The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Thông tin bản quyền

© IELTS Australia Pty Ltd 2011-2015, với IELTS Australia Pty Ltd thuộc sở hữu duy nhất của IDP Education Pty Ltd.

Trang web IELTS.IDP.COM được cung cấp cho bạn bởi:

IDP IELTS Australia Pty Ltd (thuộc sở hữu hoàn toàn của IDP Education Ltd) Tầng 8/ 535 Phố Bourke MELBOURNE VIC 3121 Úc ABN (Mã số Đăng ký Doanh nghiệp tại Úc): 84 00 866 4766

Chính sách cookie

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. 

Nếu bạn muốn tắt cookie trên trang web này, bạn sẽ cần cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của trình duyệt bạn đang sử dụng. 

Dưới đây là tóm tắt các loại cookie được sử dụng trên các trang web của chúng tôi và cách chúng được sử dụng. 

Cookie thiết yếu 

Những cookie này rất cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết lập để phản hồi các hành động do bạn thực hiện, như yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như thiết lập ưu tiên quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền vào các biểu mẫu. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để chặn hoặc cảnh báo cho bạn về các cookie này, nhưng một số phần của trang web sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin xác định cá nhân nào. 

Cookie hiệu suất hoạt động 

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Chúng giúp chúng tôi biết những trang con phổ biến nhất và ít phổ biến nhất cũng như nghiên cứu đường đi của người dùng trên trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp lại và vì thế thông tin sẽ là ẩn danh. Nếu bạn không cho phép những cookie này hoạt động, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của nó. 

Cookie chức năng 

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba cài đặt khi chúng tôi thêm dịch vụ của họ trên trang của chúng tôi. Nếu bạn không cho phép những cookie này hoạt động, một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động đúng cách. 

Cookie mục tiêu 

Các cookie này có thể được thiết lập trên trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi, Google và Addthis. Chúng có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ thông tin cá nhân trực tiếp, nhưng dựa duy nhất trên việc xác định trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn sẽ nhận được ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn. 

Nếu bạn muốn chúng tôi không chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân của bạn với các đối tác, bao gồm các bên thứ ba sử dụng công nghệ theo dõi để cung cấp quảng cáo hiển thị mục tiêu dựa trên thông tin đó, vui lòng truy cập http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/external icon để truy cập vào mục Từ chối Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo Mạng). 

Cookie mạng xã hội 

Những cookie này dành cho một loạt các dịch vụ mạng xã hội bao gồm Linkedin và Facebook mà chúng tôi đã thêm vào trang web để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng của bạn. Chúng có thể theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang web khác và xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung và tin nhắn bạn thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn không thể sử dụng hoặc xem các công cụ chia sẻ này. 

Các điều khoản và điều kiện thanh toán lệ phí và tham dự kỳ thi IELTS

Thí sinh vui lòng tham khảo các tài liệu sau đây về điều khoản và điều kiện thanh toán lệ phí thi và tham dự kỳ thi IELTS:

Điều khoản sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng như một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và IDP. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng ngừng tiếp tục sử dụng Trang web này. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web được coi là chấp nhận các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. 

Bản quyền IDP 

Tài liệu trên Trang Web này, bao gồm tất cả các thông tin như văn bản, đồ họa, hình ảnh, ảnh và âm thanh, được bảo vệ bởi bản quyền theo Đạo Luật Bản Quyền 1968 (Copyright Act 1968 (Cth)), được sửa đổi tùy từng thời điểm và luật pháp của các quốc gia khác. Bạn không được thay đổi, tái tạo, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền tải tài liệu trên Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của chúng, trừ khi được IDP cho phép bằng văn bản hoặc được cho phép bởi Đạo luật Bản quyền 1968 (Copyright Act 1968 (Cth)). 

Thương hiệu 

Tất cả các thương hiệu có trên Trang Web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và được bảo vệ bởi các luật có liên quan tại Úc và các quốc gia khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào (bao gồm cả việc sao chép, sửa đổi, phân phối, đại diện, trưng bày hoặc trao đổi các nhãn hiệu này) ngoại trừ trường hợp lưu hoặc in ra một bản sao của Trang Web này cho mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân, trừ khi được ủy quyền rõ ràng bởi IDP hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng bằng văn bản. 

