nineteen ninety-three’ or ‘March thirtieth, nineteen ninety-three’

Tiếng Anh kiểu Anh: ‘the thirtieth of March, nineteen ninety-three’

 • 1 December 2017 

Tiếng Anh kiểu Mỹ: ‘December the first, twenty seventeen’ or ‘December first, two thousand and seventeen’

Tiếng Anh kiểu Anh: ‘the first of December, twenty seventeen’

Nên trình bày năm trong tiếng Anh ra sao?

Khi bạn nói về năm, đây là cách bạn nói chính xác trong tiếng Anh:

 • 1100 = ‘eleven hundred’ 

 • 1309 = ‘thirteen hundred and nine’ or ‘thirteen ‘oh’ nine’ 

 • 1678 = ‘sixteen (hundred and) seventy-eight’ 

 • 1910 = ‘nineteen (hundred and) ten’ 

 • 1946 = ‘nineteen (hundred and) forty-six’ 

 • 2000 = ‘two thousand’

 • 2007 = ‘two thousand and seven’ or ‘twenty ‘oh’ seven’ 

 • 2019 = ‘two thousand and nineteen’ or ‘twenty nineteen’