The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nhận kết quả thi IELTS tại IDP thật dễ dàng. Nếu bạn thi IELTS trên máy tínhexternal icon, sẽ có kết quả trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi thi. Hoặc nếu bạn chọn làm bài thi IELTS trên giấyexternal icon, kết quả của bạn sẽ có sau 13 ngày làm bài thi.

Kết quả của bạn được thể hiện dưới dạng điểm theo thang từ 0 đến 9, với mỗi điểm tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ nhận được điểm số tổng thể, cũng như điểm cho từng phần thi – Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả IELTS của mình, bạn có thể yêu cầu phúc khảo (Yêu cầu về Kết quả) trong vòng 6 tuần kể từ ngày thi. Quá trình này mất từ 2 đến 21 ngày, và nếu điểm số thay đổi, bạn sẽ được hoàn lại khoản phí liên quan đến việc yêu cầu phúc khảo.

Xem ngay

IELTS được chấm điểm như thế nào? Tìm hiểu xem bốn phần của bài thi IELTS được chấm điểm như thế nào trong video ngắn này

IELTS được chấm điểm như thế nào?

Để giúp bạn đạt được điểm IELTS cần thiết, hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách IELTS được chấm điểm qua cả bốn phần của bài thi.

Tìm hiểu thêm