The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn là thí sinh khiếm thị, bị cản trở về khả năng nói hay bất kỳ tình trạng y tế nào khác và chỉ có thể thi IELTS với những yêu cầu đặc biệt, các địa điểm thi IELTS của chúng tôi có thể giúp bạn.

Chúng tôi có thể cung cấp giấy chữ nổi, giấy khổ lớn hơn được sửa đổi, lời nhắc bằng văn bản phóng to trên thẻ thi Nói, bài thi Nghe đặc biệt với phiên bản đọc khẩu hình, thiết bị khuếch âm đặc biệt, phần mềm xử lý văn bản và phần mềm kích hoạt bằng giọng nói.

Để giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với trung tâm khảo thí trước khi đăng ký IELTS để được tư vấn về ngày thi. Thời gian thông báo có thể thay đổi tùy thuộc vào các sửa đổi cần thiết cho bài thi của bạn.