The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Writing Task 2 chiếm tới 2/3 tổng số điểm của bài thi viết và thực sự là một trong những phần thi tương đối khó với các thí sinh thi IELTS. Trong đó, Problem and Solution (Vấn đề/Giải pháp) là một dạng bài rất phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Bài viết dưới đây của IDP IELTS sẽ giới thiệu đến bạn cách làm Writing Task 2: Problem and Solution chi tiết nhất!

1. Giới thiệu về dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Problem and Solution trong đề thi IELTS Writing Task 2 là một dạng bài khó, yêu cầu thí sinh thể hiện được nguyên nhân hoặc các ảnh hưởng của một vấn đề nào đó, từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục các tình trạng trên. Để nhận biết dạng bài Problem and Solution bạn cần đọc kỹ đề bài và phân tích các từ khóa liên quan. Đôi khi, trong đề bài không sử dụng từ “Problem” hay từ “ Solution/Cause”, vì vậy bạn có thể hơi khó nhận ra.  

Một số câu hỏi hay gặp của dạng bài này như sau: 

 • What are the problems associated with this …?  (Các vấn đề liên quan đến điều này … là gì?)

 • What are the causes/reasons?/ Why is it the case? (Các nguyên nhân/lý do là gì? Tại sao nó lại xảy ra? )

 • What can be done to…? / What measures should be taken to…? (Có thể làm gì với vấn đề …?/ Những biện pháp nên được thực hiện để … ?)

 • What action can be taken to prevent people having this problem? (Hành động nào có thể được thực hiện để ngăn chặn mọi người gặp vấn đề này?)

Article - IELTS Writing Task 2 Problem And Solution - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Nhận biết các dạng câu hỏi và yêu cầu của dạng bài Problem - Solution

Từ cách hỏi trên, bạn có thể thấy dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2 thường bao gồm hai yêu cầu theo 3 dạng bài như sau: 

 • (Cause/ The reason - Solution/Action) Nguyên nhân - giải pháp: Với câu hỏi này, bạn cần phân tích được 2-3 nguyên nhân nổi bật và đưa ra giải pháp để khắc phục tình trạng trên. 

Article - IELTS Writing Task 2 Problem And Solution - Paragraph 1 - IMG 2 - Vietnam
 • (Cause/ The reason - Effect) Nguyên nhân - Kết quả: Bạn cần phải phân tích được 2-3 nguyên nhân nổi bật và những ảnh hưởng của nó đến thực tế hiện nay.  

Article - IELTS Writing Task 2 Problem And Solution - Paragraph 1 - IMG 3 - Vietnam
 • (Problem - Solution/Action) Vấn đề - giải pháp: Còn đối với câu hỏi này, bạn cần đưa ra được 2-3 vấn đề mà tình trạng này có thể gây nên, đồng thời đưa ra giải pháp cho từng vấn đề đó.

Article - IELTS Writing Task 2 Problem And Solution - Paragraph 1 - IMG 4 - Vietnam

2. Chiến thuật làm dạng bài Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Để hoàn thành bài thi của mình đúng thời gian và bám sát các tiêu chí chấm bài thi viết, các thí sinh cần tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng và có chiến thuật làm bài phù hợp. 

Bước 1: Phân tích câu hỏi 

Đầu tiên, bạn cần đọc kỹ đề bài và xác định dạng câu hỏi, từ đó chỉ ra yêu cầu chính của đề. 

Ví dụ: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century, and sea levels continue to rise at alarming rates. 

What problems are associated with this, and what are some possible solutions?

Dịch nghĩa:

Sự nóng lên toàn cầu là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà con người phải đối mặt trong thế kỷ 21 và mực nước biển tiếp tục tăng lên với tốc độ đáng báo động.

Những vấn đề nào có liên quan đến điều này, và một số giải pháp có thể là gì?

Để phân tích được đề bài, bạn cần làm rõ 2 yếu tố sau: 

 • Yêu cầu: What problems are associated with this, and what are some possible solutions? 

=> Nhiệm vụ của bài này là viết về các vấn đề liên quan tới tình trạng nóng lên toàn cầu và đưa ra giải pháp. Nếu trong bài bạn có thảo luận về nguyên nhân, bất lợi hay thuận lợi của vấn đề này thì coi như bạn không trả lời câu hỏi và lạc đề. 

 • Từ khóa:  Global warming (sự nóng lên toàn cầu), sea levels (mực nước biển dâng), humans (con người)

=> Chủ đề cần thảo luận ở đây là sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, không phải viết bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề này là sẽ được điểm. Quan trọng là bạn phải viết đúng và viết đủ. Ở đề bài này, chúng ta chỉ được đề cập đến các vấn đề sự nóng lên của Trái Đất và mực nước biển dâng liên quan đến con người. Nếu các bạn nêu ra hậu quả của sự nóng lên toàn cầu ảnh hưởng như nào đến thiên nhiên, động vật hay hành tinh thì sẽ bị coi như lạc đề và không được điểm phần đó. 

>>> Xem thêm: IELTS writing task 2: Làm sao để hiểu đề bài luận

Bước 2: Lên outline cho bài viết 

Sau khi xác định rõ yêu cầu của đề bài thì bạn cần lập dàn ý ngắn gọn về những ý tưởng để giải quyết câu hỏi bên trên. Một outline của dạng dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2 khái quát bài viết sẽ gồm 3 phần chính : 

 • Introduction: Gồm 1-2 câu paraphrase lại đề bài và nêu ra các luận điểm chính trong bài. 

 • Body 1,2,3: Thân bài có thể gồm 2 hoặc 3 đoạn để giải quyết yêu cầu của đề bài. Cần nhóm các ý thành đoạn phù hợp và có sự liên kết với nhau 

 • Conclusion: Câu kết luận tổng kết lại luận điểm chính của bài. 

Điểm quan trọng nhất ở bước này và cũng là điều khiến nhiều thí sinh thấy khó khăn chính là Phát triển ý tưởng. Bạn cần xác định được khoảng 2-3 vấn đề để trả lời cho câu hỏi, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. 

Article - IELTS Writing Task 2 Problem And Solution - Paragraph 2 - IMG 5 - Vietnam

Phát triển ý tưởng là yếu tố quan trọng cho toàn bài viết dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2 

Sai lầm thường gặp: Điều khó khăn mà thí sinh hay gặp phải đó chính là các phần giải pháp, hệ quả và vấn đề chưa thực sự liên quan đến nhau. Có rất nhiều bạn nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay cho vấn đề nhưng lại chưa đưa ra được biện pháp, hệ quả cụ thể và hợp ý cho vấn đề đó. Hoặc bạn đưa ra các giải pháp, hệ quả quá chung chung cho nhiều vấn đề, không đi kèm với các hành động, ảnh hưởng cụ thể. 

Chiến thuật giúp logic hóa các ý tưởng:. Đầu tiên, hãy tưởng tượng bạn chỉ đang ở một buổi học hoặc buổi thảo luận với bạn bè. Và câu hỏi đề bài chỉ là một tình huống bình thường mà bạn hay làm ở trên lớp học. Khi đó, bạn hãy thoải mái viết ra 3 vấn đề - giải pháp - hệ quả tương ứng (tùy theo yêu cầu của bài) theo cấu trúc như sau: 

Nguyên nhân 1

Giải pháp 1

Hệ quả 1

Nguyên nhân 2

Giải pháp 2

Hệ quả 2

Nguyên nhân 3

Giải pháp 3

Hệ quả 3

=> Áp dụng để phân tích lại ví dụ ở Bước 1: Bạn có thể kẻ bảng nêu ra 3 vấn đề sự nóng lên toàn cầu dẫn đến mực nước biển dâng cao ảnh hưởng con người và giải pháp tương ứng.

STT

Vấn đề

Giải pháp 

1

Lũ lụt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng các đê bảo vệ dân chống lũ lụt, di chuyển đến nơi cao hơn, tuyên truyền biện pháp phòng hộ.

2

Xói mòn đất đai, mất đất canh tác và nạn đói.

Trồng cây phủ rừng, cải tạo đất trống đồi trọc. Cứu trợ người dân ở các vùng bị ảnh hưởng. 

3

Sự di dân hàng loạt tại nơi giáp biển.

