The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Điểm IELTS được thể hiện dưới thang điểm 9, đánh giá từ 1 đến 9. Mỗi phần của bài thi được tính điểm dựa trên khả năng của thí sinh. Phần Nghe và Đọc hiểu của bài thi IELTS được chấm theo cách khác với bài thi Viết và Nói.

Trong phần thi Nghe và Đọc hiểu, mỗi phần có 40 câu hỏi và mỗi câu trả lời đúng nhận được 1 điểm. Tổng số điểm trên tổng 40 được chuyển đổi thành thang điểm IELTS với điểm tối đa là 9.

Bài thi Nói IELTS được đánh giá bởi các giám khảo IELTS được chứng nhận đạt chuẩn. Bài thi Nói sẽ được thực hiện dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp 1-1 và được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá chuẩn nhằm đưa ra các mức điểm phù hợp cho bốn tiêu chí: mức độ lưu loát và mạch lạc, vốn từ vựng, vốn ngữ pháp và kỹ năng phát âm.

Bài thi Viết IELTS được đánh giá theo cùng cách thức. Giám khảo kỳ thi sẽ thực hiện chấm điểm cho từng mục trong bộ bốn tiêu chí đánh giá kỹ năng Viết của thí sinh nhằm đưa ra mức điểm phản ánh phù hợp nhất cho cả hai Bài thi Viết Phần 1 và Bài thi Viết Phần 2.

Việc hiểu rõ các tiêu chí đánh giá có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài thi tốt hơn và có phương pháp thực hiện từng phần thi hiệu quả hơn.

undefined
play button

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để bạn nắm rõ những gì sẽ diễn ra trong ngày thi IELTS của mình

Band scores

Tổng điểm