The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Hơn 12,000 tổ chức ở hơn 145 quốc gia công nhận IELTS là một chứng chỉ xác thực kỹ năng ngôn ngữ Anh của bạn. Các tổ chức này rất đa dạng, từ các trường đại học đến các tổ chức đào tạo, các cơ quan chính phủ và cơ quan nhập cư, các tổ chức chuyên môn và ngành nghề. Mỗi tổ chức đều đặt ra mức điểm tối thiểu, vì vậy hãy tìm hiểu kỹ các yêu cầu đầu vào IELTS cần thiết cho hồ sơ của bạn. Bạn có thể tìm kiếm tổ chức công nhận điểm IELTS của bạn trên trang này.

Bạn có thể sử dụng điểm IELTS của mình để nộp hồ sơ vào các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Các công ty đa quốc gia cũng chấp nhận IELTS làm bằng chứng về kỹ năng tiếng Anh của bạn, cũng như các cơ quan nhập cư tại Úc, Canada, Vương quốc Anh và tại Hoa Kỳ. Một số ngành nghề ở các quốc gia nói tiếng Anh yêu cầu IELTS để để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh, chẳng hạn như điều dưỡng và giảng dạy.

Điểm số tối thiểu cần thiết để học tập hoặc làm việc tại một tổ chức cụ thể, hoặc di cư đến một quốc gia có thể khác nhau. Hãy kiểm tra số điểm IELTS bạn cần trước khi làm bài thi IELTS.

undefined
play button

Tập hợp các câu chuyện thành công IELTS với nhiều thí sinh khác nhau chia sẻ kinh nghiệm của mình