Nghiên cứu, dự báo trước lũ lụt và đưa ra biện pháp để người dân có kế hoạch phòng ngừa

Bạn có thể lựa chọn 2 trong 3 để tập trung và đi vào sâu hơn. Đối với mỗi vấn đề, bạn có thể chọn 1 giải pháp chính và phân tích các hành động cụ thể thay vì nêu quá nhiều giải pháp. Bên cạnh đó, bạn nên cân nhắc chọn những ý tưởng mà bạn hiểu nhất và biết cách triển khai bằng từ vựng có sẵn của mình. 

Bước 3: Triển khai chi tiết từng phần dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Tiếp theo, bạn sẽ triển khai cụ thể từng phần với dàn ý khái quát ở trên. 

Introduction

Phần mở bài của Task 2 nói chung và của dạng Problem & Solution nói riêng sẽ gồm 2 câu với nội dung: 

 • Câu 1: Paraphrase lại yêu cầu đề bài, bạn nên dùng các từ ngữ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc ngữ pháp thay vì việc nhắc lại ý nguyên.

 • Câu 2: Giới thiệu dàn ý của bài, để cho giám khảo hiểu được các luận điểm mà bạn sẽ trình bày ở dưới. 

Vẫn xét ví dụ đã nêu ra ở Bước, bạn có thể làm như sau: 

Câu 1: Climate change is among the principal dangers facing people this century, and ocean levels are increasing dramatically.

Trong đó:  

 • Climate change (Biến đổi khí hậu) = Global warming.

 • Principal dangers (Mối nguy hiểm chính) = Biggest threats

 • Increasing Dramatically (Đáng kể) (adj + adv) = Rise at alarming rates (V + adv) (Tỷ lệ đáng báo động).

Câu 2: This essay will first indicate that the major issues brought on by this phenomena are the loss of land and the flooding of dwellings, and it will then make the case that the best solutions involve reducing pollution and constructing flood protection.

Dịch nghĩa: Bài luận này trước tiên sẽ chỉ ra rằng các vấn đề chính do hiện tượng này gây ra là mất đất đai và lũ lụt, và sau đó nó sẽ đưa ra trường hợp các giải pháp tốt nhất liên quan đến giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng các công trình bảo vệ lũ lụt.

Trong đó: 

 • Loss of land : mất đất đai  

 • Flooding of dwellings/homes: lũ lụt nhà cửa 

 • Reduce pollution: Giảm thiểu ô nhiễm

 • Building/Construction flood protection: xây dựng công trình chống lũ lụt 

>>> Xem thêm: Cách viết một mở bài hay trong IELTS Writing task 2

Body: Problem & Solution

Chiến thuật làm phần body: Thường phần thân bài của dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2 sẽ gồm 2 đoạn văn, mỗi đoạn gồm 4-5 câu. Có hai cách để nhóm các ý trong đoạn văn lại như sau:

Cách 1

Cách 2

Đoạn 1

Đưa ra khoảng 2 vấn đề.


Câu 1: Nêu vấn đề 1


Câu 2: Giải thích vấn đề 1


Câu 3: Nêu vấn đề 2


Câu 4: Giải thích vấn đề 2

Đưa ra song song vấn đề 1 và giải pháp cho vấn đề đó. 


Câu 1: Nêu vấn đề 1


Câu 2: Giải thích vấn đề 1


Câu 3: Nêu ra giải pháp cho vấn đề 1


Câu 4: Ví dụ thực tế

Đoạn 2

Đưa ra giải pháp cho các vấn đề nêu trên. 


Câu 1: Nêu ra các giải pháp liệt kê


Câu 2: Giải thích giải pháp cho vấn đề 1


Câu 3: Giải thích giải pháp cho vấn đề 2


Câu 4: Ví dụ thực tế

Đưa ra song song vấn đề 1 và giải pháp cho vấn đề đó. 


Câu 1: Nêu vấn đề 2


Câu 2: Giải thích vấn đề 2


Câu 3: Nêu ra giải pháp cho vấn đề 2


Câu 4: Ví dụ thực tế

Ví dụ: Chọn hai trong 3 vấn đề trên và chia thành hai đoạn theo cách thứ 1: Body 1 là nêu các vấn đề, Body 2 là đưa ra các giải pháp khắc phục. 

