The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Với IELTS One Skill Retake, bạn có thể thi lại bất kỳ kỹ năng của bài kiểm tra mà không cần phải thi lại toàn bộ bài thi. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp dưới đây

Câu hỏi chung

Độ dài và Cấu trúc của bài thi OSR

Đăng ký làm bài thi

Chuẩn bị cho bài kiểm tra

Kết quả, điểm số và bảng điểm

Hủy, hoàn tiền và thi lại IELTS

Bạn đã đăng ký thi lại One Skill Retake chưa?