The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Một dạng câu hỏi mà các thí sinh thường gặp khó khăn trong bài thi IELTS là dạng matching heading hay câu nối tiêu đề trong bài thi Đọc.

Dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh nối câu tiêu đề trong bảng câu hỏi với đoạn văn hoặc phần đọc tương ứng. Đề thi sẽ luôn có nhiều câu tiêu đề hơn số lượng đoạn văn nên sẽ có một số tiêu đề không được dùng tới. Cũng có thể một số đoạn văn không được dùng trong đáp án. Dạng câu hỏi này được dùng cho các bài văn có chứa những đoạn mang ý tổng quát dễ xác định. Dạng câu hỏi cũng kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc nắm bắt nội dung chính của đoạn văn và xác định các ý phụ.

Dạng đề bài này gây khó khăn cho thí sinh bởi một số lý do sau:

  • Mất nhiều thời gian làm hơn các dạng câu khác.

  • Thường có nhiều câu tiêu đề hơn so với số lượng đoạn văn cần nối.

  • Một số đoạn văn không cần câu tiêu đề.

  • Các tiêu đề có một số điểm tương đồng nhau.

  • Tiêu đề chỉ bao gồm các ý chi tiết, không mang ý tổng quát và có thể đánh lừa thí sinh.

  • Một số tiêu đề có chứa từ ngữ giống với từ trong đoạn văn nhưng không khớp nghĩa.

Mỗi thí sinh sẽ có cách giải quyết dạng đề bài này khác nhau. Vì vậy thí sinh nên chọn chiến thuật làm bài hợp lý cho riêng mình. Sau đây là hai chiến thuật giúp thí sinh hoàn thành dạng bài này một cách hiệu quả.

Chiến thuật #1: Hãy đọc câu hỏi trước

1. Trước tiên, hãy đọc từng tiêu đề

Cố gắng hiểu nghĩa của mỗi tiêu đề bằng cách đọc qua một lượt tất cả các tiêu đề. Việc hiểu ý chính của tiêu đề sẽ dễ dàng hơn bằng cách diễn giải chi tiết ý chính đó bằng từ ngữ khác.

2. Khoanh tròn các từ khóa trong câu tiêu đề

Sau khi đọc toàn bộ tiêu đề, gạch chân hoặc khoanh tròn các từ khóa như: tên riêng, tên địa danh, ngày tháng hoặc các danh từ. Việc nối các tiêu đề đúng với đoạn văn tương ứng sẽ trở nên dễ dàng hơn sau bước này.

Scanning là kỹ năng quan trọng và hữu dụng trong trường hợp này.

3. Ghi chú tất cả các điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa các câu tiêu đề.

Trong dạng câu hỏi này, các tiêu đề thường rất giống nhau hoặc đối lập nhau hoàn toàn. Việc giống hay khác nhau của các tiêu đề sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi thí sinh xác định được các từ khóa. Điều này giúp cho việc chọn đáp án trở nên rõ ràng hơn.

4. Đọc câu đầu tiên và câu cuối trong đoạn văn.

Câu đầu tiên và/hoặc câu cuối của một đoạn văn thường mang chủ đề chính của đoạn văn đó. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nếu đọc kỹ các câu này. Tuy nhiên, cũng không quên bỏ qua việc đọc thật nhanh các câu khác trong đoạn văn vì ý chính đôi khi sẽ được thể hiện rõ ràng hơn khi đoạn văn phát triển tới câu thứ hai hoặc ba.

5. Nên chọn tiêu đề phù hợp nhất với đoạn văn.

Hãy chọn tiêu đề có nghĩa gần giống nhất với đoạn văn sau khi thí sinh đọc lại toàn bộ tiêu đề một lượt. Ghi chú lại nếu thí sinh không chắc về sự khác nhau giữa nhiều tiêu đề và tiếp tục làm câu khác. Thí sinh cũng có thể loại bỏ một số tiêu đề ra và thí sinh sẽ dễ dàng nhìn thấy câu trả lời hơn sau khi đọc qua tất cả các đoạn. Hãy nhớ rằng một tiêu đề sẽ là ý chính của đoạn văn, KHÔNG PHẢI là một chi tiết cụ thể nào đó. Tiêu đề có thể có một số từ ngữ khớp với đoạn văn, tuy nhiên từ ngữ đó có thể không phải là ý chính của đoạn văn. Điều này có thể khiến thí sinh bối rối trong việc lựa chọn đáp án đúng.

Chiến lược số 2: Đọc văn bản trước

Một số thí sinh thích đọc lướt nhanh qua từng đoạn của bài đọc để nắm ý chung của toàn bài văn và nắm ý chính của mỗi đoạn văn là gì. Tuy nhiên, hãy tính toán thời gian cẩn thận. Nên nhớ rằng bạn chỉ có 20 phút cho mỗi phần Đọc, vì vậy bạn đừng dành toàn bộ 20 phút cho một loại câu hỏi.

1. Đọc từng đoạn

Một lần nữa, hãy dành nhiều thời gian hơn cho câu đầu tiên và câu cuối cùng của đoạn văn, cố gắng xác định ý chính của đoạn văn.

2. Tạo tiêu đề của riêng bạn

Ngay sau khi bạn đọc lướt qua đoạn văn, hãy nghĩ đến tiêu đề hoặc một câu ngắn gọn của riêng bạn để tóm tắt những gì bạn đã đọc. Tiêu đề của bạn nên bao gồm ý chính chứ không chỉ các chi tiết cụ thể.

3. Đọc từng tiêu đề riêng lẻ

Để hiểu đầy đủ ý nghĩa, hãy đọc kỹ các tiêu đề. Lần này, hãy cố gắng chọn một tiêu đề có liên quan chặt chẽ đến tiêu đề mà bạn đã tạo cho cùng một đoạn văn. Một lần nữa, hãy ghi lại nhiều lựa chọn có thể phù hợp với đoạn văn và tiếp tục. Khi bạn đọc nhiều đoạn hơn, bạn có thể loại bỏ các lựa chọn. Đánh dấu các từ khóa lưu ý những điểm tương đồng và khác biệt vì điều này sẽ giúp loại bỏ các tiêu đề có ý nghĩa tương tự.

Các mẹo chung

Hãy tiết kiệm thời gian nhất có thể khi chọn tiêu đề chính xác cho cả hai chiến lược, vì điều này có thể rất tốn thời gian. Ghi chú lại tất cả các câu trả lời và chuyển sang đoạn văn tiếp theo nếu bạn không chắc chắn về sự khác biệt giữa hai hoặc nhiều tiêu đề.

Bạn có thể chọn cách loại bỏ một số câu trả lời khi bạn đọc sâu thêm vào đoạn văn. Việc gạch bỏ tiêu đề trong đề thi khi bạn chắc chắn rằng bạn đã chọn tiêu đề chính xác cho đoạn văn hoặc đã loại bỏ một lựa chọn là một phương pháp hay. Điều này dẫn đến việc dành ít thời gian hơn để đọc lặp lại cùng một tiêu đề.

Cuối cùng, đọc lướt là một kỹ năng cần thiết cho các dạng câu hỏi tốn nhiều thời gian như dạng câu nối tiêu đề. Kỹ năng này cũng sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn để làm các câu hỏi khác trong phần thi đọc.

Điều khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất cũng như lượng thời gian bạn phải dành cho câu hỏi sẽ giúp bạn tìm ra chiến lược tốt nhất cho các câu hỏi nối tiêu đề. Điều này cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn thông qua thực hành.

Xem thêm: