The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Cách Làm sao để hiểu đề bài luận - Giới thiệu

Khi trả lời câu hỏi trong IELTS Writing Task 2, điều quan trọng là phải đọc kỹ câu hỏi và trả lời phù hợp nội dung. Có nhiều dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi Viết, nên quan trọng là phải hiểu ý câu hỏi để trả lời đủ ý.  

Hãy nhớ rằng giám khảo sẽ đánh giá mức độ hoàn thiện trong cách bạn phát triển ý ở tiêu chí Task Response ( Trả lời câu hỏi). Vì vậy, quan trọng là bạn phải trả lời câu hỏi rõ ràng và đúng trọng tâm. Chúng tôi biết một số bạn rất siêng năng trong quá trình luyện thi và còn học thuộc các bài văn mẫu giống với các câu hỏi gợi ý. 

Nếu bạn cố gắng trả lời câu hỏi theo khuôn mẫu (bài làm dựa theo mẫu cho trước gần giống với đề thi), bài viết của bạn sẽ không phù hợp với đề và sẽ bị trừ điểm. 

Thay vì cố gắng ghép câu trả lời của bạn với từng dạng đề nhất định như dạng đề đồng ý/không đồng ý hoặc nguyên nhân/ giải pháp, hãy học cách phân tích câu hỏi nhằm trả lời nội dung phù hợp. 

Các dạng câu hỏi trong Task 2

Trong bài Viết IELTS Task 2, bạn được yêu cầu viết luận bàn về một phát biểu hay ý tưởng nào đó. Trong bài viết, bạn cần phải: 

 • Cung cấp ví dụ có thật liên quan đến chủ đề 

 • Đưa ra nguyên nhân của vấn đề  

 • Liệt kê các nguyên nhân của vấn đề 

 • Trình bày giải pháp cho vấn đề 

 • Biện luận ý kiến (đưa ra lý do cho ý kiến của bạn) 

 • Đánh giá sự việc hay ý kiến 

 • Đánh giá mức độ đồng ý hay không đồng ý về một tư tưởng hay lời phát biểu. 

 • Xác định sự bất lợi hay thuận lợi vượt trội hơn 

 • Giải thích nguyên nhân dẫn đến một tình trạng nào đó 

Các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS rất đa dạng nên điều quan trọng là phải tập trung vào các câu hỏi gợi ý. Hãy xem bảng dưới đây để tham khảo những dạng đề thông dụng.   

Dạng đề

Ví dụ đề bài

Bài văn nghị luận

To what extent do you agree or disagree with the statement/opinion?

Bài văn thảo luận

Discuss both views and give your own opinion.

Bài văn có nhiều câu hỏi.

Why is shopping so popular? What effects does its increase in popularity have on individuals and society?

Bài văn kết hợp nhiều dạng

What form do these problems take? Do the problems outweigh the benefits?

Bài văn về lợi hay hại

What are the advantages and disadvantages of...?

Bài văn xác định xu hướng tích cực hay tiêu cực.

Is this a positive or negative development?

Bài văn về nguyên nhân và giải pháp.

What are the causes of these problems and suggest solutions?

Bàn về thuận lợi hay bất lợi

Chúng ta hãy xem một câu hỏi IELTS Task 2 trong www.ielts.org và tìm hiểu cách trả lời. 

International tourism has brought enormous benefit to many places. At the same time, there is concern about its impact on local inhabitants and the environment. Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? Ngành du lịch quốc tế đã mang đến lợi ích lớn lao cho nhiều địa danh. Đồng thời, cũng có mối quan ngại về ảnh hưởng của nó đến người dân địa phương và môi trường.  Những bất lợi của ngành du lịch quốc tế có vượt trội hơn so với thuận lợi không?   

Câu hỏi này yêu cầu bạn xác định rõ thuận lợi hay bất lợi vượt trội hơn. Trong dạng bài yêu cầu bạn xác định mặt nào vượt trội, bạn phải thảo luận về cả hai mặt của vấn đề. Sẽ chưa đủ khi bạn viết rằng “những thuận lợi của du lịch quốc tế chắc hẳn vượt trội sự bất lợi” và sau đó chỉ đề cập các điểm thuận lợi trong bài viết. Người đọc phải thấy được hai mặt của vấn đề cùng với lý do tại sao bạn cho rằng mặt nào vượt trội hơn. 

Những lỗi hay mắc phải trong dạng đề này: 

1.   Chỉ liệt kê các điểm thuận lợi 

2.   Chỉ liệt kê các điểm bất lợi 

3.   Trình bày cả hai nhưng không xác định mặt nào vượt trội hơn 

4.   Không trình bày ý kiến của bạn 

Cách trả lời dạng câu hỏi này: 

1.   Xác định quan điểm của bạn- có nhiều thuận lợi hay bất lợi hơn. (Trong trường hợp thuận lợi vượt trội)  

2.   Trình bày 3 điểm thuận lợi. 

3.  Trình bày 2 điểm bất lợi vì bạn đã xác định thuận lợi vượt trội hơn. 

4. Nhắc lại quan điểm của bạn trong phần kết luận để người đọc thấy rõ thuận lợi nhiều hơn bất lợi. 

Bài văn nghị luận

Chúng ta hãy xem một dạng đề IELTS Task 2 khác:

Ở nước Anh, người cao tuổi thường sống trong viện dưỡng lão cùng với các những người lớn tuổicụ già khác để có y tá chăm sóc. Đôi khi, chính phủ phải trả tiền cho dịch vụ này. Theo bạn ai nên trả phí cho việc chăm sóc này? Gia đình hay chính phủ? 

Câu hỏi này yêu cầu bạn đưa ra quyết định dựa trên ý kiến cá nhân về lời phát biểu. Bạn phải chọn chính phủ hay gia đình nên trả phí cho người thân sống trong viện dưỡng lão. Quan trọng là phải chọn và thể hiện rõ quan điểm trong phần mở bài. Dĩ nhiên, quyết định của bạn sẽ dựa vào ý kiến cá nhân nên bạn cũng có thể nghĩ rằng cả hai đều phải chịu phí.   

Những lỗi hay mắc phải trong dạng đề này: 

1.   Đưa ra lý do vì sao cả hai bên nên chi trả nhưng không đưa ra quyết định 

2.   Trình bày những vấn đề gây ra bởi việc sống trong viện dưỡng lão 

3.  Trình bày lý do tại sao gia đình không thể chăm sóc cha mẹ già 

4.   Đưa lý do vì sao người già nên được chăm sóc ngay trong gia đình của họ 

5.   Không đưa ra ý kiến rõ ràng về chủ đề 

Cách trả lời dạng câu hỏi này: 

1.  Xác định ai nên trả phí, chính phủ, gia đình hay kết hợp cả hai. 

2.   Đưa ra hai hay ba lý do để bảo vệ ý kiến của bạn 

3. Đưa ra lý do với ví dụ từ chính kinh nghiệm của bạn ( hay từ hoàn cảnh trong nước) 

4.  Nếu bạn nghĩ cả gia đình và chính phủ nên trả phí, hãy bảo vệ ý kiến bằng cách nêu ra các cách thực hiện như chi trả một phần, chính phủ tài trợ các gia đình nghèo, hay chính phủ xây viện dưỡng lão nhưng gia đình sẽ trả phí dịch vụ.  

5.   Nhắc lại quan điểm của bạn về ai nên chi trả cho dịch vụ này trong phần kết luận để người đọc nắm được quyết định của bạn.  

Vài lời khuyên

Chúng ta đã tham khảo hai dạng đề trong bài này cũng như những lỗi thường mắc phải khi làm bài. Trong ngày thi, hãy ghi nhớ những lời khuyên sau đây khi bắt đầu đọc câu hỏi: 

 • Đầu tiên đọc các, đọc lời phát biểu, phát thảo giả thuyết hay ý chính của câu.ý chính trong câu tường trình 

 • Kiểm tra xem lời phát biểuđề bài luận có đề cập nhiều hơn một luận điểm ( ví dụ như cá nhân và xã hội) nhằm bảo đảm bạn đề cập cả hai trong bài làm.

 • Đọc cẩn thận các câu hỏi gợi ý  để biết đề luận bao hàmcó bao nhiêu phần.

 • Trả lời tất cả các phần trong đề 

 • Đọc kỹ từ để hỏi như ‘What extent/Why/Suggest/Decide/Evaluate’ và trả lời đúng trọng tâm 

 • Thể hiện quan điểm rõ ràng 

 • Bảo vệ quan điểm của bạn với các ví dụ có liên quan đến từ kiến thức hay kinh nghiệm của bạn ( không phải từ các con số và nghiên cứu bịa đặt) 

 • Cấu trúc bài viết theo đoạn văn với một ý được phát triển đầy đủ trong mỗi đoạn. 

 • Đừng học thuộc các bài văn mẫu vì chúng có khả năng không trả lời đúng câu hỏi. 

Lời nhắn nhủ cuối cùng của chúng tôi là trả lời trực tiếp câu hỏi. Khi làm bài, bạn nên trả lời câu hỏi đúng và liên quan trọng tâm thay vì cố gán ghép bài văn mẫu được học thuộc vào bài làm.  

Xem thêm: