The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Tổng quan bài thi viết IELTS Tổng quát

Thời lượng: 60 phút  

Bài thi viết IELTS Tổng quát bao gồm hai bài dựa trên các chủ đề được quan tâm chung.  

Phần 1  

Bạn sẽ được giao một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Thư này có thể mang phong cách cá nhân, có phần trang trọng hoặc hoàn toàn trang trọng.  

Phần 2  

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để thể hiện một quan điểm, luận điểm hoặc vấn đề. Bài luận có thể mang phong cách cá nhân hơn một chút so với bài viết IELTS học thuật. Bạn sẽ củng cố quan điểm của mình bằng các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của chính bạn. 

Bài 1: Viết một bức thư ngắn với mục đích cụ thể

Trong Bài 1 của Bài thi viết IELTS Tổng quát, bạn được yêu cầu viết một bức thư, trong đó bạn thể hiện khả năng giao tiếp bằng cách sử dụng các thông lệ viết thư bằng tiếng Anh. 

Bạn sẽ được đưa ra một tình huống phổ biến hàng ngày như viết thư xin lỗi vì bỏ lỡ bữa tiệc của bạn bè, hoặc phàn nàn với công ty về một dịch vụ không tố, viết thư để đưa ra lời khuyên cho bạn bè về nơi đi nghỉ hoặc viết để bày tỏ sự quan tâm của bạn về một công việc mới. 

Ngoài việc được đưa ra tình huống, ba gạch đầu dòng trong đề thi sẽ nêu rõ những thông tin nào bạn cần đưa vào trong thư của mình. Ví dụ, bạn có thể phải mô tả chi tiết, đưa ra lý do, thể hiện ý thích và không thích, hoặc đưa ra đề xuất hoặc khuyến nghị. 

Bạn sẽ cần sử dụng đúng văn phong trong thư của mình. Văn phong là cách bạn giao tiếp với mọi người thể hiện mối quan hệ của bạn với họ. Trong thư, văn phong bạn sử dụng được thể hiện rõ ràng bằng lời chào và lời tạm biệt phù hợp. Văn phong cũng cần được truyền đạt bằng cách lựa chọn từ ngữ hoặc cụm từ của bạn. 

Thư thường được viết với văn phong trang trọng hoặc thân mật. Nói chung, nếu lá thư gửi cho bạn bè, những người bạn biết rõ hoặc gia đình và lý do viết là tích cực thì sử dụng văn phong thân mật. Thư gửi cho những người khác và về tất cả các khiếu nại hoặc thông điệp tiêu cực, văn phong sẽ phải trang trọng hơn. 

Xem thêm: Cách viết 1 lá thư cho bài thi viết phần 1 của IELTS tổng quát

Bài 2: Viết bài luận

Trong Bài 2 của Bài thi viết IELTS Tổng quát, bạn được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một quan điểm, một luận điểm hoặc một vấn đề. Các chủ đề thường được quan tâm, chẳng hạn như trẻ em học ở nhà có tốt hơn không, liệu có nên tăng tuổi được phép uống rượu không, người chịu trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi hoặc cách thức để gia đình có thể gắn bó với nhau hơn. 

Phần hướng dẫn trong đề bài sẽ cung cấp cho bạn thông tin về câu hỏi và cho bạn biết cách thảo luận về đề tài trong bài luận của bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thực tế, phác thảo và trình bày các giải pháp, biện minh cho một quan điểm hoặc đánh giá dẫn chứng và ý tưởng. Điều quan trọng là bạn phải hoàn thành bài viết một cách cẩn thận khi sử dụng các ý tưởng và ví dụ liên quan để hỗ trợ quan điểm của bạn. Ý tưởng của bạn cần được sắp xếp rõ ràng, sử dụng các đoạn văn cho từng ý tưởng. Bạn phải viết tối thiểu 250 từ.  

Bạn sẽ được đánh giá về khả năng của mình dựa trên việc tuân thủ các quy tắc viết bài luận tiếng Anh trong việc sắp xếp và liên kết thông tin một cách mạch lạc bằng ngôn ngữ chính xác và phù hợp, để bày tỏ ý tưởng và quan điểm của bản thân. 

Xem thêm: