The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong khi các bài thi Anh ngữ được chấm bởi trí tuệ nhân tạo luôn được giới thiệu là kỳ thi khách quan, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) gần đây đã phát hiện ra trí tuệ nhân tạo vẫn có những đánh giá chủ quan.

Khi một cỗ máy có trí tuệ nhân tạo được đào tạo thông qua các thuật ngữ lập trình, việc đánh giá chủ quan có thể xảy ra. Cỗ máy học từ các dữ liệu mà nó được cung cấp. Nếu các dữ liệu này chủ yếu chứa các đoạn đối thoại mẫu của thí sinh Nói tiếng Anh đến từ Châu Âu, trí tuệ nhân tạo sẽ gặp khó khăn để nhận diện các bài Nói tiếng Anh từ thí sinh đến từ Ấn Độ, Trung Quốc hoặc ngay cả thí sinh là người Nói tiếng Anh bản địa.

Nghiên cứu từ Viện MIT cũng chỉ ra rằng việc đánh giá chủ quan có thể xảy ra trong quá trình xây dựng dữ liệu - khi những thuật toán được xác định trong một chuỗi ngôn ngữ hoặc những phần cụ thể mà trí tuệ nhân tạo sẽ cần phải tập trung để chấm điểm khả năng Nói tiếng Anh của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến điểm số của bạn nếu như bạn thêm vào những đoạn Nói đùa hoặc tiếng lóng địa phương, hoặc nếu bạn tạm nghỉ trong một khoảng thời gian ngắn trong phần thi Nói.

Mặt khác, người giám khảo có thể hiểu được những sự khác biệt giữa các giọng Anh khác nhau và phân biệt được thí sinh đang tạm dừng để suy nghĩ câu trả lời hay do bối rối. Một người giám khảo đã được đào tạo cụ thể về kỹ năng cân nhắc bối cảnh xã hội trong bài thi Nói. Họ biết và hiểu cách sử dụng các từ, cấu trúc câu thích hợp. Ngoài ra, giám khảo có thể dễ dàng gợi ý phù hợp cho bạn nếu như bạn gặp khó khăn ở bất kỳ đoạn nào trong phần thi Nói.

Bài thi Nói trong kỳ thi IELTS được thực hiện trực tiếp với một giám khảo là con người. Bằng cách này, bạn có thể yên tâm rằng sẽ không có sự đánh giá chủ quan nào của trí tuệ nhân tạo khi bạn tham gia bài thi Nói. Bài thi Nói với giám khảo kỳ thi IELTS sẽ kéo dài từ 11 đến 14 phút.

Các dạng bài thi Nói trong kỳ thi IELTS

Hãy cùng tìm hiểu về những dạng bài thi Nói trong kỳ thi IELTS và những nội dung bạn có thể sẽ được hỏi trong bài thi Nói

Bài thi Nói trong kỳ thi IELTS, cho cả hai hình thức Tổng quát và Học thuật, được chia thành 3 phần chính.

Phần 1: Phần giới thiệu và những câu hỏi về những chủ đề quen thuộc.

Giám khảo sẽ hỏi bạn về những câu hỏi chung về bản thân bạn và một loạt những chủ đề quen thuộc như nhà cửa, gia đình, công việc, việc học tập và sở thích của bạn. Phần thi này thường sẽ kéo dài từ 4 đến 5 phút

Phần 2: Bài Nói cá nhân

Bạn sẽ nhận được một đề thi yêu cầu Nói về một chủ đề bất kỳ. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị câu trả lời trước khi thực hiện phần thi Nói trong vòng hai phút. Sau đó, Giám Khảo sẽ tiếp tục hỏi thêm một hoặc hai câu liên quan đến chủ đề bạn vừa trả lời để kết thúc phần thi này.

Phần 3: Thảo luận

Bạn sẽ được hỏi thêm những câu hỏi liên quan đến chủ đề trong phần 2. Những câu hỏi này sẽ cho bạn cơ hội để thảo luận chuyên sâu hơn về những vấn đề và ý tưởng trừu tượng. Phần thi này sẽ kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Các dạng bài thi Kỹ năng sống (Life Skills)

Bài thi Kỹ năng sống (Life Skills) A1 và B1

Bài thi kỹ năng sống (Life Skills) A1 và B1 của kỳ thi IELTS được thực hiện với một giám khảo và một thí sinh khác. Bài thi thường kéo dài từ 16 đến 22 phút.

Bài thi được thiết kế để mô phỏng tình huống giao tiếp trong hằng ngày ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài thi thường sẽ thảo luận các chủ đề:

 • Thông tin/ kinh nghiệm cá nhân

 • Gia đình và bạn bè

 • Mua sắm

 • Công việc

 • Sức khỏe

 • Giải trí

 • Giáo dục hoặc đào tạo

 • Vận chuyển

 • Nhà cửa

 • Thời tiết

Bạn sẽ phải:

 • Nghe và trả lời các câu hỏi theo ngôn ngữ giao tiếp, bao gồm những đoạn tường thuật đơn giản, câu hỏi và hướng dẫn đơn giản

 • Truyền đạt những thông tin cơ bản, cảm nghĩ và quan điểm về những chủ đề quen thuộc.

 • Đối thoại với một thí sinh khác trong một tình huống quen thuộc liên quan đến những chủ đề quen thuộc.

Chúng tôi biết, là một thí sinh, bạn có thể sẽ cảm thấy không thật sự thoải mái khi tham gia phần thi Nói trong kỳ thi IELTS. Đó là lý do vì sao kì thi sẽ có giám khảo là người thật và bài thi sẽ được thực hiện trong một phòng thi yên tĩnh. Không giống như một thuật toán, Giám khảo có thể làm bạn cảm thấy thoải mái và hỗ trợ bạn để đạt được điểm số tốt nhất.

Nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thức chấm điểm của kỳ thi IELTS, những gì bạn mong đợi về bài thi và những lời khuyên của chuyên gia IELTS, hãy đăng ký ngay Hội thảo IELTS.