The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bài thi Đọc IELTS Tổng quát bao gồm ba phần và 40 câu hỏi. Các câu hỏi tập trung vào những tình huống bạn có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, các vấn đề liên quan đến công việc như xin việc làm và các chủ đề quan tâm chung. Các đoạn trích trong mỗi phần được lấy từ sách báo, tạp chí, thông báo, quảng cáo, cẩm nang và hướng dẫn của các công ty.

Phần 1 xem xét kỹ năng sống trong xã hội của bạn. Các câu hỏi liên quan đến các đoạn văn ngắn miêu tả cuộc sống hàng ngày ở một quốc gia nói tiếng Anh. Đây có thể là thông báo, quảng cáo hoặc thời gian biểu.

Phần 2 xem xét kỹ hơn các kỹ năng sống tại nơi làm việc của bạn. Các đoạn văn ngắn tập trung vào chủ đề công việc, hợp đồng, hướng dẫn phát triển và đào tạo nhân viên, cũng như các giấy tờ về tiền lương và điều kiện nơi làm việc.

Phần 3 bao gồm một đoạn văn dài và phức tạp hơn về một chủ đề phổ biến. Các văn bản có thể được lấy từ báo, tạp chí hoặc sách.

Phần đọc của bài thi IELTS sẽ xem bạn có thể hiểu các ý tưởng, chi tiết, suy luận và các ẩn ý như thế nào. Nó cũng đánh giá khả năng bám sát sự phát triển của một lập luận, ghi nhận ý kiến, thái độ và mục đích của người viết.

undefined
play button

Hãy xem xét kỹ hơn về True, False, Not given Loại câu hỏi này xuất hiện trong phần thi Đọc hiểu IELTS.

Hỏi IELTS