The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Đăng Ký Thi IELTS Trên Giấy

Đăng Ký Thi IELTS Trên Máy Tính

Hiện tại IDP có thể giúp bạn tự do lựa chọn hình thức mà bạn muốn để làm bài thi IELTS. Bạn có thể chọn lựa giữa các hình thức trên máy tính hoặc thi trên giấy tại một trung tâm khảo thí gần với bạn nhất. Chúng tôi có hơn 450 địa điểm thi tại 60 quốc gia.

Bạn có thể đặt lịch thi IELTS trực tuyến hoặc đến chi nhánh IDP gần nhất để trực tiếp đặt lịch thi. Để hoàn tất việc đăng ký này, bạn cần đăng tải bản scan màu rõ ràng hoặc ảnh hộ chiếu của mình và thẻ tín dụng còn hiệu lực của bạn để hoàn tất thanh toán.

Quy trình đặt lịch thi có thể khác nhau giữa các khu vực.

Vui lòng liên hệ với trung tâm khảo thí gần nhất để cập nhật thông tin mới nhất về việc đăng ký thi IELTS.

Tìm nơi thi gần nhất của bạn

Các trung tâm tổ chức thi lại một kỹ năng

Showing 12 of 47 test centres in Vietnam

Showing 12 of 47 test centres in Vietnam
1
2
3
4