The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Reading

Phần thi IELTS Reading là gì?

IELTS Reading là một trong bốn phần của bài thi Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS), được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh. Bài thi này đánh giá khả năng hiểu và diễn giải các văn bản tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật, và cũng được áp dụng cho cả phiên bản Học thuật (Academic) và Tổng quát (General) của bài thi IELTS.

Dưới đây là tổng quan về bài thi IELTS Reading:

Cấu trúc bài thi:

Bài thi IELTS Reading bao gồm ba đoạn văn hoặc bài đọc.

Đối với bài thi IELTS Academic, các văn bản được trích từ các nguồn học thuật như sách giáo khoa, tạp chí hoặc bài báo. Đối với bài thi IELTS General Training, bài thi gồm những văn bản thực tế và có nội dung xoay quanh cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như quảng cáo, thông báo hoặc tài liệu liên quan đến công việc.

Phần thi có tổng cộng 40 câu hỏi, mỗi đoạn văn kèm theo một bộ câu hỏi riêng.

Các dạng câu hỏi:

Các câu hỏi trong bài kiểm tra IELTS Reading bao gồm nhiều loại câu hỏi: Multiple-choice, Matching information, Matching headings, Sentence completion, Summary completion, True/False/Not Given hoặc Yes/No/Not Given.

Mỗi đoạn văn có thể có sự kết hợp của nhiều dạng câu hỏi khác nhau.

Thời gian làm bài:

Thí sinh thường có 60 phút để hoàn thành toàn bộ bài thi IELTS Reading.

Bạn nên phân bổ thời gian hợp lý, vì ba đoạn văn có độ dài và mức độ phức tạp khác nhau. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho các đoạn văn và câu hỏi khó hơn.

Cách chấm điểm:

Với mỗi câu trả lời đúng trong bài thi IELTS Reading, bạn sẽ nhận được một điểm.

Tổng số câu trả lời đúng được chấm thang điểm từ 0 đến 9. Điểm phần Reading sẽ được xác định bởi kết quả của bạn trong bài thi.

Các tiêu chí đánh giá:

Bài thi IELTS Reading đánh giá nhiều kỹ năng đọc khác nhau, bao gồm khả năng hiểu ý chính, các chi tiết và ý nghĩa ngụ ý trong văn bản.

Phần thi cũng đánh giá khả năng của bạn trong việc xác định thông tin cụ thể, rút ra suy luận và nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.

Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Reading thường bao gồm luyện tập thực hành bài tập đọc hiểu, làm quen với các loại văn bản đọc và dạng câu hỏi khác nhau, đồng thời cải thiện tốc độ đọc và khả năng hiểu của bạn. Nhiều thí sinh thấy hữu ích khi sử dụng các tài liệu luyện tập IELTS và làm bài kiểm tra thử để hiểu được cấu trúc và mức độ khó của bài thi. Ngoài ra, việc quản lý thời gian trong quá trình làm bài là rất quan trọng để đảm bảo bạn có thể hoàn thành cả ba đoạn văn và trả lời tất cả câu hỏi trong thời gian quy định.