The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi IELTS Học thuật cho UKVI sẽ đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn về nghe, đọc, viết và nói trong một môi trường chuyên môn. Bạn có thể làm bài thi ở hình thức trên giấy hoặc trên máy tính. Trước khi làm bài thi IELTS trên máy tính, hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian để làm quen với hình thức thi này.

Bài thi Nghe

Bài thi Nghe IELTS học thuật bao gồm 4 phần và mất 30 phút. Nó sẽ đánh giá khả năng của bạn trong việc hiểu các ý tưởng chính, thông tin chi tiết, ý kiến, mục đích và thái độ của người nói, cũng như khả năng của bạn trong việc bám sát sự phát triển của các ý tưởng.

Bài thi Đọc hiểu

Bài thi Đọc hiểu IELTS học thuật bao gồm 3 bài đọc dài được lấy từ các cuốn sách, tạp chí, tạp chí và báo hiện tại. Các bài đọc liên quan đến các chủ đề mà bạn có thể gặp phải nếu bạn học ở trình độ đại học hoặc sau đại học hoặc nộp hồ sơ đăng ký thẩm định tay nghề trong môi trường nói tiếng Anh. Bạn sẽ phải trả lời 40 câu hỏi trong bài thi Đọc hiểu IELTS học thuật. Những câu hỏi này rất đa dạng, từ câu hỏi trắc nghiệm đến xác định thông tin hoặc quan điểm của người viết, nối các tiêu đề phù hợp, tính năng và kết thúc câu, cũng như hoàn thành câu, tóm tắt, ghi chú, bảng biểu và biểu đồ, và câu hỏi trả lời ngắn.

Bài thi Viết

Bài thi Viết IELTS Học thuật gồm hai phần, Bài thi Viết Phần 1 và Bài thi Viết Phần 2. Các câu hỏi trong bài thi Viết IELTS học thuật khác với các câu hỏi trong bài thi Viết IELTS Tổng quát.

Bài thi Nói

Bài thi Nói IELTS học thuật gồm 3 phần và mất từ 11 đến 15 phút. Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi bạn về bản thân và các câu hỏi chung từ các chủ đề chung như công việc, gia đình, nghiên cứu, sở thích và thói quen. Trong phần 2 của bài thi Nói IELTS học thuật, bạn sẽ nhận được một thẻ có chủ đề và được yêu cầu nói về nó trong 2 phút. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị cho chủ đề của mình, bút chì và giấy để ghi nháp câu trả lời của bạn. Phần 3 là một cuộc trò chuyện hai chiều, và giám khảo sẽ đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề được thảo luận trong Phần 2. Tài liệu ôn luyện miễn phí của chúng tôi có thể giúp hỗ trợ bạn đạt được điểm số tốt nhất.

Xem thêm: