The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseBài thi IELTS Tổng quát bao gồm bốn phần thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói. Hiểu các định dạng bài thi và tìm hiểu về một số loại câu hỏi mà bạn có thể gặp ở các phần thi khác nhau. Tài liệu ôn luyện miễn phí của chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị và đạt được điểm IELTS mong muốn.

Lắng nghe ý kiến từ các Chuyên gia IELTS của chúng tôi và nhận lời khuyên về những điều giám khảo đang tìm kiếm trong bài thi IELTS của bạn. Bạn có thể truy cập và tải các câu hỏi chính thức ôn luyện IELTS Tổng quát cùng với các câu trả lời mẫu.