The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Mỗi một dạng bài IELTS Reading sẽ thách thức các kỹ năng đọc hiểu khác nhau, đồng thời đòi hỏi chiến thuật riêng biệt. Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết về cách làm các dạng bài IELTS Reading và hướng dẫn ôn luyện trong bài viết dưới đây.

Cấu trúc bài thi IELTS Reading

Thí sinh sẽ có khoảng thời gian 60 phút để đọc 3 đoạn IELTS Reading Passage và hoàn thành 40 câu hỏi. Bài kiểm tra Đọc - Reading sẽ giúp giám khảo đánh giá khả năng nắm bắt ý chính, đọc để nhớ chi tiết, kỹ năng đọc lướt (skimming), đọc hiểu các lập luận chặt chẽ, và nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.

IELTS Reading – IELTS Academic: Đối với hình thức học thuật, đề thi IELTS Reading sẽ gồm 3 đoạn văn, mỗi đoạn có độ dài khoảng 1500 từ và độ khó tăng dần. Đề thi Academic thường được lấy từ sách, tập san và cả báo chí. Các chủ đề sẽ xoay quanh các khía cạnh học thuật khác nhau, phù hợp cho những bạn đang lên kế hoạch theo học Đại học, Sau đại học hoặc một lĩnh vực nguyên cứu chuyên sâu.

IELTS Reading – IELTS General: Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh.

Thang điểm bài thi IELTS Reading

Dưới đây là thang điểm IELTS Reading của cả hai dạng bài IELTS Reading Academic và General Training. Hãy theo dõi cách chấm điểm IELTS Reading ở bảng sau và đối chiếu với kết quả bài tập mẫu để xem bạn đang đạt band điểm nào nhé!

IELTS Reading - Academic

Band điểm

IELTS Reading - General Training

Band điểm

39 - 40

9

40

9

37 - 38

8.5

39

8.5

35 - 36

8

38

8

33 - 34

7.5

36 - 37

7.5

30 - 32

7

34 - 35

7

27 - 29

6.5

32 - 33

6.5

23 - 26

6.0

30 - 31

6.0

20 - 22

5.5

27 - 29

5.5

16 - 19

5.0

23 - 26

5.0

13 - 15

4.5

19 - 22

4.5

10 -12

4.0

15 - 18

4.0

7 - 9

3.5

12 - 14

3.5

5 - 6

3.0

8 - 11

3.0

3 - 4

2.5

5 - 7

2.5

Các dạng bài thường gặp và chiến thuật làm bài

1. Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram label completion)

Yêu cầu của dạng bài: Hoàn thành dán nhãn trên biểu đồ dựa trên thông tin cung cấp trong đoạn văn.

Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp biểu đồ, đoạn văn tóm tắt để trống có các phần thông tin quan trọng. Nhiệm vụ của thí sinh là phải chọn đúng đáp án để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

Ví dụ:

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Ví dụ cho dạng bài dán nhãn biểu đồ

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và yêu cầu số lượng từ cần điền

 • Bước 2: Xác định đúng loại từ hoặc thông tin cần phải điền.

 • Bước 3: Gạch chân keyword để tìm kiếm thông tin nhanh hơn

 • Bước 4: Dự đoán các từ đồng nghĩa, trái nghĩa

 • Bước 5: Đọc quét văn bản và dừng lại ở các keyword liên quan đến câu hỏi

 • Bước 6: Chọn đáp án

Dạng bài này đánh giá khả năng gì:

Để làm tốt dạng bài Diagram label completion này, thí sinh cần trang bị một số kỹ năng như:

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Nắm rõ đề bài để hiểu được nội dung tổng quan của sơ đồ trước khi đọc toàn bộ bài.

#Tips 2: Đọc lướt để xác định những từ khóa trong văn bản có thể giúp bạn hoàn thành câu trả lời. Các từ khóa sẽ bao gồm cả từ đồng nghĩa, vì vậy hãy chú ý đến chúng.

#Tips 3: Xác định kỹ yêu cầu của đề bài và số lượng từ quy định. Ví dụ, WRITE NO MORE THAN THREE WORDS là được viết tối đa 3 từ.

