The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Grammatical Range and Accuracy là một trong những tiêu chí quan trọng trong bài thi IELTS Nói và bài thi Viết IELTS, chiếm 25% tổng số điểm của bạn, đó là sự đa dạng và chuẩn xác trong ngữ pháp. Nhưng sự khác biệt giữa hai tiêu chí trên cụ thể là gì?

Ý tưởng về độ chuẩn xác ngữ pháp rất quen thuộc với nhiều người học tiếng Anh. Trong IELTS, điểm số được xác định dựa trên mức độ mắc lỗi ngữ pháp. Ở phạm vi từ 7 đến 9 điểm, người nói hoặc người viết chỉ nên mắc một vài lỗi. Ở phạm vi từ 4 đến 6 điểm, các lỗi ngữ pháp sẽ mắc phải nhiều hơn, nhưng sự khác biệt là với phạm vi 6 điểm, các lỗi này không ảnh hưởng đến nội dung mà người viết hoặc người nói muốn truyền đạt.

Độ chuẩn xác

Một khía cạnh của độ chuẩn xác trong ngữ pháp là dấu câu, bao gồm việc sử dụng dấu phẩy (,), dấu chấm (.) hoặc dấu móc trên (‘). Chúng ta hãy xem kỹ các ví dụ sau đây:

Looking at the former argument first of all one advantage of free public transport is it can reduce the amount of traffic on the roads meaning that the air quality especially in cities can be improved

Mặc dù câu diễn đạt lưu loát và bạn có thể hiểu rõ thông tin, cách trả lời này sẽ bị trừ điểm theo tiêu chí Đa dạng và chuẩn xác trong ngữ pháp. Dưới đây là câu trên, được viết lại với các dấu câu ( 4 dấu phẩy và dấu chấm).

Looking at the former argument first of all, one advantage of free public transport is it can reduce the amount of traffic on the roads, meaning that the air quality, especially in cities, can be improved.

Một lỗi thông thường là sử dụng dấu phẩy thay vì dấu chấm. Bạn hãy xem đoạn văn ví dụ sau.

One of the key advantages of free public transport is the way in which it can improve air quality in cities, this is because it would encourage people to use their own personal vehicle less, given that the cost of transport in their weekly budget would be severely reduced, when the general health of the population improves due to cleaner air, other savings can be made as people would not have to spend money on medical bills to combat respiratory issues.

Trong trường hợp này, tác giả liên tục dùng dấu phẩy mà không chia đoạn văn thành nhiều câu. Đây là bản chỉnh sửa với dấu câu đúng.

One of the key advantages of free public transport is the way in which it can improve air quality in cities. This is because it would encourage people to use their own personal vehicle less, given that the cost of transport in their weekly budget would be severely reduced. When the general health of the population improves due to cleaner air, other savings can be made as people would not have to spend money on medical bills to combat respiratory issues.

Sự đa dạng ngữ pháp

Chúng ta hãy bàn về sự đa dạng trong ngữ pháp. Việc thay đổi các thể loại câu trong bài viết của cả Task 1 lẫn Task 2 rất quan trọng. Đây là một trả lời mẫu cho bài thi Task 1 ( IELTS Học Thuật).

As for the city of Melbourne, there was a steady rise in vehicle usage from 54% in 1999 to a peak of 76% in 2011. Looking at Adelaide, there was a gradual increase in the use of cars from 44% in 1999 to a high point of 64% in 2014.

Mặc dù tác giả đã thay đổi từ vựng, văn phong thiếu sự linh động vì các câu có cùng một cấu trúc.

Một yếu tố khác cần xem xét trong ngữ pháp là viết câu với cấu trúc phức tạp. Hãy tránh việc viết câu ngắn nhằm tránh lỗi ngữ pháp. Bạn hãy nhớ rằng nếu bài viết của bạn không mắc lỗi nhưng toàn những câu đơn ngắn, thì bạn không thể đạt điểm cao trong tiêu chí Sự đa dạng và chuẩn xác trong ngữ pháp. Đây là một đoạn văn mẫu cần xem xét:

Firstly, the main benefit of playing traditional games is that it helps with socialisation.  Players need to use langauge to discuss the progress of the game. They can also use the time while they are idle to converse about other matters. The comfortable environment created by the game encourages people to mention issues that are troubling them. For example, many Mediterranean cultures play card games when visiting people’s homes.  Even those who do not play sit around and watch.

Thí sinh này không thể đạt điểm cao mặc dù không có lỗi gì trong đoạn văn vì không có câu phức. Chúng ta hãy thử làm cho đoạn văn phức tạp hơn:

Firstly, the main benefit of playing traditional games is that it helps with socialisation as players need to use langauge to discuss the progress of the game.  They can also use the time while they are idle to converse about other matters, because the comfortable environment created by the game encourages people to mention issues that are troubling them. For example, many Mediterranean cultures play card games when visiting people’s homes, while even those who do not play sit around and watch.

Xem thêm: Tối ưu band điểm cùng IELTS One Skill Retake