The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS UKVI là một bài thi tiếng Anh đảm bảo (secure English-language test - SELT) được Cục Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh chấp nhận để chứng minh trình độ tiếng Anh của bạn.

IELTS Life Skills A1 đánh giá kỹ năng nghe và nói của bạn ở cấp độ A1 trong Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CERF). Bài thi nói và nghe kết hợp kéo dài từ 16 đến 18 phút và sẽ diễn ra với giám khảo và một thí sinh khác. Phần thi của thí sinh thứ hai sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn. Các kết quả có thể được sử dụng để xin một số loại thị thực nhất định cho Vương quốc Anh, ví dụ như cho thị thực ‘người thân của một người đã định cư’.

Bạn sẽ được đánh giá về khả năng nghe và trả lời bằng tiếng Anh trong văn nói, trong đó bạn phải thu thập và truyền đạt thông tin cơ bản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Giám khảo có thể yêu cầu bạn mô tả về một chủ đề, đưa ra ý kiến hoặc sở thích và biện luận về nó, giải thích và mở rộng một chủ đề. Bạn cũng được yêu cầu giao tiếp với cả giám khảo và thí sinh khác.

Hỏi đáp IELTS

'Điểm đạt' cho bài thi IELTS là gì?

Trong bài thi IELTS Life Skills, kết quả của bạn được coi là đạt hoặc không đạt.


Không có điểm đạt hoặc không đạt trong bài thi IELTS Học thuật hoặc IELTS Tổng quát. Điểm số được xếp hạng trên hệ thống thang điểm tối đa là 9. Mỗi cơ quan hoặc tổ chức giáo dục đặt ra mức điểm IELTS riêng để đáp ứng các yêu cầu riêng của mình.

Tìm hiểu thêm