2. Câu hỏi xác định thông tin (Information identification questions)

Yêu cầu về dạng bài: Information identification questions là một trong các dạng bài IELTS Reading phổ biến. Dạng bài này yêu cầu bạn phải xác định xem thông tin, ý kiến của người viết trong câu hỏi đúng/ sai/ thông tin có được cung cấp trong đoạn văn không để trả lời Yes/No/Not Given hoặc True/ False /Not given.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Tổng hợp và xác định đúng thông tin trong đoạn văn

 • Quét và hiểu nghĩa sâu xa của thông tin đó

 • Hiểu quan điểm, nhận định được nêu của người viết

Mô tả dạng bài: Trong đề bài sẽ đưa ra khoảng 4-5 câu chứa các thông tin được cho trong bài đọc. Thí sinh sẽ đọc từng câu và xác định câu đó đúng hay là sai hoặc có xuất hiện trong bài hay không.

Ví dụ dạng bài:

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 2 - IMG 2 - Vietnam

Ví dụ cho dạng bài xác định thông tin

Chiến thuật làm các bài:

 • Bước 1: Đọc và xác định nội dung của từng câu

 • Bước 2: Gạch chân các từ khóa

 • Bước 3: Định vị vị trí thông tin trong bài đọc

 • Bước 4: Dùng từ khóa và đối chiếu với các thông tin trong bài đọc

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Chú ý những từ chỉ tần suất bao gồm “some, all, mainly, often, always and occasionally.”. Nếu bạn không cẩn thận, những từ như thế nào có thể thay đổi nghĩa của toàn bộ câu.

#Tips 2: Thông thường, đáp án cho từng câu hỏi sẽ được trình bày theo thứ tự. Bạn hãy nắm rõ ngữ cảnh của toàn bộ bài nói để tìm kiếm được câu trả lời theo thứ tự.

#Tips 3: Bạn không nên suy đoán thông tin và trả lời theo ý mình. Hãy tìm kiếm thông tin ngay trong bài đọc.

Xem thêm: Bài mẫu & Cách làm bài dạng câu hỏi True, False, Not given

3. Nối nội dung (Matching features)

Yêu cầu của dạng bài: Tìm thông tin tương thích với đặc điểm của chủ thể trong danh sách. Sau đó, nối các câu nói hoặc thông tin với một danh sách các lựa chọn đã cho.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Kỹ năng đọc lướt và đọc dò (Skimming and Scanning).

 • Kỹ năng tìm và xác định được bố cục bài viết.

 • Xác định sự liên hệ của các sự kiện trong văn bản.

 • Có khả năng nhận biết lý thuyết và các ý kiến được nêu trong bài.

Yêu cầu của dạng bài: Tìm thông tin tương thích với đặc điểm của chủ thể trong danh sách. Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp câu hỏi bao gồm chủ thể là người, sự việc, sự vật hoặc địa điểm nổi bật trong bài. Nhiệm vụ của thí sinh là tìm thông tin phù hợp với từng chủ đề và nối chúng lại với nhau.

Ví dụ dạng bài

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 3 - IMG 3 - Vietnam

Ví dụ cho dạng bài nối nội dung

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc hiểu câu ở đề bài, gạch chân keyword

 • Bước 2: Xác định vùng thông tin trong bài đọc

 • Bước 3: Đọc hiểu, đối chiếu và chọn đáp án

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Với các từ khóa được ghi chú trong bài, hãy đọc những thông tin xung quanh để khoanh vùng và xác định được thông tin cho câu trả lời. 

#Tips 2: Các thông tin trả lời có thể không xuất hiện theo thứ tự như danh sách.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng bài Matching Features trong IELTS Reading

4. Nối tiêu đề (Matching headings)

Yêu cầu: Dạng bài Matching headings yêu cầu thí sinh nối danh sách các tiêu đề và các đoạn hoặc phần chính xác

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Nhận biết ý tưởng/ chủ đề chính trong các đoạn/ phần văn bản

 • Phân biệt sự khác nhau và xác định được ý chính với các ý bổ trợ.

 • Yêu cầu của dạng bài: Thí sinh phải chọn ra một trong các tiêu đề được cung cấp và đặt vào đoạn văn thích hợp.

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ cung cấp các tiêu đề khác nhau, phù hợp với các đoạn văn có trong bài đọc. Thí sinh cần lựa chọn tiêu đề nào phù hợp với đoạn văn nào.

