The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn dự định theo học một chương trình giáo dục đại học hoặc cần đăng ký thẩm định tay nghề , bạn có thể đăng ký thi IELTS Học thuật. Hoặc nếu bạn muốn theo học cấp độ giáo dục trung học, làm việc hoặc chuyển sang một quốc gia nói tiếng Anh, bài thi IELTS Tổng quát có thể phù hợp với bạn.

Nơi bạn muốn học, làm việc hoặc định cư sẽ ảnh hưởng đến việc bạn cần làm bài thi nào. Nếu bạn muốn đến Vương quốc Anh, bạn sẽ cần phải tham dự bài thi IELTS UKVI. Đây có thể là bài thi IELTS UKVI (Học thuật), IELTS UKVI (Tổng quát) hoặc IELTS Kỹ năng sống (Life Skills) A1, A2 hoặc B1.

Hãy truy cập các trang web của chính phủ hoặc tổ chức có liên quan để xác nhận bạn cần làm bài thi nào, vì các cơ quan chính phủ, các tổ chức và các tổ chức công nhận kết quả thi IELTS sẽ đặt ra các yêu cầu IELTS đầu vào khác nhau.

Xem thêm: IELTS One Skill Retake