The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn dự định học chương trình giáo dục đại học hoặc đăng ký thẩm định tay nghề ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể lựa chọn bài thi IELTS học thuật (IELTS Academic).

Bài thi IELTS Học thuật đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn ở cấp độ học thuật để xác định xem bạn có sẵn sàng học ở cấp đại học hoặc sau đại học hay không, hoặc làm việc trong một môi trường chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, giáo viên hoặc luật sư.

Bài thi IELTS Học thuật sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn trong bốn kỹ năng, nghe, đọc, viết và nói. Các phần Nghe và Nói của bài thi đều giống nhau cho cả bài thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quátexternal icon, trong khi các phần Đọc và Viết là khác nhau.

Tìm hiểu thêm:

Hỏi đáp IELTS

Lệ phí của bài thi IELTS học thuật là bao nhiêu?

Lệ phí của bài bài thi IELTS học thuật là khoảng 4.664.000 VNĐ. Xem hệ thống đăng ký thi IELTS để biết lệ phí thi chính xác. Xem thêm các loại phí khác tại: Lệ phí thi IELTS và các loại phí khác

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: và tìm hiểu xem bạn nên làm bài kiểm tra nào.

IELTS Học thuật hay IELTS Tổng quát: Bạn cần gì?

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: để bạn có thể chọn bài thi phù hợp nhất với mình.

Tìm hiểu thêm