The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn muốn làm việc, di cư, học tập hoặc muốn được đào tạo nghề ở Anh Quốc, bạn có thể cần phải thi Bài thi IELTS UKVI. Đây là bài thi tiếng Anh đảm bảo (SELT) được Bộ Nội vụ Anh phê duyệt để xin thị thực Vương quốc Anh.

Bài thi IELTS UKVI (Tổng quát) cũng giống như bài thi IELTS General (Tổng quát thông thường) về mặt nội dung, định dạng, cách chấm điểm và mức độ khó. Tuy nhiên, IELTS UKVI chỉ có tại các trung tâm khảo thí đáp ứng các yêu cầu hành chính do Bộ Nội vụ Anh đưa ra. Bảng điểm Chính thức (TRF) của bạn cũng sẽ có một số điểm khác biệt nếu bạn thi IELTS UKVI.

Tìm hiểu thêm:

undefined
play button

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: và tìm hiểu xem bạn nên làm bài kiểm tra nào.