Các liên kết từ Trang Web này 

Các trang web liên kết bên ngoài được đề cập trong Trang Web không thuộc quyền kiểm soát IDP. IDP không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự lưu hành của bất kỳ trang web liên kết bên ngoài nào. Việc chứa bất kỳ liên kết nào trong Trang Web không đồng nghĩa với việc IDP xác nhận trang web được liên kết, cũng không gợi ý bất kỳ mối quan hệ nào với tổ chức được liên kết. 

Thư rác 

IDP công bố địa chỉ điện tử trên Trang web này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin liên quan đến các chức năng kinh doanh của chúng tôi. Điều này không được coi là sự đồng ý của IDP hoặc các địa chỉ liên quan cho việc nhận các tin nhắn thương mại không mong muốn hoặc THƯ RÁC như được đề cập trong Đạo luật Thư rác 2003 (Spam Act 2003 (Cth)). 

Trách nhiệm pháp lý 

IDP không bảo đảm hoặc đại diện cho Trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web. IDP không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) bất kỳ tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc do hậu quả nào do sự cố bảo mật, tiết lộ thông tin bảo mật của các bên khác hoặc việc truyền vi-rút máy tính, liên quan đến việc sử dụng Trang Web này cho dù do vi phạm hợp đồng hay bảo hành, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm sản phẩm hoặc khác, ngay cả khi IDP được thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. IDP loại trừ, trong phạm vi pháp luật cho phép, mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh do việc sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý miễn trách nhiệm cho IDP về bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Trang web và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro tổn thất do việc bạn tải xuống, sử dụng hoặc truy cập dữ liệu, tệp tin, thông tin hoặc tài liệu khác trên hoặc thông qua Trang web. Tổng trách nhiệm pháp lý của IDP đối với bất kỳ tổn thất nào khác phát sinh từ việc sử dụng Trang web được giới hạn ở mức danh nghĩa là $1. 

Luật Điều chỉnh 

Các Điều khoản Sử dụng sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp New South Wales, Úc và bạn sẽ phải đệ trình lên thẩm quyền không chuyên thuộc của tòa án New South Wales, Úc. 

Thông tin chi tiết 

Quản trị doanh nghiệp  IDP Education Pty Ltd  Level 8  535 Bourke Street  MELBOURNE 3000  Victoria, Úc 

Chính sách Quyền riêng tư liên quan đến kỳ thi IELTS tại IDP 

Tuyên bố về quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết đáp ứng kỳ vọng của bạn và luôn tuân thủ tất cả các luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu hiện hành liên quan đến Thông tin Cá nhân và Thông tin Quan trọng của bạn. 

Sau đây là tóm tắt các Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của bạn: 

 1. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn hoặc cung cấp các thông tin liên quan bạn cần, và cá nhân hóa thông tin theo yêu cầu của bạn. 

 2. Chúng tôi sẽ giữ thông tin theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ không lưu giữ các thông tin không phục vụ cho kỳ thi cũng như không được thí sinh cho phép lưu trữ. 

 3. Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích gì, vì vậy các thông tin về quy trình xử lý thông tin sẽ luôn được đưa ra một cách khách quan nhất. 

 4. Tất nhiên, chính bạn là người sẽ quyết định nội dung và cách thức nhận thông tin từ chúng tôi. 

 5. Điều này áp dụng trong mọi trường hợp. Chúng tôi không chuyển thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị mà bạn không biết. 

Nội dung còn lại của chính sách này cung cấp cho bạn chi tiết hơn về quy trình xử lý Thông tin Cá nhân và Quyền riêng tư tại IDP. 

Bạn có thể tìm thấy phần diễn giải cho các thuật ngữ được đề cập trong Chính sách này tại mục ‘Bảng thuật ngữ’ ở phần cuối tài liệu này. 

Giới thiệu về chúng tôi 

IELTS Australia Pty Ltd là một công ty con của IDP Education Limited. Bạn có thể đọc chính sách quyền riêng tư của Tập đoàn IDP tại đây: 

www.idp.com/global/privacy-policy/external icon 

Thông tin liên hệ Bộ phận kiểm soát dữ liệu 

IELTS Australia  Level 8  535 Bourke Street  MELBOURNE 3000  Victoria  Australia 

Liên hệ với Chuyên viên Quản lý Bảo mật Dữ liệu hoặc Chuyên viên phụ trách Quyền riêng tư của chúng tôi qua email: privacyofficer@idp.com 

Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong một khoảng thời gian hợp lý. 

