The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Nếu bạn muốn làm việc, di cư, học tập hoặc muốn được đào tạo nghề ở Anh Quốc, bạn có thể cần phải thi Bài thi IELTS UKVI. Đây là bài thi tiếng Anh đảm bảo (SELT) được Bộ Nội vụ Anh phê duyệt để xin thị thực Vương quốc Anh.

Bài thi IELTS UKVI (Tổng quát) cũng giống như bài thi IELTS Tổng quát thông thườngexternal icon về mặt nội dung, định dạng, cách chấm điểm và mức độ khó. Tuy nhiên, IELTS UKVI chỉ có tại các trung tâm khảo thí đáp ứng các yêu cầu hành chính do Bộ Nội vụ Anh đưa ra. Bảng điểm Chính thức (TRF) của bạn cũng sẽ có một số điểm khác biệt nếu bạn thi IELTS UKVI.

Tìm hiểu thêm:

Hỏi đáp IELTS

Sự khác biệt giữa IELTS và IELTS UKVI là gì?

IELTS và IELTS UKVI giống nhau về hình thức, nội dung, cách tính điểm và mức độ khó. Sự khác biệt duy nhất là IELTS UKVI được Sở nội vụ Vương quốc Anh phê duyệt cho mục đích làm việc, nghiên cứu và di cư.


Nếu bạn thi IELTS UKVI, bảng điểm thi của bạn sẽ mang một số điểm khác biệt để cho thấy bạn đã tham dự bài thi IELTS UKVI tại một trung tâm khảo thí đã được phê duyệt.

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: và tìm hiểu xem bạn nên làm bài kiểm tra nào.

IELTS Học thuật hay IELTS Tổng quát: Bạn cần gì?

Tìm hiểu sự khác biệt giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát: để bạn có thể chọn bài thi phù hợp nhất với mình.

Tìm hiểu thêm