STT

Vấn đề

Giải pháp 

1

Lũ lụt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng các đê bảo vệ dân chống lũ lụt, di chuyển đến nơi cao hơn, tuyên truyền biện pháp phòng hộ.

2

Xói mòn đất đai, mất đất canh tác và nạn đói.

Trồng cây phủ rừng, cải tạo đất trống đồi trọc. Cứu trợ người dân ở các vùng bị ảnh hưởng. 

Body 1: Các vấn đề ảnh hưởng tới con người 

Câu 1: Nêu ra được tình trạng mất đất và lũ lụt là hai vấn đề đáng chú ý khi mực nước biển tăng lên. 

→ Land is being lost, and homes are frequently flooded, which are the main issues brought on by rising sea levels.

Câu 2 và 3: Đưa ra hiện trạng cụ thể của hai vấn đề trên ảnh hưởng như nào đến con người. 

→ Low-lying territory gets buried when sea levels rise, which results in many countries becoming smaller. Additionally, a rise in sea level can cause floods and tsunamis, endangering the homes, possessions, and lives of millions of coastal residents worldwide.

Câu 4: Đưa ra ví dụ cụ thể trong lịch sử thế giới hoặc tại nước mình để tăng thêm tính chân thật của ảnh hưởng. 

→ During the 2011 Tsunami in Japan, which resulted in the displacement of millions of people, the destruction caused by this was evident to all.

Tổng kết lại Body 1: 

Land is being lost, and homes are frequently flooded, which are the main issues brought on by rising sea levels. Low-lying territory gets buried when sea levels rise, which results in many countries becoming smaller. Additionally, a rise in sea level can cause floods and tsunamis, endangering the homes, possessions, and lives of millions of coastal residents worldwide. During the 2011 Tsunami in Japan, which resulted in the displacement of millions of people, the destruction caused by this was evident to all.

Body 2: Nêu ra các giải pháp cho tình trạng trên 

Câu 1: Nêu ra giải pháp thứ nhất là hạn chế sự tăng lên của mực nước biển 

→ Building flood barriers and reducing pollution production are two potential solutions to these issues.

Câu 2: Đưa ra giải thích cho giải pháp thứ nhất 

→ Each individual may help the environment by lowering their carbon footprint, which will limit the rise in the water level.

Câu 3: Nêu giải pháp thứ hai để giảm tình trạng lũ lụt và mất đất đai do mực nước biển tăng. 

→ Furthermore, inhabited areas could be protected from flooding by installing flood defenses like dikes, dams, and floodgates along waterways and coastlines.

Câu 4: Đưa ra các ví dụ cụ thể 

→ Japan is one of the most exposed regions in the ponds surrounding the sea. They have used flood protection and various weather forecasting methods successfully.

Tổng kết lại Body 2: 

Building flood barriers and reducing pollution production are two potential solutions to these issues. Each individual may help the environment by lowering their carbon footprint, which will limit the rise in the water level. Furthermore, inhabited areas could be protected from flooding by installing flood defenses like dikes, dams, and floodgates along waterways and coastlines. Japan is one of the most exposed regions in the ponds surrounding the sea. They have used flood protection and various weather forecasting methods successfully.

Sai lầm thường gặp ở bước này: Khi làm phần body  dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2, các bạn thường gặp các sai lầm như: không mở rộng ý tưởng của bạn và thay vào đó chỉ đơn giản là liệt kê rất nhiều vấn đề và giải pháp. Hoặc bạn đưa ra các giải pháp hay nhưng lại không nêu được ví dụ thể và liên hệ thực tế thì bài viết cũng sẽ không lên được mức 7.0+. 

Conclusion 

Phần kết luận cuối bài sẽ gồm 2 câu tóm tắt lại các ý chính và không đưa thêm bất cứ luận điểm mới nào nữa. Tuy nhiên, thay vì nhắc lại y nguyên luận điểm ở trên thì bạn cần sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu để paraphrase lại. 

Ví dụ: 

In conclusion, the sea level increased by increasing global temperature is one of the challenges that we face, and it can lead to heavy consequences such as: the country is lost and many areas are pressed. However, we may prevail by safeguarding our environment and employing flood-prevention strategies that have been employed by nations like Japan

>>> Xem thêm: IELTS writing task 2: Cách thức để viết một kết luận hay

Bước 4: Hoàn thành bài viết 

Cuối cùng, ghép tất cả những phần trên thành một bài văn hoàn chỉnh và thêm thắt các từ nối liên kết vào câu để tăng tính mạch lạc. Một số cụm từ có thể sử dụng cho dạng bài Problem - Solution như: 

 • A cause of/ reason for something: Một nguyên nhân của điều gì đó 

 • Affect (V) + N =  Influence (N/V): Ảnh hưởng 

 • Lead to (dẫn đến) /give rise to (làm phát sinh) /bring about (mang lại) /risk of (rủi ro của điều này) + N/V-ing

 • To be a consequence of (là hệ quả của) = to be a result of (là kết quả của) to be due to (nguyên nhân do) = the effect of (ảnh hưởng của) + N/V-ing.

 • As a result (kết quả là)/ Lead to the problem (dẫn đến vấn đề)/ Can attribute to (Có thể quy cho). 

Tổng kết lại bài viết: 

Climate change is among the principal dangers facing people this century, and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first indicate that the major issues brought on by this phenomena are the loss of land and the flooding of dwellings, and it will then make the case that the best solutions involve reducing pollution and constructing flood protection.

Land is being lost, and homes are frequently flooded, which are the main issues brought on by rising sea levels. Low-lying territory gets buried when sea levels rise, which results in many countries becoming smaller. Additionally, a rise in sea level can cause floods and tsunamis, endangering the homes, possessions, and lives of millions of coastal residents worldwide. During the 2011 Tsunami in Japan, which resulted in the displacement of millions of people, the destruction caused by this was evident to all.

Building flood barriers and reducing pollution production are two potential solutions to these issues. Each individual may help the environment by lowering their carbon footprint, which will limit the rise in the water level. Furthermore, inhabited areas could be protected from flooding by installing flood defenses like dikes, dams, and floodgates along waterways and coastlines. Japan is one of the most exposed regions surrounding the sea, but they have used flood protection and various weather forecasting methods successfully.

In conclusion, the sea level increased by increasing global temperature is one of the challenges that we face, and it can lead to heavy consequences such as: the country is lost and many areas are pressed. However, we may prevail by safeguarding our environment and employing flood-prevention strategies that have been employed by nations like Japan.

Dịch nghĩa: 

Biến đổi khí hậu là một trong những mối nguy hiểm chính mà người dân phải đối mặt trong thế kỷ này và mực nước biển đang tăng lên đáng kể. Bài tiểu luận này trước tiên sẽ chỉ ra rằng các vấn đề chính do hiện tượng này gây ra là mất đất và lũ lụt, sau đó nó sẽ đưa ra các giải pháp tốt nhất liên quan đến giảm ô nhiễm và xây dựng bảo vệ lũ lụt.

Đất đang bị mất, và các ngôi nhà thường xuyên bị ngập lụt, đó là những vấn đề chính do mực nước biển dâng cao. Vùng lãnh thổ thấp bị chôn vùi khi mực nước biển dâng cao, dẫn đến nhiều quốc gia trở nên nhỏ hơn. Ngoài ra, sự gia tăng mực nước biển có thể gây ra lũ lụt và sóng thần, gây nguy hiểm cho các ngôi nhà, tài sản và cuộc sống của hàng triệu cư dân ven biển trên toàn thế giới. Trong cơn sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản, dẫn đến sự di dời của hàng triệu người, sự phá hủy gây ra bởi điều này là điều tất cả đều hiểu.

Xây dựng rào cản lũ lụt và giảm sản xuất ô nhiễm là hai giải pháp tiềm năng cho những vấn đề này. Mỗi cá nhân có thể giúp đỡ môi trường bằng cách giảm lượng khí thải carbon của họ, điều này sẽ hạn chế sự gia tăng mực nước. Hơn nữa, các khu vực có người ở có thể được bảo vệ khỏi lũ lụt bằng cách lắp đặt phòng thủ lũ lụt như đê, đập và lũ lụt dọc theo đường thủy và bờ biển. Nhật Bản là một trong những khu vực tiếp xúc nhiều nhất với biển, nhưng họ đã sử dụng thành công biện pháp bảo vệ lũ lụt và các phương pháp dự báo thời tiết khác nhau.

Tóm lại, mực nước biển tăng lên bởi sự tăng nhiệt độ toàn cầu là một trong những thách thức mà chúng ta gặp phải, và nó có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề như: mất đất và nhiều khu vực bị nhấn chìm. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục bằng cách bảo vệ môi trường và sử dụng các chiến lược phòng ngừa lũ lụt đã được các quốc gia như Nhật Bản sử dụng.

Sai lầm hay gặp: Sau khi hoàn thành bài viết, nhiều bạn thường không có thói quen kiểm tra lại bài một lần nữa mà nộp luôn. Điều này có thể sẽ làm bạn mất điểm oan vì những lỗi sai không đáng có như lỗi chính tả hoặc lỗi dấu câu. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, bạn nên dành ra khoảng 2-3 phút cuối giờ để kiểm tra lại một lần nữa. Đặc biệt, bạn cần chú ý tới dấu của câu ghép, câu phức và chia thì của động từ.  

>>> Bài viết cùng chủ đề: Cách viết IELTS Writing task 2 dạng Opinion chi tiết giúp đạt điểm cao

3. Tài liệu hỗ trợ viết dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Để nâng cao kỹ năng IELTS Writing Task 2, các bạn thí sinh cần phải luyện tập thật nhiều và cải thiện hơn khả năng viết qua từng giai đoạn. Muốn làm tốt dạng bài Problem - Solution thì yêu cầu bạn không chỉ có đủ vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp mà còn cần cả các kiến thức thực tế bên ngoài. Chính vì vậy, các bạn nên dành thời gian đọc nhiều sách hơn, để biết thêm về các cách triển khai ý tưởng. 

Article - IELTS Writing Task 2 Problem And Solution - Paragraph 3 - IMG 6 - Vietnam

Luyện tập viết bài đi kèm với các công cụ hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn

Một số cuốn sách hay hướng dẫn chi tiết về cách làm bài IELTS Writing Task 2 chi tiết cho từng dạng cụ thể như: 

 • IELTS Task 2 Simon: Chắc hẳn đây là cuốn sách học Viết mà bạn nào ôn thi IELTS cũng từng nghe tới. Bởi kiến thức trong sách là sự đúc kết qua nhiều năm làm giám khảo chấm thi của thầy Simon. 

 • IELTS Write Right: Nếu bạn hiểu rõ trình độ hiện tại của bản thân và muốn luyện tập từ band điểm thấp lên dần thì đây là sẽ cuốn sách lý tưởng. Các bài viết trong sách được viết phân theo từng band điểm từ 5.0 đến 9.0 cùng phần giải thích từ vựng trong bài. 

 • IELTS Cambridge: Cuốn sách này là một tài liệu luyện thi kinh điển, tổng hợp các đề thi IELTS trong 1 năm gần nhất.

Một số công cụ hỗ trợ bạn trong việc luyện viết và sửa các lỗi sai như: 

 • Web Cambridge Write and Improve: Bạn có thể tự lựa chọn chủ đề trên web rồi viết bài và hệ thống sẽ đánh giá điểm cho bài viết của bạn và chỉ ra các lỗi sai. Đồng thời, web cũng sẽ gợi ý cho bạn cách sửa sao cho phù hợp nhất. 

 • Paper Rater: Một website giúp bạn kiểm tra các lỗi về từ vựng, ngữ pháp khi viết bài. Bạn có thể lựa chọn cấp độ học và văn bản để kiểm tra, khi đó web sẽ chỉ ra lỗi sai và một số từ đồng nghĩa để bạn có thể hạn chế lỗi lặp từ. 

Bạn có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu chất lượng tại:

Xem thêm:

Bài viết trên đã hướng dẫn chi tiết chiến thuật và cách viết dạng Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2. Đặc biệt, các bạn cần lưu ý tránh những lỗi sai thường gặp và nâng cao kỹ năng viết của bản thân. IDP hy vọng sớm gặp lại các bạn tại kỳ thi IELTS sắp tới.