The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Life Skills B1 cho UKVI dành cho những người muốn xin thường trú hoặc nhập quốc tịch Anh.

IELTS Life Skills B1 là một bài thi tiếng Anh đảm bảo (secure English-language test - SELT) được Cục Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của bạn. Bài thi sẽ xem xét kỹ năng nghe và nói của bạn trong bài thi 22 phút với giám khảo và một thí sinh khác. Phần thi của thí sinh thứ hai sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn.

Giám khảo IELTS sẽ kiểm tra kỹ năng nói và nghe tiếng Anh của bạn, và khả năng bạn thu thập và truyền đạt thông tin, nói chuyện để giao tiếp và tham gia thảo luận. Không có thang điểm đi kèm cho bài thi Life Skills, kết quả của bạn sẽ được đánh giá là đạt hoặc không đạt.

Bạn sẽ được đánh giá khả năng nghe và trả lời bằng tiếng Anh trong văn nói bằng cách thu thập và truyền đạt thông tin cơ bản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Giám khảo có thể yêu cầu bạn mô tả một chủ đề, đưa ra ý kiến hoặc sở thích và biện luận cho chủ đề đó, đồng thời giải thích và mở rộng về một chủ đề. Bạn cũng được kỳ vọng sẽ giao tiếp với cả giám khảo và thí sinh khác.

Hỏi đáp IELTS

'Điểm đạt' cho bài thi IELTS là gì?

Trong bài thi IELTS Life Skills, kết quả của bạn được coi là đạt hoặc không đạt.


Không có điểm đạt hoặc không đạt trong bài thi IELTS Học thuật hoặc IELTS Tổng quát. Điểm số được xếp hạng trên hệ thống thang điểm tối đa là 9. Mỗi cơ quan hoặc tổ chức giáo dục đặt ra mức điểm IELTS riêng để đáp ứng các yêu cầu riêng của mình.

Tìm hiểu thêm