The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Masterclass là một hội thảo miễn phí kéo dài 90 phút do một Chuyên gia IELTS hướng dẫn. Họ sẽ hướng dẫn bạn qua 4 phần của bài thi IELTS, cung cấp cho bạn các gợi ý và lời khuyên để hiểu và cách trả lời câu hỏi trong ngày thi.

Tìm hiểu rõ hơn các tiêu chí đánh giá, thang điểm và các kỹ năng tiếng Anh mà giám khảo IELTS muốn bạn thể hiện trong phần thi viết và nói. Tìm hiểu những lỗi phổ biến cần tránh và nghiên cứu một số câu hỏi và câu trả lời mẫu. Bạn sẽ có cơ hội nêu thắc mắc và nhờ Chuyên gia IELTS giải đáp.

IELTS Masterclass được tổ chức dưới hình thức hội thảo trực tuyến hoặc trực tiếp. Bạn sẽ nhận được một bộ tài liệu hữu ích với các bí quyết và lời khuyên ở mỗi phần thi, cũng như bài làm mẫu ở phần thi Viết kèm điểm số và nhận xét của giám khảo.

IELTS Masterclass bao gồm các bài thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát.

Đăng ký ngay

undefined
play button

Giới thiệu về lớp IELTS Masterclass

Hỏi đáp IELTS