The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nhận kết quả thi IELTS tại IDP thật dễ dàng. Nếu bạn thi IELTS trên máy tính , sẽ có kết quả trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi thi. Hoặc nếu bạn chọn làm bài thi IELTS trên giấy , kết quả của bạn sẽ có sau 13 ngày làm bài thi.

Kết quả của bạn được thể hiện dưới dạng điểm theo thang từ 0 đến 9, với mỗi điểm tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ nhận được điểm số tổng thể, cũng như điểm cho từng phần thi – Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả IELTS của mình, bạn có thể yêu cầu phúc khảo (Yêu cầu về Kết quả) trong vòng 6 tuần kể từ ngày thi. Quá trình này mất từ 2 đến 21 ngày, và nếu điểm số thay đổi, bạn sẽ được hoàn lại khoản phí liên quan đến việc yêu cầu phúc khảo.

Bạn có thể xem điểm IELTS trực tuyến qua website