The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS là một hệ thống kiểm tra năng lực Anh ngữ Quốc tế uy tín được hơn 12,000 tổ chức trên toàn cầu chấp nhận, bao gồm các tổ chức giáo dục, các công ty, cơ quan chính phủ và hiệp hội chuyên môn.

IELTS đánh giá mức độ thành thạo tiếng Anh của bạn qua bốn kỹ năng: nghe, đọc, viết và nói trong môi trường học tập, giáo dục đại học hoặc trong bối cảnh thực tế hàng ngày.

Bạn có thể lựa chọn hình thức thi phù hợp với mục tiêu của mình và đăng ký nhiều loại hình thi khác nhau bao gồm: IELTS Học thuật, IELTS Tổng quát và IELTS Life Skills (A1, A2 hoặc B1). Bạn có thể lựa chọn hình thức thi phù hợp với mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn theo học các chương trình đại học và sau đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể chọn bài thi IELTS học thuật.

undefined
play button

Tìm hiểu ngày thi IELTS trên máy tính của bạn, từ quá trình làm thủ tục cho đến từng phần của bài thi.

undefined
play button

Để giúp bạn đạt được điểm IELTS cần thiết, hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách IELTS được chấm điểm qua cả 4 phần

undefined
play button

Tập hợp các câu chuyện thành công IELTS với nhiều thí sinh khác nhau chia sẻ kinh nghiệm của mình