The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Chỉnh sửa bài viết IELTS để tránh lỗi sai - Giới thiệu

Học cách tự kiểm tra lỗi và sửa bài viết là một kỹ năng quan trọng với mỗi thí sinh. 

Hãy lập danh sách những lỗi bạn thường mắc phải. Khi luyện viết, bạn cần phát hiện và chỉnh sửa những lỗi này trong bài nháp. Thường xuyên thực hành điều này khi viết sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sửa bài. 

Dưới đây là bốn cách để bạn không phạm những lỗi có thể tránh để không mất điểm trong Task 1 của bài thi IELTS General.  

  1. Hãy đảm bảo phần viết của bạn đúng độ dài được yêu cầu: bạn phải viết ít nhất 150 từ.

  2.  Viết đúng nội dung: nội dung của bức thư phải hoàn toàn liên quan đến chủ đề câu hỏi, hãy nhớ kiểm tra xem bạn có đi đúng hướng không bằng cách thường xuyên đọc lại những gì vừa viết.

  3. Không dùng dấu gạch đầu dòng: hãy viết một bức thư đủ ý, mạch lạc với câu văn và đoạn văn hoàn chỉnh. 

  4. Chọn văn phong phù hợp với người nhận ví dụ như giọngnhư văn traịnngh trọng dành cho quản lý ngân hàng và văn thân mật dành cho bạn bè. 

Hãy nhớ luyện viết hàng ngày để nâng cao kỹ năng và điểm số trong bài Viết IELTS của bạn.