The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseNếu bạn dự định học chương trình đại học hoặc muốn đăng ký thẩm định tay nghề ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể cần làm bài thi IELTS Học thuật.

Bài thi IELTS Học thuật đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn ở cấp độ học thuật để xác định xem bạn có sẵn sàng học ở bậc đại học hoặc sau đại học hay không, hoặc làm việc trong một môi trường chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, giáo viên hoặc luật sư.

Bài thi IELTS Học thuật sẽ đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn về nghe, đọc, nói và viết. Bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi học thuật của chúng tôi và các gợi ý của chuyên gia có thể giúp bạn đạt được điểm số mong muốn của mình trong bài thi.