Ví dụ dạng bài

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

Ví dụ minh họa các dạng bài đọc IELTS

Chiến thuật làm bài:

 • B1: Đọc từng tiêu đề, gạch chân keyword

 • B2: Đọc bài đọc và khoanh vùng tiêu đề đúng

 • B3: Đọc lại toàn bộ tiêu đề và loại các đáp án chắc chắn sai

Lưu ý là nếu bạn nên làm dạng bài này về cuối vì khi đó bạn cũng đã có thể nắm được nội dung tổng quan của bài đọc.

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Hãy chú ý tìm từ đồng nghĩa. Ví dụ, trong câu hỏi có từ “environmental”, nhưng trong đoạn văn lại không có. Bạn cần đọc kỹ những đoạn có thể nhắc đến từ “Green” hoặc “nature”. 

#Tips 2: Nếu bạn bắt gặp câu khó, hãy bỏ qua và làm câu dễ trước. Khi hoàn thành các câu dễ, bạn sẽ hiểu được ngữ cảnh và nội dung của cả đoạn văn, dễ dàng giải quyết câu khó.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng Matching Heading trong IELTS Reading

5. Nối thông tin (Matching information)

Yêu cầu: Tìm kiếm chính xác các thông tin trong các đoạn văn A,B,C,.. Thông tin mà bạn có thể được yêu cầu tìm: chi tiết cụ thể, ví dụ, lý do, mô tả, so sánh, tóm tắt, giải thích.

Dạng bài này đánh giá khả năng: Đọc hiểu, định vị chi tiết, nhận biết một bản tóm tắt hoặc định nghĩa.

Yêu cầu của dạng bài: Thí sinh cần tìm thông tin cụ thể trong các đoạn văn A, B., C và nối chung với đáp án phù hợp.

Mô tả dạng bài: Đề bài yêu cầu thí sinh tìm kiếm thông tin về các chi tiết cụ thể được đặt để trong mỗi đoạn văn. Sau đó, thí sinh sẽ đặt các ký tự Alphabet tương ứng với mỗi đoạn vào đáp án thí sinh cho là phù hợp.

Ví dụ dạng bài

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 5 - IMG 5 - Vietnam

Ví dụ cho dạng bài nối thông tin

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ đề bài

 • Bước 2: Gạch chân keyword trong câu hỏi

 • Bước 3: Đọc lướt toàn bài, dựa vào keyword chọn các đoạn có thể tìm kiếm thông tin (Skimming and Scanning)

 • Bước 4: Chọn đáp án và đối chiếu.

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Nắm được từ khóa (keyword) và xác định được từ đồng nghĩa trong đoạn văn. 

#Tips 2: Bạn cần rèn luyện kỹ năng đọc lướt và nắm ý chính (Skimming and Scanning). Việc này sẽ giúp bạn xác định đoạn văn cần đọc để tìm kiếm đáp án.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng bài Matching Information trong IELTS Reading

6. Kết hợp các vế câu (Matching sentence endings)

Yêu cầu: Kết hợp nửa đầu của một câu dựa trên bài đọc hiểu với phương án tốt nhất để tạo ra một câu hoàn chỉnh.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Hiểu các ý chính của bạn trong một câu.

 • Kỹ năng Skimming, Scanning, xác định từ khóa.

Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp một danh sách hai vế câu chưa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của thí sinh là nối chúng lại thành một câu có nghĩa từ thông tin trong bài.

Ví dụ dạng bài:

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 6 - IMG 6 - Vietnam

Dạng bài kết hợp các vế câu là một trong các dạng bài IELTS Reading phổ biến

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc hai list statements và list endings.

 • Bước 2: Tìm từ khóa/từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc theo thứ tự từ trên xuống.

 • Bước 3: Chọn đáp án đúng và đối chiếu lại với bài đọc.

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Tìm và gạch chân keywords, bạn chú ý những câu hỏi có chứa các từ như “names, place names, dates, years...” vì chúng dễ trả lời nhất.

#Tips 2: Hãy đọc đề (incomplete sentence) trước khi bạn đọc phần nối (endings), hoặc cả bài văn. Vì đề bài sẽ cho khá nhiều endings, đọc endings trước sẽ mất nhiều thời gian của bạn.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng bài Matching Sentence Endings trong IELTS Reading

7. Câu hỏi trắc nghiệm (Multiple choice)

Yêu cầu: Dạng bài Multiple choice yêu cầu thí sinh chọn đáp án chính xác từ những lựa chọn được cho trước ( A, B, C hoặc D).

