The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseIELTS UKVI là một bài thi ngôn ngữ Anh hợp lệ để xin thị thực Vương quốc Anh cho mục đích học tập, làm việc hoặc định cư tại Vương quốc Anh. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh như nghe, đọc, viết và nói trong môi trường học tập và hàng ngày. Tìm hiểu về các phần thi khác nhau và các loại câu hỏi khác nhau mà bạn có thể gặp phải trong bài thi.

Xem các gợi ý và bí quyết của Chuyên gia về cách chuẩn bị cho các phần thi khác nhau để đạt được Điểm IELTS mong muốn. Bạn có thể khám phá các tài liệu thực hành chính thức của chúng tôi để chuẩn bị cho các bài thi IELTS Học thuật cho UKVI, IELTS Tổng quát cho UKVI và IELTS Life Skills.

Tìm hiểu thêm