The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Phần 1: Giới thiệu và hỏi về các chủ đề quen thuộc

4 đến 5 phút 

Phần 1 của bài thi sẽ bắt đầu khi Giám khảo yêu cầu, giám khảo sẽ bắt đầu yêu cầu bạn nêu tên và xuất trình giấy tờ tùy thân của mình. 

Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân như nơi bạn sinh sống hoặc công việc hiện đang làm (làm việc hoặc học tập). 

Sau đó, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi về một loạt các chủ đề quen thuộc, ví dụ như về âm nhạc mà bạn thích, nấu ăn, thời tiết hoặc phim bạn thích. Nhìn chung, bạn sẽ được hỏi về một hoặc hai đề tài.  

Giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi được đặt sẵn và sẽ lắng nghe câu trả lời của bạn, nhắc nhở bạn mở rộng câu trả lời của mình bằng một câu hỏi “tại sao?” hoặc “tại sao không?” nếu câu trả lời của bạn quá ngắn.  

Phần này của bài thi tuân theo dạng câu hỏi-trả lời tập trung vào khả năng truyền đạt ý kiến và thông tin của bạn về các chủ đề hàng ngày bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi. 

Phần 2: Trình bày về chủ đề được đưa ra

3 đến 4 phút 

Sau Phần 1, giám khảo sẽ đưa đề tài và sẽ yêu cầu bạn nói về đề tài đó từ một đến hai phút. 

Bạn sẽ được đưa một tấm thẻ có chứa đề tài, và bạn cũng sẽ được cấp một tờ giấy và bút chì để ghi chú. Trên thẻ, bạn sẽ thấy câu hỏi cho phần nói và một số điểm bạn có thể đề cập trong cuộc trò chuyện của mình liên quan đến đề tài này. 

Bạn sẽ có chính xác một phút để chuẩn bị và ghi chú trước khi nói. Giám khảo sẽ sử dụng đồng hồ hẹn giờ và sẽ cho bạn biết khi nào bạn hết giờ.  

Giám khảo sẽ cho bạn biết khi nào bắt đầu nói và nhắc nhở bạn rằng họ sẽ dừng bạn sau 2 phút.  Các ý chính trên thẻ sẽ giúp bạn suy nghĩ về những gì cần nói và bạn nên cố gắng duy trì mạch nói trong 2 phút. Họ có thể hỏi bạn một câu hỏi về những gì bạn đã nói trước khi chuyển sang phần tiếp theo. 

Phần này của bài thi đánh giá khả năng nói dài của bạn về một đề tài cụ thể, sử dụng ngôn ngữ phù hợp và tổ chức ý tưởng của bạn một cách hợp lý. Bạn có thể sử dụng kinh nghiệm của riêng mình về đề tài để hoàn thành khả năng thực hiện một bài nói dài .

Phần 3: Discuss- Thảo luận

4 đến 5 phút 

Các câu hỏi trong phần ba sẽ liên quan đến đề tài chung mà bạn đã nói đến trong Phần 2. Bạn sẽ thảo luận về đề tài này theo cách tổng quát và trừu tượng hơn, thể hiện với giám khảo rằng bạn có thể bày tỏ và bảo vệ ý kiến của mình, phân tích, thảo luận và giải thích ý kiến. 

Nếu đề thi ở phần 2 là đến thăm một địa điểm đẹp của thành phố bạn, phần này có thể bắt đầu bằng việc nói về những địa điểm đẹp và câu hỏi đầu tiên có thể là: “Do you think it’s important to maintain beautiful places in cities?” 

Giám khảo sẽ trao đổi nhiều hơn với bạn trong phần này và có thể yêu cầu bạn giải thích ý kiến của mình để đánh giá khả năng truyền đạt các ý trừu tượng so với các đề tài cá nhân mà bạn đã nói đến trong Phần 1 và 2. 

Trong Phần 3, bạn sẽ được đánh giá về khả năng bày tỏ và giải thích các ý của mình, phân tích, thảo luận và suy đoán về một loạt các vấn đề liên quan đến đề tài chung mà bạn đã nói đến trong Phần 2.