Thông tin Cá nhân được cung cấp cho IELTS Australia sẽ giúp: 

 • tổ chức kỳ thi IELTS và đưa ra nguồn thông tin cho việc Ôn luyện và Thực hành thi IELTS. 

 • chuyển tiếp mọi thắc mắc của bạn đến các Chủ sở hữu của kỳ thi IELTS (Hội đồng Anh và Cambridge Assessment English) theo yêu cầu (ví dụ: khi bạn có những câu hỏi chung về việc đăng ký thi IELTS); 

 • cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ chúng tôi cung cấp (bao gồm các sự kiện và cơ hội tham gia vào các dự án/chương trình); 

 • cải tiến quy trình vận hành nội bộ của chúng tôi; và 

 • trả lời các câu hỏi của bạn. 

Kỳ thi IELTS 

Các Trung tâm khảo thí IELTS có mặt tại hơn 140 quốc gia, trên khắp Châu Âu, Châu Á, Úc và New Zealand, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông. Các Trung tâm khảo thí IELTS này sẽ được quản lý bởi Tổ chức IELTS Australia hoặc Hội đồng Anh. 

IELTS Australia giữ vai trò đồng Quản lý Dữ liệu cùng với các nhà Đồng Sở hữu kỳ thi IELTS khác (Hội đồng Anh, IDP Education và Cambridge Assessment English) nhằm phục vụ quy trình tổ chức kỳ thi IELTS. 

Nếu bạn đăng ký thi hoặc đã thi IELTS, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ bưu chính và email, ngày sinh, giới tính, thông tin liên lạc, ngôn ngữ, quốc tịch, tình trạng cư trú, trình độ học vấn, thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu, nghề nghiệp, và các thông tin cần thiết khác phục vụ nhu cầu xin cấp thị thực và thẩm định tay nghề chuyên môn của thí sinh. 

Thông tin này sẽ bao gồm các bản sao tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi làm bằng chứng nhận dạng – ví dụ: bản sao hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân, bằng chứng về quốc tịch hoặc ảnh chụp của bạn khi đăng ký tham dự kỳ thi IELTS. 

Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ kết quả thi của bạn. 

Chúng tôi cũng có thể lưu giữ Thông tin riêng về bạn bao gồm: 

 • thông tin y tế (trong trường hợp thí sinh cung cấp để được xem xét đặc biệt khi thi); 

 • thông tin sinh trắc học của thí sinh tham dự kỳ thi IELTS được cung cấp qua hình thức chụp ảnh dấu vân tay theo yêu cầu của hệ thống Quản lý Xác thực Danh tính (IAM) cho kỳ thi IELTS (một bản sao hình ảnh quét ngón tay của bạn được giữ dưới dạng Đối tượng Lớn Nhị phân (Binary Large Object - BLOB); và 

 • nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc (từ thông tin về quốc gia xuất xứ của bạn). 

Một trong các Chủ sở hữu kỳ thi IELTS có thể chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan được thu thập từ việc đăng ký hoặc tham dự kỳ thi IELTS của bạn với các Chủ sở hữu IELTS khác nhằm hỗ trợ quy trình quản lý bài thi IELTS, xem xét kết quả thi IELTS để thống kê và điều tra gian lận, hoặc xử lý các thay đổi theo tùy chọn của bạn về địa điểm tham dự kỳ thi; 

Bạn có thể tham khảo chính sách quyền riêng tư cho những thông tin này bằng cách truy cập các liên kết sau: 

Hội đồng Anh: 

www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protectionexternal icon 

Cambridge Assessment English: 

ww.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/external icon 

Chính sách Quyền riêng tư và các Điều khoản và Điều kiện của Kỳ thi IELTS sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về các chúng tôi triển khai các Quyền riêng tư và Thông tin Cá nhân liên quan đến kỳ thi IELTS. 

www.ielts.org/policy/privacy-policyexternal icon 

Ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS bao gồm các công cụ hỗ trợ, bài ôn luyện, các buổi hội thảo và hướng dẫn tham dự thi tại IDP. 

