The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Compare and Contrast Essay là một dạng bài thường gặp trong phần thi IELTS Writing. Thử thách mà các thí sinh thường gặp đối với với dạng bài này nằm ở việc phân tích đặc trưng của hai vấn đề được nêu ra trong đề bài, từ đó phát triển những luận điểm dựa trên ưu và nhược điểm của hai vấn đề. 

Trong bài viết này, IDP sẽ giúp bạn hiểu thêm về dạng bài Compare and Contrast, bỏ túi các bước làm dàn bài cùng những cấu trúc, cụm từ vựng giúp bạn ghi điểm cao từ giám khảo. Bạn cũng có thể tham khảo bài mẫu về Compare and Contrast essay để có thêm ý tưởng cho phần trình bày của mình.

1. Tổng quan dạng bài Compare and Contrast Essay

1.1. Khái niệm

Compare and Contrast Essay là một dạng bài yêu cầu thí sinh phải so sánh, đối chiếu hai sự vật, quan điểm hoặc hiện tượng để tìm được những điểm giống và khác nhau giữa chúng. 

Mục đích của dạng bài này: Chú trọng làm rõ các đặc điểm và yếu tố quan trọng của sự vật hoặc hiện tượng được đề cập trong bài. Thông qua việc so sánh giữa chúng, bạn có thể tìm được điểm nổi bật của sự vật này so với sự vật khác, đồng thời biện luận cho các quan điểm sai lầm về sự vật nếu có. 

compare and contrast essay sample

1.2. Một số đề bài mẫu của dạng bài Compare and Contrast:

 • In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

 • In some countries, students pay their college or university fees, while in some others, the government pays for them. Do you think the advantages that the government pays the money outweigh the disadvantages? 

 • In many countries today, if people want to find a job, they have to move away from their friends and their families. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

1.3. Cách nhận biết dạng bài Compare and Contrast:

Với dạng bài này, bạn sẽ thường gặp hai cấu trúc bài khác nhau là Point-by-point organization và Block organization. Vì thế, bạn cần nắm rõ từng dạng và nắm rõ cách viết bài Compare and Contrast essay sao cho phù hợp. 

Hai cấu trúc bài thường gặp đối với dạng Compare and Contrast essay:

 • Point by point organization (Phân tích từng luận điểm theo đoạn): Ở cấu trúc này, bạn cần trình bày điểm giống/khác nhau của quan điểm đầu tiên, vế tiếp tiếp theo sẽ phân tích điểm giống/khác nhau của quan điểm của quan điểm thứ hai. Cứ lặp lại cấu trúc này ở mỗi đoạn trong bài. Cấu trúc này sẽ giúp bạn trình bày những luận điểm một cách rõ ràng và logic nhất. 

 • Block organization (Phân tích từng đối tượng theo đoạn): Với cấu trúc này, tất cả thông tin, luận điểm của sự vật, đối tượng đầu tiên sẽ được phân tích trong đoạn đầu tiên. Ở đoạn thứ hai, bạn sẽ phân tích đến sự vật thứ hai. 

IDP sẽ lấy một đề bài ví dụ giúp bạn dễ hiểu hơn nhé:

Some people want to live in a house while others prefer living in an apartment.

Does living in a house bring more advantages than living in an apartment?

Với cấu trúc Point-by-point, bạn sẽ phân tích theo cấu trúc các luận điểm sau: 

 • Body 1: Benefits of living in an apartment/a house

 • Body 2: Issues of living in an apartment/a house

Với cấu trúc Block, bạn sẽ trình bày theo các luận điểm sau: 

 • Body 1: Benefits and Issues of living in a house

 • Body 2: Benefits and Issues of living in an apartment

2. Bố cục một bài Compare and Contrast Essay

Tương tự các dạng bài khác trong phần thi IELTS Writing, một bài luận dạng Compare and Contrast sẽ có 3 phần cơ bản bao gồm: Mở bài (Introduction) – Thân bài (Body) – Kết bài (Conclusion).

2.1. Mở bài (Introduction)

Bạn có thể mở đầu phần Mở bài với 2-3 câu ngắn gọn: 

 • Một câu dẫn dắt, thu hút sự chú ý của người đọc về chủ đề (không bắt buộc)

 • Background information: Câu triển khai chủ đề, bổ sung cho câu dẫn dắt nhằm giới thiệu hai đối tượng so sánh, cung cấp thông tin ngắn gọn về cả hai. 

 • Thesis Statement: Câu luận đề nêu lên ý chính là các luận điểm được nêu trong thân bài.

2.2. Thân bài (Body)

Trong phần Thân bài, bạn cần trình bày các luận điểm và ví dụ chi tiết bổ sung cho ý chính của bài. Đối với các bài văn, phần thân bài thường bao gồm từ 2 đến 3 đoạn văn

2.3. Kết bài (Conclusion)

 • Khẳng định lại câu Thesis Statement một lần nữa

 • Nhắc lại ngắn gọn các điểm giống và khác nhau của hai đối tượng. 

 • Đưa ra các ý tưởng mở rộng thêm cho đề bài, lời kêu gọi hành động cần được phát triển trong tương lai. 

Dưới đây là hai bảng cấu trúc cụ thể đối với Compare and contrast essay sample IELTS:

bài mẫu compare and contrast essay

3. Cách viết Compare and Contrast Essay với 5 bước

Bước 1: Xác định hai đối tượng cần so sánh

Trước khi bắt đầu viết bài luận, bạn cần phân tích đề bài thật cẩn thận để xác định hai đối tượng, sự việc bạn so sánh và đối chiếu. Sau khi đã xác định được hai đối tượng cần phân tích, bạn cần phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng này. 