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Khả năng quét thông tin, keyword

 • Hiểu ý nghĩa sâu xa trong đoạn văn

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ đưa ra câu hỏi kèm theo một danh sách đáp án, thí sinh sẽ dựa trên thông tin trong bài đọc và chọn những đáp án chính xác.

Ví dụ dạng bài:

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 7 - IMG 7 - Vietnam

Ví dụ minh các dạng bài Reading trong IELTS

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc câu hỏi và đáp án, gạch chân từ khóa

 • Bước 2: Đọc quét để xác định vị trí từ khóa trong bài

 • Bước 3: Đọc các thông tin trước và sau câu có chứa từ khóa

 • Bước 4: Chọn đáp án

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Hãy loại bỏ những đáp án bạn cho là sai, thay vào đó, chỉ tập trung vào những đáp án bạn đang phân vân. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra được câu trả lời chính xác nhất.

#Tips 2: Khi không đủ thời gian để tìm câu trả lời trong bài văn, hãy cứ chọn theo cảm tính vì bạn vẫn còn 25% cơ hội đoán đúng.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng bài Multiple Choice IELTS Reading

8. Hoàn thành câu (Sentence completion)

Yêu cầu: Trong các dạng bài IELTS Reading, Hoàn thành câu (Sentence completion) được xem là một dạng khó. Dạng này yêu cầu thí sinh hoàn thành các câu được lấy từ bài đọc hiểu.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Xác định vị trí của chi tiết hoặc thông tin cụ thể.

 • Kỹ năng Scanning, vốn từ vựng, ngữ pháp.

Mô tả dạng bài: Đề bài cung cấp các câu có để trống, bạn cần chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống đó. Các thông tin hoàn toàn được lấy từ bài đọc.

Ví dụ dạng bài:

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 8 - IMG 8 - Vietnam

Ví dụ dạng câu hỏi hoàn thành câu trong IELTS Reading

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài, chú ý các câu “ONE WORD/NUMBER ONLY” để điền đúng số lượng từ yêu cầu.

 • Bước 2: Xác định dạng từ cần điền vào chỗ trống.

 • Bước 3: Gạch chân keyword và đối chiếu với các đoạn văn.

 • Bước 4: Chọn đáp án đúng.

Những tips giúp bạn chinh phục dạng bài này:

#Tips 1: Đối với dạng bài này, bạn cần nắm rõ kỹ năng viết lại câu nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa gốc (Paraphrasing) và tìm từ đồng nghĩa (Synonyms). 

#Tips 2: Bạn cần đọc rõ yêu cầu đề bài như: ‘using words from the text’ hoặc ‘from the text’. Trong trường hợp này, bạn phải dùng đúng dạng từ trong bài đọc. Còn nếu đề không ghi, có nghĩa là bạn được phép thay đổi dạng thức của từ.

#Tips 3: Khi đọc bài, bạn cần nắm rõ keyword và gạch chân dưới những thông tin quan trọng, điều này sẽ giúp bạn đưa ra câu trả lời chính xác hơn.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading

9. Dạng câu hỏi với câu trả lời ngắn (Short-answer questions)

Yêu cầu: Trả lời một câu hỏi bằng một câu trả lời ngắn/ rút gọn.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Xác định vị trí và hiểu chính xác thông tin

 • Sử dụng ngữ pháp, từ vựng để rút gọn câu

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ cung cấp các câu hỏi và số lượng từ cần trả lời cho mỗi câu hỏi để thí sinh làm bài.

Ví dụ dạng bài:

Article - IELTS Reading Common Questions - Paragraph 9 - IMG 9 - Vietnam

Mẫu câu hỏi cho dạng bài yêu cầu câu trả lời ngắn

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc đề bài và xác định số lượng từ quy định cho từng câu trả lời như “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER”

 • Bước 2: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa

 • Bước 3: Đối chiếu từ khóa để xác định vị trí câu trả lời trong bài

 • Bước 4: Rút gọn thông tin theo đúng số lượng từ yêu cầu.

