Bài thi IELTS Tổng quát sẽ đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường làm việc hoặc xã hội. Nếu bạn dự định học chương trình giáo dục trung học, đăng ký đào tạo nghề, đi làm ở nước ngoài hoặc định cư tại Canada, Úc, New Zealand, Vương Quốc Anh hoặc Hoa Kỳ, bạn có thể cần làm bài thi IELTS Tổng quát.

Bài thi đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh của bạn qua bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, đọc, viết và nói. Trong khi phần Nghe và Nói của bài thi IELTS Tổng quát giống như bài thi IELTS Học thuật, phần Đọc và Viết sẽ khác nhau.

Hỏi đáp IELTS

Tôi có thể sử dụng kết quả IELTS Học thuật của mình cho mục đích di cư không?

IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát là hai loại bài thi hoàn toàn riêng biệt cho hai mục đích khác nhau. Mặc dù một số tổ chức có thể chấp nhận kết quả IELTS Học thuật thay cho IELTS Tổng quát, quyết định này tùy thuộc vào họ. Bạn sẽ cần liên hệ với tổ chức đó để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm