The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn là thí sinh khiếm thị, bị cản trở về khả năng nói hay bất kỳ tình trạng y tế nào khác và chỉ có thể thi IELTS với những yêu cầu đặc biệt, các địa điểm thi IELTS của chúng tôi có thể giúp bạn.

Chúng tôi có thể cung cấp giấy chữ nổi, giấy khổ lớn hơn được sửa đổi, lời nhắc bằng văn bản phóng to trên thẻ thi Nói, bài thi Nghe đặc biệt với phiên bản đọc khẩu hình, thiết bị khuếch âm đặc biệt, phần mềm xử lý văn bản và phần mềm kích hoạt bằng giọng nói.

Để giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với trung tâm khảo thí trước khi đăng ký IELTS để được tư vấn về ngày thi. Thời gian thông báo có thể thay đổi tùy thuộc vào các sửa đổi cần thiết cho bài thi của bạn.

Hỏi đáp IELTS

Tình trạng sức khỏe có được coi là một yêu cầu đặc biệt không?

Có, Tình trạng sức khỏe được coi là một yêu cầu đặc biệt.


Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn sắp xếp trong quá trình làm bài thi nếu bạn có các yêu cầu đặc biệt vì lý do khiếm thính, thị lực kém, tình trạng sức khỏe hoặc bạn đang trong giai đoạn cho con bú.


Chúng tôi có thể cung cấp các bản thi giấy cỡ chữ to, bản in chữ nổi cho bài thi Nói, bản đọc nhép của bài thi Nghe, thêm thời gian cho bài thi Đọc và Viết hoặc sử dụng máy tính (ví dụ: đối với thí sinh mắc hội chứng khó đọc), người ghi chép để viết câu trả lời thay cho bạn hoặc một bài thi Nghe đặc biệt (ví dụ: sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh và / hoặc phiên bản đọc nhép của bài kiểm tra Nghe dành cho những người gặp khó khăn về thính giác).


Các trung tâm thi sẽ giải quyết tất cả các yêu cầu đặc biệt của từng cá nhân. Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin và tình trạng cụ thể của bạn.