The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể nộp đơn phúc khảo (đánh giá lại kết quả IELTS của bạn) bằng cách liên hệ với trung tâm khảo thí nơi bạn đã làm bài thi IELTS của mình.

Nếu bạn nộp đơn phúc khảo, bài thi của bạn sẽ được phúc khảo bởi một giám khảo IELTS, giám khảo này sẽ không biết điểm đánh giá ban đầu của bạn cho từng phần của bài thi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với điểm số ban đầu của bạn, trung tâm khảo thí sẽ cấp cho bạn Bảng điểm Chính thức (Test Report Form - TRF) mới.

Bạn có thể yêu cầu phúc khảo trong vòng 6 tuần kể từ ngày làm bài thi IELTS ghi trên Bảng điểm Chính thức của bạn và thí sinh chỉ được phúc khảo 1 lần duy nhất cho 1 ngày thi. Bạn có thể yêu cầu phúc khảo cho toàn bộ bài thi IELTS hoặc cho một hoặc nhiều kỹ năng (Đọc, Viết, Nghe hoặc Nói). Kết quả phúc khảo của bạn sẽ có trong vòng 2 đến 21 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu phúc khảo. Trong trường hợp thí sinh không nhận được phản hồi sau 28 ngày, vui lòng liên hệ trung tâm khảo thí IDP để được hỗ trợ.

Việc yêu cầu phúc khảo sẽ phát sinh thêm chi phí cho thí sinh. Nếu điểm của bạn thay đổi, bạn sẽ được hoàn lại lệ phí phúc khảo bạn đã thanh toán.

undefined
play button

Để giúp bạn đạt được điểm IELTS cần thiết, hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách IELTS được chấm điểm qua cả 4 phần