The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Nói IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Giám khảo sẽ chấm điểm kỹ năng nói tiếng Anh của bạn. Bài thi Nói sẽ được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS đạt tiêu chuẩn trong một phòng thi yên tĩnh.

Các bài thi Nói IELTS được thực hiện với các giám khảo IELTS đã được đào tạo và chứng nhận đạt chuẩn. Họ phải có trình độ giảng dạy liên quan và có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu để trở thành giám khảo IELTS. Khi đánh giá phần thi của bạn, các giám khảo làm việc theo các tiêu chí được xác định rõ ràng để đánh giá bài thi Nói của bạn.

Giám khảo đánh giá phần thi của bạn theo 4 tiêu chí. Mức độ lưu loát và mạch lạc, vốn từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, và kỹ năng phát âm. Kết quả bài thi Nói của bạn được đưa ra dưới dạng điểm số theo thang đánh giá từ 0 đến 9. Mỗi điểm số tương ứng với một mức năng lực ngôn ngữ Anh.

Để hiểu rõ hơn về các tiêu chí đánh giá mà các giám khảo IELTS sử dụng, hãy tìm hiểu thêm về mô tả thang điểm được công bố về bài thi Nói IELTS.

undefined
play button

Tìm hiểu xem các bài thi Nói IELTS giữa các thang điểm từ 5 đến 8 khác nhau như thế nào

Band scores

Cách tính điểm IELTS Speaking