The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Hiện nay, bạn có nhiều cách để cải thiện điểm IELTS số của mình. Vậy Bảng điểm của bài thi IELTS One Skill Retake (TRF) sẽ khác với bảng điểm IELTS TRF thông thường như thế nào? Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm. 

Với sự ra đời của IELTS One Skill Retake, thí sinh giờ đây có thể chọn thi lại một kỹ năng thay vì cả bốn kỹ năng để cải thiện điểm số. Vậy Bảng điểm của bài thi IELTS One Skill Retake (TRF) sẽ khác với IELTS TRF thông thường như thế nào? Hãy xem xét kỹ hơn. 

Vui lòng xem chứng chỉ mẫu IELTS One Skill Retake ở bên dưới:

ielts one skill retake trf

Bảng điểm IELTS (TRF) ban đầu của bạn

Tất cả những thí sinh đã hoàn thành bài thi IELTS đều nhận được Bảng điểm IELTS chính thức. TRF của bạn là chứng chỉ báo cáo kết quả thi IELTS của bạn dưới dạng điểm số từ thang điểm 0 đến 9, với mỗi thang điểm tương ứng với mức độ thông thạo tiếng Anh. Bạn sẽ nhận được điểm tổng thể, cũng như một điểm dành cho mỗi kỹ năng của bài kiểm tra - Nghe, Đọc, Viết và Nói. 

Bảng điểm của bài thi IELTS One Skill Retake (TRF)

Tất cả những người đã hoàn thành bài thi IELTS đều nhận được Bảng đểm thi IELTS chính thức. TRF của bạn là chứng chỉ báo cáo kết quả dưới dạng điểm số từ thang điểm 0 đến 9, với mỗi thang điểm tương ứng với mức độ thông thạo tiếng Anh. Bạn sẽ nhận được điểm tổng thể, cũng như một điểm cho mỗi kỹ năng của bài kiểm tra - Nghe, Đọc, Viết và Nói. 

Sử dụng kết quả thi của bạn

Điểm thi IELTS TRF ban đầu của bạn cũng sẽ vẫn còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là bạn có hai mẫu báo cáo kiểm tra riêng biệt: một bảng điểm thể hiện điểm số ban đầu và một bảng điểm với điểm số mới sau khi bạn đã làm bài Thi lại 1 kỹ năng IELTS (ORS). Bạn có thể lựa chọn sử dụng TRF gốc hay TRF mới tùy thuộc vào mục đích của mình. 

* Hãy kiểm tra với tổ chức yêu cầu kết quả IELTS của bạn để đảm bảo họ cũng chấp nhận IELTS One Skill Retake. Các tổ chức có thể liên hệ với IELTS tại đây.