Việc thu thập Thông tin Cá nhân cho phép chúng tôi: 

 • cung cấp dịch vụ ôn luyện và chuẩn bị thi theo yêu cầu của bạn 

 • phát triển các nguồn tài liệu luyện tập và chuẩn bị cho kỳ thi 

 • cung cấp cho bạn kết quả thi thử cũng như các phản hồi chung hoặc cá nhân hóa cho bạn 

 • nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp (bao gồm các sự kiện và cơ hội tham gia vào các dự án/chương trình); 

 • quản lý các quy trình vận hành nội bộ của chúng tôi; và 

 • trả lời các câu hỏi của bạn. 

Lưu giữ 

Khi Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết, chúng tôi sẽ tiêu hủy, xóa thông tin một cách an toàn hoặc đảm bảo rằng thông tin được hủy nhận dạng theo chính sách hủy và hủy nhận dạng thông tin của chúng tôi, trừ khi luật pháp yêu cầu chúng tôi phải giữ lại bản sao Thông tin Cá nhân hoặc thông tin đó có trong hồ sơ Khối thịnh vượng chung. 

Nếu chúng tôi thu thập thông tin của bạn cho mục đích thi hoặc chuẩn bị thi IELTS, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó trong tối đa 3 năm sau khi bạn thi IELTS hoặc tham gia dịch vụ, hoặc sau hoạt động cuối cùng của bạn với chúng tôi. 

Dữ liệu quét ngón tay chỉ được giữ lại dưới dạng tệp tin đối tượng nhị phân lớn trong 60 ngày sau ngày thi của bạn. 

Chúng tôi cũng có thể lưu giữ một số hồ sơ nhất định vì các lý do hợp pháp khác (ngay cả sau khi mối quan hệ của bạn với (các) Chủ sở hữu IELTS đã kết thúc), ví dụ để giải quyết bất kỳ tranh chấp tiềm ẩn nào, để tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ khác hoặc để ngăn chặn gian lận.  

Các giao dịch khác với IELTS Australia 

Những cách khác bạn có thể làm việc với IELTS Australia bao gồm: 

 • đăng ký quan tâm tới các vị trí nhân viên chính thức hoặc thời vụ  

 • gửi đề xuất nghiên cứu 

 •  đăng ký dịch vụ do IELTS Australia cung cấp; hoặc 

 • là đại diện của một Tổ chức Công nhận Kết quả thi IELTS. 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập thông tin của bạn. Bất kỳ thông tin cá nhân không cần thiết nào sẽ được tiêu hủy một cách an toàn. 

Cách chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân 

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng. Thông tin Cá nhân có thể được thu thập trực tiếp từ bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn, hoặc có thể thu thập từ một bên thứ ba như người được cấp phép hoặc đại diện được chúng tôi ủy quyền để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cung cấp Thông tin Cá nhân của mình cho chúng tôi khi tương tác với chúng tôi thông qua các mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác, ví dụ như thông qua tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn. 

Chúng tôi không thu thập thông tin Cá nhân và Nhạy cảm trừ khi thông tin đó cần thiết một cách hợp lý cho các nhiệm vụ hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện xin đồng thuận từ bạn trước khi thu thập bất kỳ Thông Tin Nhạy Cảm nào. 

Trong các giao dịch với chúng tôi, bạn sẽ cần phải xác định danh tính của mình để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, vì vậy chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng biệt danh. 

Nếu bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân về bạn dưới dạng địa chỉ IP và/hoặc tên miền của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính Sách Cookie Trang Web của chúng tôi. 

Tiết lộ cho bên khác 

Thông tin được chúng tôi gửi đến các cơ quan tiếp nhận ở nước ngoài nhằm mục đích cung cấp dịch vụ thi IELTS cho bạn có thể được chuyển ra nước ngoài cho các Chủ sở hữu khác của kỳ thi IELTS (Hội đồng Anh và Cambridge Assessment English). Những người nhận này là các pháp nhân có trụ sở tại Vương quốc Anh, tuân theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Vương quốc Anh). Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cho người nhận ở nước ngoài, dữ liệu sẽ bị hạn chế sử dụng và bảo vệ chống lại các truy cập trái phép. 

Một số hệ thống IT và dữ liệu của IELTS Australia được lưu trữ trên các máy chủ ở các quốc gia bên ngoài Úc hoặc Vương quốc Anh và chúng tôi có thể gửi thông tin của bạn đến một trong những máy chủ đó như một phần trong hoạt động vận hành của chúng tôi. 

IELTS Australia có thể lưu giữ hoặc chuyển giao dữ liệu chúng tôi thu thập tại hoặc đến các quốc gia sau (ngoài quốc gia của bạn): 

 • Úc 

 • Vương quốc Anh 

 • Ấn Độ 

Thông tin này chỉ được lưu trữ và truy cập khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu sang các máy chủ nước ngoài, dữ liệu phải tuân thủ các hạn chế và biện pháp bảo vệ chống lại truy cập trái phép. 

Thông tin được tiết lộ cho người nhận ở nước ngoài bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp để chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan. Bằng cách chấp nhận các dịch vụ từ chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho người nhận ở nước ngoài có liên quan như đã đề cập ở trên. IELTS Australia thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo có sẵn các biện pháp bảo vệ thích hợp để chuyển thông tin cá nhân của bạn bao gồm các điều khoản bảo vệ tiêu chuẩn trong hợp đồng của chúng tôi và thỏa thuận Chuyển Dữ Liệu Nhóm của IDP. 

Quyền của bạn 

Bạn có quyền tìm cách truy cập vào bất kỳ Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ trừ khi có lý do hợp lệ theo Đạo luật Bảo mật hoặc Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu yêu cầu chúng tôi không tiết lộ thông tin. 

Lý do hợp lệ bao gồm: 

 • Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng việc lấy thông tin có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái có tính chất nghiêm trọng và việc cấp quyền truy cập có thể sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các biện pháp phù hợp liên quan đến vấn đề; hoặc 

 • Việc cho phép truy cập thông tin sẽ làm tiết lộ các thông tin đánh giá của chúng tôi liên quan đến quy trình mang tính nhạy cảm về mặt thương mại. 

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi hoặc bạn tin rằng thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc đã cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể chỉnh sửa hồ sơ lưu trữ của mình. 

Quyền xóa thông tin 

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu mà chúng tôi có và không bắt buộc phải lưu giữ theo pháp luật. 

Quyền hạn chế xử lý thông tin 

Bạn có quyền hạn chế các thông tin được xử lý khi bạn đã thực hiện một trong các quyền trên. Yêu cầu hạn chế có thể mất thời gian để xử lý. Ví dụ: khi bạn liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin chi tiết của bạn, bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý các thông tin khác cho đến khi thông tin chi tiết của bạn được cập nhật. 

Quyền rút lại chấp thuận 

Đối với các hoạt động xử lý thông tin mà chúng tôi đã yêu cầu bạn chấp thuận, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận tin nhắn từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với privacyofficer@idp.com

Quyền phản đối 

Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. 

Quyền không nhận quyết định và lập hồ sơ tự động 

Không hoạt động xử lý nào của chúng tôi là hoàn toàn tự động và không có quyết định nào được đưa ra mà không có sự can thiệp của con người. Có những trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu để phân tích hoặc dự đoán hành vi nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp đồng thuận rõ ràng khi việc xử lý này liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. 

Quyền di chuyển dữ liệu 

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình thông qua đồng thuận hoặc qua các nghĩa vụ liên quan đến việc liên lạc làm việc với chúng tôi, bạn có quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có thể đọc được bằng máy nếu bạn quyết định chuyển đến một bên quản lý dữ liệu khác. 

Đưa ra yêu cầu 

Các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn hoặc yêu cầu thực hiện các quyền riêng tư được đề cập ở trên cần được gửi đến Chuyên viên phụ trách Quyền riêng tư của IDP bằng cách gửi email tới privacyofficer@idp.com. Mọi yêu cầu sẽ được trả lời bằng văn bản trong một khoảng thời gian hợp lý. Quy trình này bao gồm việc chúng tôi sẽ xác minh danh tính của cá nhân yêu cầu thông tin trước khi cung cấp quyền truy cập hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn kèm theo lời giải thích. 