Để phân tích một cách chính xác nhất, bạn có thể áp dụng phương pháp sau: 

Phân tích đơn giản sử dụng giấy nháp:

 • Chia đôi trang giấy thành hai cột: một cột nêu lên các điểm tương đồng, cột còn lại dùng để ghi các điểm khác nhau. 

 • Liệt kê tất cả những điểm giống và khác nhau của hai đối tượng bạn muốn phân tích.

Phân tích sử dụng biểu đồ Venn:

 • Vẽ hai vòng tròn chồng lên nhau tạo thành một không gian chung. 

 • Ghi các điểm khác nhau trong mỗi vòng tròn đại diện cho mỗi đối tượng.

 • Ghi các điểm tương đồng vào phần không gian chung giữa hai vòng tròn.

compare and contrast essay sample ielts

Một ví dụ khi sử dụng sơ đồ Venn

Bước 2: Xác định cấu trúc của bài

Dạng bài Compare and Contrast Essay có hai cấu trúc bài làm. Việc xác định và nắm rõ cấu trúc của bài sẽ giúp bạn triển trai luận điểm, trình bày ví dụ một cách hợp lý và có logic hơn. 

Bước 3: Lập dàn ý, liệt kê các luận điểm 

Sau khi đã lên dàn ý và liệt kê những điểm giống/ khác nhau cho từng đối tượng, bạn cần xem xét những ý chính cần được đề cập trong bài Compare and Contrast Essay của mình. Thay vì trình bày quá nhiều ý, bạn nên chọn lọc và trình bày những luận điểm nổi bật nhất. 

Bước 4: Triển khai viết bài

Sau khi đã phác thảo dàn ý, bắt đầu triển khai thật tốt các ý tưởng để viết thành một bài văn hoàn chỉnh.

4. Bài mẫu Compare and Contrast Essay tham khảo

Some people want to live in a house while others prefer living in an apartment. Are there more advantages than disadvantages of living in a house compared with living in an apartment?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

Today, a home may be the ideal dwelling for certain individuals, while an apartment may be more suitable for others. Personally, owning a property is preferable to renting one as renting does not ensure stability, but purchasing a home might increase one's equity over time.

On the one hand, the most significant disadvantage of home ownership is its expensive initial expenditures. In most places around the world, the closing costs on a mortgage may amount to as much as fifty percent of the purchase price. These expenditures include fees such as property taxes, mortgage insurance, and house inspection, all of which are prepaid mortgage interest. Buying a home in this manner might leave a family at a financial disadvantage for decades. Comparatively, renting an apartment enables more financial flexibility. One is not required to be concerned over repair and maintenance charges as it is the landlord's obligation. Other expenditures, such as house insurance, fire insurance, and property taxes, are neither the tenant's responsibility. Individuals who choose to rent can save and budget appropriately and may subsequently invest their resources elsewhere.

On the other hand, even though renting a property boosts one's financial independence, it does not guarantee stability; thus, I believe that having total home ownership delivers more substantial advantages. Firstly, renters have no ownership rights. There is always a risk of a 30-day eviction notice issued by the landlord. Moreover, rent prices are likely to increase following each lease review, demonstrating the market's volatility. Consequently, renters are compelled to maintain steady employment or risk being evicted. In contrast, investing in residential assets benefit homeowners rather than property management firms or landlords. Also, while interest rates might fluctuate based on the borrower's credit score, they are often consistent. Ultimately, as individuals make mortgage payments, they accumulate equity, a secure long-term investment.

In conclusion, living in a home is preferable to living in an apartment since renting a house does not guarantee stability, whereas acquiring a house may increase one's long-term equity.

5. Các cấu trúc câu ghi điểm trong dạng bài Compare and Contrast Essay

Cấu trúc câu diễn tả nét tương đồng

Similarly

Likewise


Also


Both… and…


Not only… but also…


Neither… nor


Just like +Noun


Similar to + Noun


To be similar (to)


To be the same as

To be alike


To compare (to/with)


As + Adjective + as


Equal/equally


In a similar way


In the same fashion


In like manner


Correspondingly


One similarity between A and B


Another similarity + to be

Cấu trúc câu diễn tả sự khác biệt

In comparison (to/with)

In contrast

On the other hand

Whereas

However / But

To differ from

To be dissimilar to

To be different (from)

To be unlike

Even though/though

Instead of

Otherwise

On the contrary

One difference between A and B + Verd

Another difference + to be

Tự tin ghi trọn điểm Compare and Contrast Essay trong IELTS Writing

Việc nắm rõ cấu trúc một bài Compare and Contrast Essay là vô cùng quan trọng giúp bạn ghi điểm cao trong phần thi IELTS Writing. Để hiểu kỹ hơn về dạng bài này đồng thời học thêm những chủ điểm ngữ pháp khác, bạn có thể tham khảo ngay tài liệu ôn tập miễn phí của IDP cùng những bài thi mẫu để làm quen với các dạng bài. 

Ngoài những tài liệu luyện thi tại nhà, bạn có thể đăng ký thi thử IELTS tại IDP để làm quen với cấu trúc bài thi và học cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Tại IDP, bạn có thể thoải mái lựa chọn thi IELTS trên máy tính hoặc thi IELTS trên giấy, tùy vào khả năng học tập và sở thích của bản thân.

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on March 18, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục