Bài thi Nói IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Giám khảo sẽ chấm điểm kỹ năng nói tiếng Anh của bạn. Bài thi Nói sẽ được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS đạt tiêu chuẩn trong một phòng thi yên tĩnh.

Các bài thi Nói IELTS được thực hiện với các giám khảo IELTS đã được đào tạo và chứng nhận đạt chuẩn. Họ phải có trình độ giảng dạy liên quan và có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu để trở thành giám khảo IELTS. Khi đánh giá phần thi của bạn, các giám khảo làm việc theo các tiêu chí được xác định rõ ràng để đánh giá bài thi Nói của bạn.

Giám khảo đánh giá phần thi của bạn theo 4 tiêu chí. Mức độ lưu loát và mạch lạc, vốn từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, và kỹ năng phát âm. Kết quả bài thi Nói của bạn được đưa ra dưới dạng điểm số theo thang đánh giá từ 0 đến 9. Mỗi điểm số tương ứng với một mức năng lực ngôn ngữ Anh.

Để hiểu rõ hơn về các tiêu chí đánh giá mà các giám khảo IELTS sử dụng, hãy tìm hiểu thêm về mô tả thang điểm được công bố về bài thi Nói IELTS.

Thang điểm

  • Điểm số Bài thi Nói

So sánh phần thi nói giữa các thang điểm từ 5 đến 8

Tìm hiểu xem các bài thi Nói IELTS giữa các thang điểm từ 5 đến 8 khác nhau như thế nào Video này tập trung vào mức độ lưu loát và mạch lạc và yếu tố này ảnh hưởng đến điểm số trong thang điểm Nói như thế nào

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5l7cZThLyo9o8mrdDHF8Ar/74925ca7037230daa76dfb2bdc64f9c2/comparison_thumbnails__1_.png
2021-07-05T14:24:01.842Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/1M9kgIlXyNlq2MTGNLgYTJ/bde7ec11579c5f96b3749578ace7de89/Coherence_and_fluency_3.mp4

Tìm hiểu thêm