Khiếu nại nếu bạn không hài lòng về cách chúng tôi đã hoặc đang xử lý Thông tin Cá nhân của bạn 

Chúng tôi có các thủ tục để giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách của chúng tôi hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý quyền riêng tư của bạn, vui lòng liên hệ privacyofficer@idp.com

Nếu bạn cảm thấy chúng tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của bạn hoặc lạm dụng dữ liệu của bạn, bạn có thể khiếu nại. 

Tại Úc 

Trang web của Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC) tại www.oaic.gov.auexternal icon 

Chi tiết liên lạc của OAIC là: 

Địa chỉ văn phòng: Level 3, 175 Pitt Street, Sydney 2000  Địa chỉ bưu chính (Sydney): GPO Box 5218 Sydney NSW 2001  Địa chỉ bưu điện (Canberra): GPO Box 2999 Canberra ACT 2601  Điện thoại: 1300 363 992  Fax: + 61 2 9284 9666  Email: enquiries@oaic.gov.au 

Tại Vương quốc Anh 

Văn phòng Ủy viên Thông tin 

https://ico.org.uk/concerns/external icon 

Cập nhật Chính sách này 

Phiên bản chính sách này được công bố vào thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2018. Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn dành thời gian để đọc lại chính sách này bất cứ khi nào bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân. 

Chúng tôi hướng đến mục tiêu minh bạch trong các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách và chúng tôi có địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông tin về những thay đổi này, cách thay đổi ảnh hưởng đến bạn và nhắc bạn về các quyền riêng tư của bạn. 

Thuật ngữ 

1. Luật Quyền riêng tư hiện hành có nghĩa là: 

 • Đạo luật Quyền riêng tư 

 • Quy định bảo vệ dữ liệu chung 

 • bất kỳ luật hiện hành nào khác liên quan đến quyền riêng tư hoặc việc sử dụng hoặc bảo vệ dữ liệu cá nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới 

2. IDP chỉ IDP Education Limited (ACN 117 676 463). 

3. GDPR có nghĩa là Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu 2016/679. 

4. IELTS là Hệ thống Kiểm tra Ngôn ngữ Tiếng Anh Quốc tế. 

5. IELTS Australia là tên viết tắt của IELTS Australia Pty Ltd (ACN 008 664 766), một công ty con của IDP. 

6. Các Chủ Sở Hữu IELTS chỉ Hội Đồng Anh, Cambridge Assessment English và IDP Education Ltd (thông qua công ty con IELTS Australia Pty Ltd), ba đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS. Hội đồng Anh và Cambridge Assessment English là các tổ chức có trụ sở tại Vương quốc Anh. 

7. Thông tin Cá nhân có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến về một cá nhân được xác định danh tính, hoặc một cá nhân có thể xác định được một cách hợp lý, cho dù thông tin hay ý kiến đó có đúng hay không, và liệu thông tin hoặc ý kiến đó có được ghi lại dưới dạng tài liệu hay không. 

8. Đạo luật Quyền riêng tư là Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth). 

9. Thông tin Nhạy cảm bao gồm thông tin hoặc ý kiến về nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tư cách thành viên của hiệp hội nghề nghiệp hoặc thương mại hoặc hồ sơ lý lịch tư pháp cũng là thông tin cá nhân, hoặc thông tin sức khỏe về một cá nhân, hoặc thông tin sinh trắc học được sử dụng cho mục đích xác minh hoặc nhận dạng sinh trắc học tự động, hoặc mẫu sinh trắc học. 

Thông tin được thu thập trên trang web này 

Google Analytics 

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để đo lường và phân tích việc sử dụng internet của trang web để đảm bảo trang web đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của IDP với các nhà quảng cáo và người dùng. Quyền riêng tư cá nhân được bảo vệ nhưng chúng tôi thu thập thông tin chi tiết về cách làm cho trang web hữu ích hơn cho các nhà quảng cáo cũng như người dùng của chúng tôi. 

