The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Nói IELTS Tổng quát sẽ đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh nói. Tất cả các bài thi nói được tiến hành trực tiếp với giám khảo IELTS được chứng nhận đạt chuẩn và được ghi âm lại trong trường hợp cần được phúc khảo.

Bài thi Nói IELTS Tổng quát mất từ 11 đến 14 phút và bao gồm 3 phần. Phần 1 là phần đầu tiên của bài thi, trong đó giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về các chủ đề quen thuộc như công việc, gia đình, nghiên cứu và sở thích.

Trong Phần 2, bạn sẽ nhận được một thẻ có chủ đề. Bạn sẽ có một phút để ghi chú về chủ đề này, bút chì và giấy để chuẩn bị câu trả lời của bạn. Sau đó bạn sẽ nói về chủ đề này trong hai phút. Trong Phần 3 của bài phỏng vấn, bạn sẽ có một cuộc thảo luận hai chiều với giám khảo, trong đó họ sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề được thảo luận trong Phần 2.

Bài thi Nói IELTS Tổng quát có thể được tiến hành vào cùng ngày với các bài thi khác hoặc một tuần trước hoặc sau các phần thi khác.

undefined
play button

Tìm hiểu 10 mẹo sau đây có thể giúp bạn đạt được điểm số mơ ước cho bài thi Nói

Ask IELTS