The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể nộp đơn phúc khảo (đánh giá lại kết quả IELTS của bạn) bằng cách liên hệ với trung tâm khảo thí nơi bạn đã làm bài thi IELTS của mình.

Nếu bạn nộp đơn phúc khảo, bài thi của bạn sẽ được phúc khảo bởi một giám khảo IELTS, giám khảo này sẽ không biết điểm đánh giá ban đầu của bạn cho từng phần của bài thi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với điểm số ban đầu của bạn, trung tâm khảo thí sẽ cấp cho bạn Bảng điểm Chính thức (Test Report Form - TRF) mới.

Bạn có thể yêu cầu phúc khảo trong vòng 6 tuần kể từ ngày làm bài thi IELTS ghi trên Bảng điểm Chính thức của bạn. Bạn có thể yêu cầu phúc khảo cho toàn bộ bài thi IELTS hoặc cho một hoặc nhiều kỹ năng (Đọc, Viết, Nghe hoặc Nói). Kết quả phúc khảo của bạn sẽ có trong vòng 2 đến 21 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu phúc khảo.

Việc yêu cầu phúc khảo sẽ phát sinh thêm chi phí cho thí sinh. Nếu điểm của bạn thay đổi, bạn sẽ được hoàn lại lệ phí phúc khảo bạn đã thanh toán.

Hỏi đáp IELTS

Điều gì xảy ra khi tôi yêu cầu phúc khảo bài thi IELTS của mình?

Khi bạn yêu cầu phúc khảo, bài thi IELTS của bạn sẽ được chấm lại bởi một giám khảo IELTS có kinh nghiệm, những người không biết về các điểm ban đầu được đánh giá cho từng phần – Viết, Đọc, Nghe và Nói. Trung tâm khảo thí của bạn sau đó được thông báo về kết quả phúc khảo và nếu điểm số đã thay đổi, bạn sẽ nhận được một Mẫu Kết quả Thi (TRF) mới.

IELTS được chấm điểm như thế nào? Tìm hiểu xem bốn phần của bài thi IELTS được chấm điểm như thế nào trong video ngắn này

IELTS được chấm điểm như thế nào?

Để giúp bạn đạt được điểm IELTS cần thiết, hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách IELTS được chấm điểm qua cả bốn phần của bài thi.

Tìm hiểu thêm