Dữ liệu thu thập được từ phân tích này bao gồm: 

 • số lượt xem trang (hoặc số lượt hiển thị trang) xảy ra trên các trang của chúng tôi; 

 • số lượng khách truy cập duy nhất; 

 • khách truy cập duy nhất này (trung bình) ở trên trang web của chúng tôi trong bao lâu; 

 • các điểm truy cập phổ biến trên trang web của chúng tôi; 

 • tệp tin được tải xuống từ trang web; và 

 • các biểu mẫu được điền trên trang web 

 • Phân tích đối tượng và thiết bị 

 • Nguồn giới thiệu 

Hotjar 

Chúng tôi sử dụng Hotjar để hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng và để tối ưu hóa dịch vụ và trải nghiệm này. Hotjar là một dịch vụ công nghệ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về trải nghiệm của người dùng (ví dụ: thời gian họ dành cho các trang, những liên kết nào họ chọn xem, những gì người dùng thích và không thích, v.v.) và điều này cho phép chúng tôi xây dựng và duy trì dịch vụ của mình tích hợp với phản hồi của người dùng. Hotjar sử dụng cookie và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu về hành vi của người dùng và thiết bị của họ (cụ thể là địa chỉ IP thiết bị (chỉ được lưu trữ và lưu trữ dưới dạng ẩn danh), kích thước màn hình thiết bị, loại thiết bị (mã nhận dạng thiết bị duy nhất), thông tin trình duyệt, vị trí địa lý (quốc gia), ngôn ngữ ưu tiên được sử dụng để hiển thị trang web của chúng tôi). Hotjar lưu trữ thông tin này trong hồ sơ người dùng được mã hóa bằng bí danh. Chúng tôi cũng như Hotjar sẽ không bao giờ sử dụng thông tin này để nhận dạng người dùng cá nhân hoặc khớp với dữ liệu khác về người dùng cá nhân. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Hotjar bằng theo  liên kết nàyexternal icon

Bạn có thể từ chối tạo hồ sơ người dùng, không cho phép Hotjar lưu trữ dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và sử dụng cookie theo dõi trên các trang web khác bằng cách làm theo hướng dẫn tại liên kết chọn không tham giaexternal icon

Google AdWords 

Google AdWords là một dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google, cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo trên mạng hiển thị của Google. Chúng tôi sử dụng tính năng tiếp thị lại Google AdWords để hiển thị cho bạn quảng cáo về các dịch vụ hỗ trợ, các tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi cũng như các dạng bài thi IELTS. Google Customer Match cho phép các nhà quảng cáo tập trung vào đối tượng khán giả tùy chỉnh dựa trên danh sách địa chỉ email trên mạng lưới hiển thị của Google. Chúng tôi có thể sử dụng Google Customer Match để đưa quảng cáo về các dịch vụ hỗ trợ, các tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi cũng như các dạng bài thi IELTS đến với bạn một cách phù hợp nhất.  

Nếu bạn muốn từ chối nhận quảng cáo Google trực tuyến, vui lòng truy cập https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=enexternal icon 

Đối tượng Tùy chỉnh Facebook 

Chương trình Đối tượng Tùy chỉnh Facebook cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu tới đối tượng tùy chỉnh dựa trên địa chỉ email trên Facebook. Chúng tôi có thể tham gia vào chương trình Facebook Custom Audiences để đưa các quảng cáo về các dịch vụ hỗ trợ, các tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi cũng như các dạng bài thi IELTS đến với bạn một cách phù hợp nhất. 

Nếu bạn muốn từ chối quảng cáo Đối tượng tùy chỉnh của Facebook, bạn có thể kiểm soát điều này thông qua cài đặt quyền riêng tư của Facebook hoặc bằng cách nhấp vào quảng cáo và chọn ‘Ẩn tất cả từ nhà quảng cáo này’. 

AdRoll 

AdRoll Group sử dụng cookie, pixel theo dõi và các công nghệ liên quan để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho các nhà quảng cáo. Cookie là các tệp tin dữ liệu nhỏ do nền tảng của chúng tôi tạo ra và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. 

Nếu bạn muốn chúng tôi không chia sẻ thông tin không mang tính cá nhân của bạn với các đối tác, bao gồm các bên thứ ba sử dụng công nghệ theo dõi để cung cấp quảng cáo hiển thị mục tiêu dựa trên thông tin đó, vui lòng truy cập http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/external icon để truy cập vào mục Từ chối Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo Mạng). 

Chính sách Bảo vệ trẻ em của IELTS

IELTS tin rằng việc bảo vệ trẻ là trách nhiệm của từng cá nhân và mỗi trẻ em đều quan trọng như nhau. Chúng tôi coi việc chăm sóc, bảo vệ và sự an toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu và tất cả trẻ đều có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức gây tổn hại hoặc lạm dụng. Điều này bao gồm cả việc bảo vệ trẻ tránh khỏi bất kỳ tổn hại hoặc rủi ro nào.  

Chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện tốt chính sách này thông qua việc tuân thủ luật bảo vệ trẻ em và Điều 19 trong Công ước LHQ về qyền trẻ em (UNCRC 1989).  

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (UNCRC 1989) có ghi nhận rằng trẻ em có nghĩa là mọi người dưới 18 tuổi, không phân biệt độ tuổi trưởng thành của quốc gia nơi trẻ sinh ra hay đang sinh sống.  

Trong quá trình quản lý và vận hành kỳ thi IELTS, Tổ chức IELTS cam kết: 

 • Quý trọng, tôn trọng và lắng nghe trẻ. 

 • Đảm bảo toàn bộ nhân viên đều thông quan các kiểm tra an ninh trong quá trình tuyển dụng.

 • Thiết lập các hệ thống và quy trình bảo vệ trẻ mạnh mẽ cho toàn bộ nhân viên.

 • Đào tạo và cung cấp cho nhân viên các kiến thức và hiểu biết chung về bảo vệ trẻ em để vận dụng trong quá trình lập kế hoạch và triển khai.

 • Bảo vệ quyền bảo vệ dữ liệu của trẻ.

 • Chia sẻ thông tin về các vấn đề phát sinh với các cơ quan liên quan, có sự tham gia của phụ huynh và trẻ một cách phù hợp.

 • Cung cấp công cụ quản lý hiệu quả cho nhân viên thông qua việc lập quy trình rõ ràng, giám sát và hỗ trợ.  

Chúng tôi sẽ cung cấp đủ nguồn lực liên quan để thực hiện cũng như đảm bảo việc truyền tải rõ ràng và thấu hiểu các nội dung của Chính sách bảo vệ trẻ em.

IELTS sẽ rà soát lại chính sách toàn cầu này hàng năm để cập nhật các quy định về mặt háp lý và quản lý mới, đảm bảo việc thực hiện chính sách một cách tốt nhất.  

Thông tin chi tiết về Chính sách bảo vệ trẻ em của IELTS IDP có thể tham khảo tại đây IDP IELTS Child Protection Policyexternal icon 

 

IELTS Test Taker Whistleblower Policy

At IDP, we take security seriously. Criminal activity of any kind will not be tolerated. If you witness any suspicious activity at your testing centre, please report it to security.ielts@idp.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù IDP IELTS đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác nhấ có thể trên máy chủ này, các thông tin trên máy chủ trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và/hoặc giáo dục và được cung cấp một cách thiện chí mà không có bất kỳ đảm bảo về việc thể hiện hoặc ngụ ý nào. Không có đảm bảo nào về độ chính xác hoặc tiền tệ của bất kỳ mục riêng lẻ nào trên trang web. 

Những người truy cập trang web cần yêu cầu xác nhận bất kỳ thông tin nào nên tham khảo nguồn cung ứng thông tin của IDP cho trang web này. IDP không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng thông tin có trên máy chủ hoặc từ bất kỳ quyền truy cập nào vào máy chủ. Mặc dù IDP sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo khả năng đáp ứng và tính toàn vẹn của các nguồn lực, nhưng không thể đảm bảo rằng các nguồn lực này luôn có sẵn, và/hoặc không có bất kỳ khiếm khuyết nào, bao gồm vi-rút. Người dùng nên cân nhắc điều này khi truy cập các tài nguyên. Tất cả truy cập và sử dụng đều có rủi ro đối với người dùng. 

IDP đã cung cấp các liên kết siêu văn bản đến một số trang web khác với tư cách một dịch vụ cho người dùng của trang web này. Dịch vụ này không có nghĩa là IDP xác nhận các trang web hoặc tài liệu trên đó dưới bất kỳ hình thức nào. IDP không chịu trách nhiệm về việc sử dụng liên kết siêu văn bản có áp dụng phí thương mại. Người dùng cá nhân chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào mà họ có thể phải chịu. 

© IELTS Australia Pty Ltd 2011-2015, với IELTS Australia Pty Ltd thuộc sở hữu duy nhất của IDP Education Pty Ltd.