Xem thêm: Bài mẫu & cách làm dạng bài Short Answer Question trong IELTS Reading

Áp dụng lộ trình học IELTS phù hợp với bản thân

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về những kiến thức cần thiết khi ôn luyện cho kỳ thi IELTS hoặc phương pháp ôn tập phù hợp, IDP IELTS gợi ý lộ trình ôn luyện giúp bạn tiết kiệm thời gian mà không bỏ sót bất kỳ kiến thức nền tảng nào. 

Giai đoạn 1 - Trang bị kiến thức căn bản gồm ngữ pháp, từ vựng

Thông thường, các bạn thí sinh sẽ bỏ qua giai đoạn này và tiến hành vào giải đề thi mẫu với mong muốn trải nghiệm càng nhiều đề bài càng tốt. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân chính khiến việc luyện thi IELTS của bạn không hiệu quả. Hãy dành thời gian củng cố lại ngữ pháp, từ vựng để tránh bị sốc trước mức độ khó của đề thi mẫu. 

Giai đoạn 2 - Rèn luyện từng kỹ năng

Một khi đã chắc chắn về nền tảng kiến thức và vốn ngữ pháp của mình, đây là lúc bạn tiến hành ôn luyện từng kỹ năng riêng biệt. Trước tiên, hãy tìm hiểu về cấu trúc đề thi IELTS và những dạng bài thường gặp. 

Giai đoạn 3 - Ôn luyện và làm đề

Sau khi đã nắm được cách làm bài của tất cả các dạng bài, bạn hãy chuẩn bị cho giai đoạn luyện đề. Một khi rút kinh nghiệm từ những thiếu sót, lỗi sai của bản thân, bạn sẽ dần quen với cấu trúc bài thi và dễ dàng ghi điểm cao.

Xem thêm: Bật mí cách học IELTS Reading cho người mới bắt đầu hiệu quả

Một số lưu ý khi làm bài IELTS Reading

Sau khi đã nắm tổng quan về bài thi IELTS Reading, bạn cần lưu ý những yếu tố sau: 

 • Kiểm soát thời gian làm bài: Chỉ với 60 phút để đọc cả ba đoạn IELTS Reading Passages và trả lời câu hỏi, thời gian là một yếu tố vô cùng quan trọng bạn không nên bỏ qua. Hãy phân bổ thời gian sao cho phù hợp để bạn vừa có thời gian làm bài, vừa có thể kiểm tra lại bài làm vào cuối giờ. 

 • Nếu bạn lựa chọn hình thức thi trên giấy, hãy viết câu trả lời bạn thật sự chắc chắn vào giấy thi. Tránh chờ đến cuối giờ vì bạn sẽ không có đủ thời gian viết kết quả ra giấy nháp và trình bày vào bài thi. 

 • Đọc kỹ yêu cầu của đề bài: Để tránh sai sót cơ bản nhất, trước khi tiến hành làm bài bạn phải nghiên cứu đề bài thật kỹ càng, phân tích câu hỏi thật kỹ lưỡng.

 • Phát triển các chiến lược trả lời cho từng câu hỏi: việc thử đoán trước các câu trả lời và liên hệ với câu hỏi là rất quan trọng. Kỹ năng này không dễ dàng và bạn cần luyện tập thật nhuần nhuyễn để có thể tự tin khi làm bài thi IELTS Reading. 

Xem thêm: Cách tăng tốc độ đọc và đạt điểm cao IELTS Reading

Chuẩn bị cho bài thi IELTS Reading cùng IDP!

Dành thời gian ôn luyện cho phần thi IELTS Reading ngay từ sớm là một trong những yếu tố tiên quyết để thành công, đặc biệt nếu bạn đang trau dồi kỹ năng của mình.

Về cơ bản, có khá nhiều phương pháp làm bài và bạn nên kết hợp tất cả các phương pháp để bài viết của bạn luôn được trôi chảy. Chuẩn bị sớm sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc bài thi, cũng như có được sự tự tin trong ngày thi và đạt được số điểm bạn mong muốn!

Đừng quên dành thời gian xem qua kho tài nguyên IELTS sẵn có của IDP để chuẩn bị tốt hơn. Các tài liệu cung cấp được bao gồm Hội thảo sự kiện IELTS, Khóa học luyện thi và bí quyết làm bài từ các chuyên gia IELTS quốc tế!

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on July 07, 2023

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục