The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Thông qua từng tiêu chí đánh giá, hãy cùng nhìn lại những lỗi thí sinh hay mắc phải trong quá trình chinh phục thang điểm 8 và các bước bạn cần làm để nâng thang điểm từ 7 lên 8 trong bài thi Writing Task 2 nhé.

Ngoài ra, chúng tôi còn có video hướng dẫn những lỗi sai có thể gặp làm bạn không đạt được thang điểm 8 trong phần thi Writing Task 2

Đáp ứng yêu cầu đề bài

Cách bạn trả lời câu hỏi ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng của bạn. Hãy cùng xem bảng dưới đây để biết cách giúp bạn đạt band 8 .

Đáp ứng yêu cầu đề bài: thang điểm 7

Lỗi khiến bạn không thể đạt thang điểm 8

Đáp ứng yêu cầu đề bài: thang điểm 8

 • Hoàn thành tất cả các phần của câu hỏi

 • Trình bày quan điểm rõ ràng trong suốt bài luận

 • Trình bày, mở rộng và bổ túc các ý chính (có thể quá chung chung và / hoặc các ý tưởng bổ sung có thể thiếu trọng tâm)

 • Giải quyết một phần câu hỏi: một số phần của câu hỏi bị thiếu trong bài làm của bạn

 • Nói chung chung: viết một cách chung chung và không đủ cụ thể về chủ đề

 • Ý tưởng: các ý tưởng được trình bày quá chung chung và không hỗ trợ cho quan điểm / ý tưởng của bạn

 • Không liên quan: ý tưởng có thể không liên quan

 • Giải quyết đầy đủ TẤT CẢ các phần của câu hỏi

 • Trình bày một bài luận phù hợp với câu hỏi với các ý tưởng bổ trợ có liên quan, giúp mở rộng và hỗ trợ ý chính

Tính liên kết và mạch lạc

Cách bạn cấu trúc bài luận và liên kết ý tưởng giữa các đoạn văn là điều mà giám khảo quan tâm trong bài luận Task 2

Những điểm sau đây sẽ giúp bạn hiểu giám khảo mong muốn những gì trong bài luận đạt điểm 8

Tính liên kết và mạch lạc

Yếu tố cản trở bạn đạt thang điểm 8

Tính liên kết và mạch lạc

 • Sắp xếp thông tin và ý tưởng một cách hợp lý. Có một sự tiến triển rõ ràng trong bài làm

 • Sử dụng một loạt các từ nối một cách thích hợp, mặc dù có thể mắc lỗi lạm dụng từ hoặc sử dụng không đủ từ

 • Trình bày một chủ đề trọng tâm rõ ràng trong mỗi đoạn văn

 • Sắp xếp: chuỗi ý tưởng không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc hợp lý

 • Từ nối: sử dụng quá nhiều từ và cụm từ liên kết, luôn đặt chúng ở đầu mỗi câu

 • Viết lại câu theo cách khác: có thể có quá nhiều hoặc quá ít số đoạn văn và một số đoạn chỉ có một câu

 • Chủ đề trọng tâm: mỗi đoạn văn không có chủ đề trung tâm rõ ràng để được phát triển một cách logic

 • Chủ đề trọng tâm mỗi đoạn văn

 • Trình tự thông tin và ý tưởng sắp xếp một cách hợp lý

 • Bài làm có sự gắn kết rõ ràng mạch lạc

 • Sử dụng các đoạn văn một cách đầy đủ và thích hợp.

Vốn từ vựng

Phạm vi từ vựng bạn sử dụng để diễn đạt ý tưởng của mình là rất quan trọng. Bạn cần sử dụng nhiều từ vựng để truyền đạt ý nghĩa chính xác và bạn cần thể hiện rằng bạn có thể làm điều này một cách linh hoạt. Các tiêu chí khác cần thiết để đạt được thang điểm 8 được đưa ra dưới đây.

Vốn từ vựng: thang điểm 7

Lỗi khiến bạn không thể đạt thang điểm 8

Vốn từ vựng: thang điểm 8

 • Sử dụng đủ lượng từ vựng một cách linh hoạt và chính xác

 • Sử dụng các từ vựng ít phổ biến và nắm được cách kết hợp từ

 • Đôi khi có thể mắc các lỗi trong lựa chọn từ, chính tả và / hoặc hình thành từ

 • Phạm vi: không đủ rộng để thảo luận về chủ đề và mở rộng ý tưởng

 • Ý nghĩa chính xác: lựa chọn từ không chính xác

 • Các từ vựng không phổ biến: Các câu nói rập khuôn hoặc tục ngữ được sử dụng quá mức và lựa chọn dùng từ không phù hợp với câu hỏi

 • Chính tả: nhiều lỗi sai thường xuyên được thực hiện, người đọc nhận thấy rõ các lỗi

 • Dạng từ: mắc lỗi cấu tạo từ (ví dụ I am unemployment)

 • Lựa chọn từ: lựa chọn từ không phù hợp, chẳng hạn như ngôn ngữ cổ (ví dụ: henceforth) hoặc ngôn ngữ không chính thức (ví dụ: gonna, uni)

 • Sử dụng nhiều từ vựng một cách trôi chảy và linh hoạt để truyền đạt ý nghĩa chính xác

 • Sử dụng một cách khéo léo các từ vựng không phổ biến, nhưng đôi khi có thể có sự thiếu chính xác trong việc lựa chọn từ và cách sắp xếp

 • Hiếm khi mắc lỗi chính tả và / hoặc hình thành từ

Độ phong phú và chính xác của ngữ pháp

Đảm bảo rằng bạn sử dụng nhiều loại cấu trúc ngữ pháp và câu của bạn không có lỗi. Bạn có thể sử dụng các mẹo sau để giúp bài luận của mình đạt thang điểm 8.

Độ phong phú và chính xác của ngữ pháp: thang điểm 7

Lỗi khiến bạn không thể đạt thang điểm 8

Độ phong phú và chính xác của ngữ pháp: thang điểm 8

 • Sử dụng đa dạng các loại cấu trúc phức tạp

 • Các câu thường không có lỗi

 • Kiểm soát tốt ngữ pháp và dấu câu, nhưng vẫn có thể mắc một vài lỗi

 • Phạm vi: không đủ đa dạng để thể hiện rằng bạn có thể diễn đạt ý bằng nhiều loại cấu trúc

 • Câu không mắc lỗi: mắc một số lỗi trong câu phức và câu đơn. Chúng cần phải không có lỗi trong hầu hết các câu

 • Dấu câu: có một số lỗi. Dấu câu cần chính xác, sử dụng cách viết hoa, dấu phẩy và dấu chấm câu một cách chính xác

 • Sử dụng nhiều loại cấu trúc

 • Phần lớn các câu không có lỗi

 • Đôi khi mắc lỗi dùng cấu trúc sai hoặc không phù hợp

Trước khi nộp bài, hãy nhớ dùng các câu hỏi dưới để để kiểm tra và đảm bảo rằng bài viết của bạn đã bao gồm các điểm tốt cần có để giúp bài viết Phần 2 của bạn đạt thang điểm 8 

Đáp ứng yêu cầu đề bài

 • Bạn đã trả lời đủ hết ý trong câu hỏi chưa?

 • Các ý chính và lập luận hỗ trợ có liên quan đến câu hỏi không?ạn đã tránh lỗi khái quát hóa quá mức chủ đề bài viết không?

 • Liệu giám khảo có hiểu hết ý của bạn và liệu bạn có đảm bảo bài làm đã trình bày ý kiến của bạn một cách rõ ràng xuyên suốt bài viết không?

 • Bạn đã làm rõ ý bằng những dẫn chứng xác thực không (tránh các kết quả nghiên cứu và khảo sát mơ hồ?

Tính liên kết và mạch lạc

 • Giám khảo có thể theo dõi các ý của bạn một cách dễ dàng từ đầu đến cuối bài luận không?

 • Bài viết của bạn có tiến triển rõ ràng không? Bạn có phần mở bài, các đoạn văn với các ý chính và các ví dụ hỗ trợ và phần kết luận rõ ràng không?

 • Bạn có dùng nhiều các từ/ cụm từ nối không? Bạn có tránh sự lặp lại và bắt đầu mọi câu bằng từ liên kết (ví dụ: firstly, secondly, thirdly) không?

 • Bạn đã sử dụng tham chiếu (ví dụ: these issues...) và các từ thay thế (ví dụ: problems, issues) một cách chính xác chưa?

 • Bạn đã viết đủ số đoạn văn cần thiết chưa?

 • Bạn có dùng từng đoạn văn riêng biệt để phát triển từng ý không?

 • Bạn đã có đoạn mở và kết bài rõ ràng chưa?

Vốn từ vựng

 • Bạn có sử dụng đa dạng từ vựng liên quan đến chủ đề không?

 • Bạn đã lựa chọn từ vựng chính xác chưa?

 • Bạn có tránh dùng những từ thuộc lòng, những câu văn rập khuôn (ví dụ: double-edged sword) và những câu tục ngữ không?<

 • Bạn đã sử dụng các cụm từ đúng cách chưa (ví dụ: environmental problems, global issues?

 • Bạn đã sử dụng những từ ít phổ biến phù hợp với chủ đề chưa (ví dụ: detrimental to, cultural diversity, measures)?Bạn đã kiểm tra lỗi chính tả chưa?

 • Bạn có lỗi đánh máy nào không?Bạn đã sử dụng đúng dạng từ cần thiết chưa, chẳng hạn như trạng từ, danh từ, tính từ và động từ?

Độ phong phú và chính xác của ngữ pháp

 • Bạn đã sử dụng các cấu trúc đơn giản và phức tạp một cách chính xác chưa?

 • Did you use a range of structures, such as conditional, present perfect, relative clauses and modal verbs?

 • Bạn đã sử dụng các cấu trúc đa dạng chưa, chẳng hạn như mệnh đề điều kiện, thì hiện tại hoàn thành, mệnh đề quan hệ và động từ khiếm khuyết?

 • Bạn có tránh dùng những câu quá dài và phức tạp?

 • Câu của bạn có lỗi không?

 • Bạn đã sử dụng dấu câu một cách chính xác chưa?

 • Bạn đã sử dụng các chữ cái viết hoa để bắt đầu câu và cho danh từ riêng chưa?

 • Bạn đã sử dụng dấu phẩy trong các câu phức của mình khi cần chưa?

 • Bạn có chấm khi kết thúc câu không?